PSIasm

System APS | MES | SCADA dla produkcji

PSIasm - jedyna zintegrowana platforma do kompleksowego zarządzania inteligentną produkcją

PSIasm (advanced scheduling and monitoring) to platforma zarządzania produkcją, która pozwala efektywnie planować (APS), monitorować realizację (MES) oraz kontrolować procesy produkcyjne (SCADA). Poszczególne moduły systemu mogą zostać wdrożone niezależnie. Dzięki zaawansowanym algorytmom PSIasm istotnie zwiększa wydajność operacyjną firmy.
Rozpocznij transformację w kierunku Przemysłu 4.0.

Transformacja w kierunku Przemysłu 4.0.

PSIasm wypełnia lukę między systemem ERP a halą produkcyjną, co pozwala na digitalizację i kontrolę procesów w fabryce, zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0. Na podstawie zleceń generowanych w EPR tworzony jest szczegółowy harmonogram produkcji którego realizację można na bieżąco śledzić dzięki modułom MES i SCADA. W rezultacie firma zyskuje synergię działania systemów, co przekłada się na znaczną proprawę produktywności.

Wyzwania klientów przed wdrożeniem

 • Pracochłonne i podatne na błędy planowanie w arkuszach kalkulacyjnych lub ograniczonych modułach ERP
 • Nieefektywne wykorzystanie potencjału z powodu braku analizy marsztut i wydajności parku maszynowego
 • Problemy z terminowością dostaw i szybkim reagowaniem na zmieniające się priorytety
 • Ograniczona analiza tzw. wąskich gardeł utrudniająca optymalizację procesów
 • Chaos informacyjny spowodowany brakiem jednego źródła prawdy - zawsze aktualnego harmonogramu produkcji
Wyzwania klientów przed wdrożeniem
PSIasm Click-Design

Poznaj cechy systemu PSIasm:

 • czytelna wizualizacja harmonogramów i zadań, m.in. dzięki wykresom Gantta, widokom kalendarza czy listy
 • nowoczesny, przejrzysty interface
 • technologia click- design - umożliwiająca dostosowanie widoków do indywidualnych potrzeb użytkownika
 • zaawansowane algorytmy wspomagane przez mechanizmy uczenia maszynowego i sztuczną inteligencji
 • płynna integracja z zewnętrznymi systemami, takimi jak: ERP, MES poprzez tzw. szynę danych PSIIntegration
Jakie korzyści przyniesie wdrożenie PSIasm?

Jakie korzyści przyniesie wdrożenie PSIasm?

wzrost wydajności zakładu

wzrost wydajności zakładu - dzięki maksymalizacji wykorzystania zasobów i identyfikacji wąskich gardeł

oszczędność czasu

oszczędność czasu - w kilka sekund sprawdzisz dostępność zasobów i stworzysz optymalny harmonogram

znacząca poprawa komunikacji

znacząca poprawa komunikacji - kilku planistów może współtworzyć harmonogram w czasie rzeczywistym

skrócenie terminów dostaw

skrócenie terminów dostaw - dzięki szybkiej reakcji na zmianę priorytetów i tworzenie scenariuszy

analiza KPI dla zarządu

analiza KPI dla zarządu - m.in. za pomocą przydatnych raportów OLE i OEE

bezpieczeństwo i wsparcie

bezpieczeństwo i wsparcie - dzięki doświadczonemu i kompetentemu zespołowi PSI, który zapewni wsparcie na każdym etapie projektu

terminowość dostaw

koszty produkcji

efektywność

Tym się zajmujemy PSIasm: jedna platforma – 3 moduły

Potrafi stworzyć w bardzo krótkim czasie harmonogram produkcji dla wielu wyrobów przy wsparciu zróżnicowanych procesów w firmie, uwzględniając ograniczone pojemności zasobów produkcyjnych. Harmonogram produkcji w APS zawiera informacje o zleceniach produkcyjnych, technologii, zasobach oraz stanach materiałowych, dzięki czemu może w optymalny sposób zaplanować przebieg produkcji.

System MES (ang. Manufacturing Execution System) pozyskuje dane bezpośrednio z hali produkcyjnej. Informacje o realizacji produkcji są zbierane z maszyn za pomocą elementów automatyki, jak również ze stanowisk produkcyjnych przy użyciu terminali obsługiwanych przez pracowników. Dzięki temu firma zyskuje nadzór nad procesem technologicznym z dowolnego miejsca i urządzenia.

System klasy SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition), to kompleksowe oprogramowanie, które nadzoruje przebieg procesu produkcyjnego. Zbiera informacje z poszczególnych urządzeń a następnie je wizualizuje. Umożliwia to bieżącą kontrolę i optymalne wykorzystanie potencjału infrastrutury, a także natychmiastową reakcję na pojawiające się nieprawidłowości czy awarie.

Jedna platforma - 3 moduły
Rozpocznij transformację w kierunku Przemysłu 4.0.

Dwa rodzaje wdrożenia Quick Start i EnterpriseDwie drogi wdrożenia:
Quick Start i Enterprise

W odpowiedzi na potrzeby klientów przygotowaliśmy 2 ścieżki wdrożenia systemu PSIasm: Quick Start i Enterprise. Pierwsza z nich przeznaczona jest dla klientów, którzy chcą szybko rozpocząć pracę z systemem i jednocześnie nie oczekują wysokiego stopnia kastomizacji. Wdrożenie w opcji Enterprise zostało zaprojektowane dla klientów, którzy mają bardzo złożone procesy i oczekują indywidualnego podejścia.

Quick Start
Quick Start
czas wdrożenia do 3 miesięcy
 • standardowy system, niewielki stopień kastomizacji
 • czas wdrożenia skrócony maksymalnie
 • duża liczba zasobów i operacji (poniżej 50.000)
 • dwustronna integracja z systemem ERP
Czytaj więcej
Enterprise
Enterprise
czas wdrożenia do 12 miesięcy
 • wysoki stopień kastomizacji systemu, indywidualne podejście
 • czas wdrożenia nie jest najważniejszym priorytetem
 • bardzo duża liczba zasobów i operacji (powyżej 50.000 aktywnych operacji)
 • dwustronna integracja z systemem ERP oraz innymi systemami informatycznymi w firmie
Czytaj więcej

Quick start czy Enterprise?

Sprawdź rekomendowaną ścieżkę wdrożenia w 3 minuty

Weź udział w naszych bezpłatnych wydarzeniach

Organizujemy webinaria oraz śniadania networkingowe
w wybranych miastach

Zapisz się!
System zarządzania produkcją w firmie

FAQ System zarządzania produkcją w firmie - Pytania i odpowiedzi

Czym jest system APS?
APS (ang. Advanced Planning and Scheduling) to oprogramowanie dla produkcji, które służy do planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych. Dzięki zaawansowanym algorytmom oprogramowanie w bardzo krótkim czasie potrafi stworzyć harmonogram, uwzględniający możliwości zasobów, w tym zdolności produkcyjne maszyn i urządzeń. Pomaga to istotnie skrócić czas pracy planistów.
Czym są systemy MES i SCADA oraz jak zarządzają procesem produkcji?
System klasy MES (ang. Manufacturing Execution System) służy do komunikacji (np. APS) z obszarem produkcji. Jego zadaniem jest zbieranie w czasie rzeczywistym danych o statusie realizacji zleceń produkcyjnych, pochodzących bezpośrednio z hali. Informacje o postępie realizacji procesu produkcji są dostępne na żądanie, z dowolnego miejsca i urządzenia, dzięki czemu kierownicy i dyrektorzy produkcji mają zestaw informacji niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych. System SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) nadzoruje, steruje i zbiera dane z maszyn i urządzeń produkcyjnych. Zebrane dane dzięki wizualizacji, prezentowane są użytkownikom systemu. Dzięki temu, SCADA umożliwia szybką reakcję na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu maszyny (awaria), czy produkowanego wyrobu, raportowanie awarii oraz szybką reakcję na nie. Dzięki zbieranym danym możliwe jest optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, podniesienie jakości realizowanych zleceń i tym samym efektywne zarządzanie produkcją.
Jak wybrać odpowiedni, efektywny system APS?
Inwestycja w narzędzie IT do planowania i harmonogramowania produkcji daje szansę na podniesienie efektywności i jakości produkcji przy jednoczesnej oszczędności czasu pracy osób zaangażowanych w ten proces, a także minimalizacji ryzyka popełnienia błędów. Kluczowym aspektem jest przy tym, aby harmonogram był przy pomocy APS stworzony szybko, z zachowaniem ustalonych algorytmów planistycznych, i w oparciu o niezbędne i dostępne dane, w tym poprawne dane technologiczne. Funkcjonalny APS powinien przy harmonogramowaniu nie tylko skupiać się na zasobach w postaci maszyn i operatorów, a również brać pod uwagę technologię produkcji, stany magazynowe, zużycie surowców, technologię produkcji czy też ograniczenia wynikające z terminów dostaw materia-łów czy komponentów. Przy tym, istotna jest również przejrzysta wizualizacja w postaci wykresów Gantta - istotnego narzędzia pracy planistów. Przy wyborze odpowiedniego oprogramowania APS kluczowymi aspektami będą: nowoczesna technologia aplikacji, przyjazny interfejs, łatwość integracji oraz, a wielu przypadkach przede wszystkim, posiadanie przez dostawcę doświadczonego zespołu wdrożeniowego, zaangażowanego w wypracowanie koncepcji i implementację rozwiązania.
Czy firma potrzebuje oprogramowania do planowania produkcji APS, skoro ma system ERP?
ERP i APS spełniają odrębne zadania. ERP to system zarządzania przedsiębiorstwem, który digitalizuje obsługę procesów funkcjonujących danej organizacji, od procesów administracyjnych, przez magazynowe po produkcję. Jest wykorzystywany do zgrubnego planowania zasobów i stosowany przez przedsiębiorstwa z różnych branż. Ze względu na ogólny charakter tego rozwiązania i uniwersalność, mo-że okazać się niewystarczający. W takiej sytuacji warto pomyśleć o inwestycji w zaawansowany, dedykowany system, który wypełni lukę między ERP a halą produkcyjną. Systemy te zostały utworzone z myślą o rozwiązywaniu określonych zagadnień produkcyjnych. W przypadku APS dotyczą one kwestii planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych. Czy oznacza to, że systemy ERP oraz APS wykluczają się? Co do zasady, systemy ERP i APS powinny ze sobą współdziałać. ERP posiada m.in. dane związane z zakresem i terminami zamówień klientów, planowanymi dostawami surowców i materiałów, stanami magazynowymi, parkiem maszynowym, oczekiwanymi terminami realizacji etc., Natomiast APS wykorzystując informacje z ERP, bazując na aktualnej, co ważne rzeczywistej sytuacji produkcyjnej przekazywanej przez systemy MES, korzystając z zaawansowanych algorytmów planistycznych generuje szczegółowy harmonogram realizacji zleceń produkcyjnych. W ten sposób można optymalizować proces produkcji, a co za tym idzie skrócić terminy realizacji i obniżyć koszty realizacji zamówień.
Jakie korzyści przynosi wdrożenie systemu zarządzania produkcją PSIasm?
Nowoczesny system PSIasm łączy w sobie trzy moduły, pozwalające na kompleksowe zarządzanie całą produkcją. APS, odpowiedzialny za planowanie i harmonogramowanie, MES związany z odzwierciedleniem rzeczywistej sytuacji produkcyjnej oraz SCADA odpowiedzialny za pozyskiwanie danych z maszyn i urządzeń. Integracja APS z systemami realizacji produkcji (MES i SCADA) pozwala na śledzenie w czasie rzeczywistym, faktycznego procesu realizacji zleceń produkcyjnych i porównywanie efektów z harmonogramem. Całościowy obraz sytuacji umożliwia szybką reakcję na zdarzenia produkcyjne, typu nieplanowane przestoje i czy zmiany priorytetów. W efekcie PSIasm daje możliwość redukcji kosztów związane z produkcją nawet o 20%, a także umożliwia podniesienia wskaźnika terminowości dostaw. Nasze oprogramowanie pomaga również oszczędzić czas pracowników, a także maksymalnie wykorzystać zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa i posiadanych zasobów, dzięki czemu daje możliwość zwiększenia wydajności produkcji nawet o 10%. PSIasm umożliwia też analizę kluczowych wskaźników efektywności produkcji, poprzez dedykowane raporty OLE i OEE. Dodatkowo na każdym etapie projektu klient może liczyć na kompleksowe wsparcie ze strony doświadczonego zespołu dostawcy oprogramowania - zespołu PSI.
Dla jakich przedsiębiorstw jest przeznaczony system do zarządzania produkcją PSIasm?
Nasze oprogramowanie jest przeznaczone zarówno dla dużych, średnich, jak i mniejszych firm. Aby odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby, oferujemy dwie ścieżki wdrożenia. Dla przedsiębiorstw o mniejszej liczbie maszyn, urządzeń i aktywnych operacji do 50 000 w ciągu miesiąca, proponujemy ścieżkę Quick Start. Bazuje ona na standardowej konfiguracja systemu i jest możliwa do zaimplementowania nawet w ciągu 3 miesięcy. Z kolei dla większych firm, osiągających pułap powyżej 50 000 aktywnych operacji w horyzoncie 1 miesiąca i jednocześnie oczekujących indywidualnego podejścia i dedykowanych rozwiązań, rekomendowana jest ścieżka Enterprise.
Czym PSIasm wyróżnia się spośród innych, podobnych rozwiązań?
PSIasm to jedyna platforma, która łączy w sobie rozwiązania APS, MES i SCADA. Automatyczne planowanie produkcji w systemie i kontrola jej realizacji są możliwe dzięki zaawansowanym algorytmom, wykorzystującym sztuczną inteligencję oraz mechanizmy uczenia maszynowego. Decydując się na PSIasm, wybierasz zintegrowaną platformę, umożliwiającą sprawne zarządzanie produkcją, przy pomocy jednego narzędzia z jednego miejsca. Istotną zaletą jest przy tym funkcjonalność interfejsu oraz zastosowanie technologii click-design, pozwalającej na dostosowanie widoków do Twoich potrzeb. Zarządzanie produkcją staje się dzięki temu wyjątkowo proste i przejrzyste, a użytkownik, ma pod ręką informacje niezbędne do podjęcia kluczowych decyzji.
Ile kosztuje wdrożenie oprogramowania do zarządzania produkcją?
Koszty implementacji takiego oprogramowania zależą od wielu czynników, takich jak wielkość przedsiębiorstwa, złożoność procesów produkcyjnych, a w konsekwencji zakres funkcjonalności wybranego rozwiązania. Należy wziąć pod uwagę nie tylko koszty zakupu licencji oraz wdrożenia, ale również ewentualnych modyfikacji, związanych z dostosowaniem rozwiązania do unikalnych procesów. Całościowo system do zarządzania produkcją to inwestycja od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.
Jakie warunki należy spełnić, aby wdrożyć program do zarządzania produkcją PSIasm?
Aby wdrożyć program PSIasm przedsiębiorstwo powinno przede wszystkim posiadać odpowiednią infrastrukturę IT oraz dane technologiczne. Kluczowe są więc informacje nt. ilości przetwarzanych danych, aby dobrać serwery o odpowiedniej mocy obliczeniowej oraz odpowiednie urządzenia terminalowe - w przypadku wdrożenia modułu MES. Warunkiem koniecznym jest przygotowanie kompletnych i poprawnych danych dotyczących zleceń produkcyjnych, technologii produkcji, marszrut, BOM’ów etc. Skuteczna implementacja oprogramowania wymaga też ścisłej współpracy dostawcy systemu ERP, z partnerem wdrażającym oprogramowanie PSIasm i klientem, a pracownicy muszą przejść przeszkolenie z obsługi systemu.
Jak twoja firma może przygotować się do wdrożenia?
Aby dobrze przygotować firmę do zakupu nowoczesnego systemu zarządzania produkcją, warto przeprowadzić analizę i optymalizację istniejących procesów produkcyjnych oraz jakości posiadanych danych. W związku z tym, należy zweryfikować kompletność posiadanych danych zarówno o zasobach, wyrobach, technologiach, a także przepływie informacji nt. rejestracji produkcji. Dobrym rozwiązaniem jest również stopniowa cyfryzacja i automatyzacja procesów.

Zobacz jak PSIasm pomaga podejmować decyzje biznesowe i zwiększać efektywność produkcji

Formularz

Kontakt

Aleksander Faleńczyk

Dyrektor Sprzedaży Systemy dla produkcji

Krok1

Pytanie 1/7

W jakiej branży działa Twoja firma?
Proszę zaznaczyć jedną z opcji, aby przejść dalej.
Krok2

Pytanie 2/7

W jakiej branży działa Twoja firma?
Proszę zaznaczyć jedną z opcji, aby przejść dalej.
Krok3

Pytanie 3/7

W jakiej branży działa Twoja firma?
Proszę zaznaczyć jedną z opcji, aby przejść dalej.
Krok4

Pytanie 4/7

W jakiej branży działa Twoja firma?
Proszę zaznaczyć jedną z opcji, aby przejść dalej.
Krok5

Pytanie 5/7

W jakiej branży działa Twoja firma?
Proszę zaznaczyć jedną z opcji, aby przejść dalej.
Krok6

Pytanie 6/7

W jakiej branży działa Twoja firma?
Proszę zaznaczyć jedną z opcji, aby przejść dalej.
Krok7

Pytanie 7/7

W jakiej branży działa Twoja firma?
Proszę zaznaczyć jedną z opcji, aby przejść dalej.
Krok8

Dziękujemy za poświęcony czas!

Wstępnie rekomendujemy ścieżkę wdrożenia:

Chcesz zobaczyć na żywo jak działa system PSIasm? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą, aby umówić niezobowiązującą prezentację.

Aleksander Faleńczyk

Dyrektor Sprzedaży Systemy dla produkcji

Wypełnij formularz

Formularz Produkcja 2