PSIvppSystem zarządzania wirtualną elektrownią

Zarządzanie wirtualną elektrownią

Wirtualne elektrownie stanowią instrument umożliwiający efektywne zarządzanie energią na rynku energii elektrycznej w ramach grupy podmiotów – zarówno konsumentów jak i jednostek generacyjnych.

Czym jest wirtualna elektrownia?

Wirtualną elektrownię (ang. virtual power plants – VPP) tworzy grupa wspólnie zarządzanych jednostek wytwórczych, magazynów energii oraz konsumentów o zmiennym poborze mocy. W grupie tej, dzięki zastosowaniu systemów kontroli oraz mechanizmów regulacyjnych generacji i konsumpcji, minimalizowane jest ryzyko prognozowania będące wynikiem zmiennej generacji energii odnawialnej.

Wirtualna elektrownia umożliwia integrację energii z OZE, efektywne wykorzystanie mikroinstalacji oraz nowych możliwości rynkowych.

Co to jest wirtualna elektrownia
System zarządzania wirtualną elektrownią

PSIvpp — system zarządzania wirtualną elektrownią

Zarządzanie wirtualną elektrownią jest możliwe dzięki rozwiązaniom PSI, które odzwierciedlają wszystkie niezbędne procesy realizowane w ramach wirtualnej elektrowni:

bilansowanie energii w ramach utworzonej grupy,

integrację rynkową – zarówno z giełdą energii jak i operatorami dystrybucyjnymi oraz podmiotami wchodzącymi w skład VPP,

efektywną komunikację,

sterowanie zarówno generacją jak i konsumpcją energii,

rejestrację online danych dotyczących zużycia i generacji,

rozproszone inteligentne kontrolery zapewniające ciągłość pracy nawet w przypadkach awarii elementów systemu.

Moduły wchodzące w skład pakietu PSIvpp dla wirtualnych elektrowni

  • Centralny system zarządzania portfelem ze stochastyczną optymalizacją eksploatacji elektrowni i modelem prognostycznym zapewniającym bezpieczeństwo planowania. System posiada moduł zarządzania kontraktami w odniesieniu do dostaw jak i odbioru energii, a także komponenty wirtualnej elektrowni.
  • System odpowiadający za monitorowanie i sterowanie w czasie rzeczywistym oraz bezpieczną rejestrację i transmisję danych dotyczących generacji i zużycia.
  • Inteligentna jednostka telesterowania (Smart Telecontrol Unit); pozwala ona na podłączenie komponentów wirtualnej elektrowni oraz skuteczne zarządzanie nimi.
  • Opcjonalny moduł umożliwiający m.in. płynną i dynamiczną regulację obciążenia w zależności od sytuacji rynkowej i stanu sieci operatora.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czym jest wirtualna elektrownia?
Wirtualną elektrownię (ang. virtual power plants – VPP) tworzy grupa wspólnie zarządzanych jednostek wytwórczych, magazynów energii oraz konsumentów o zmiennym poborze mocy.
Co umożliwia wirtualna elektrownia?
Wirtualna elektrownia umożliwia integrację energii z OZE, efektywne wykorzystanie mikroinstalacji oraz nowych możliwości rynkowych.
Jakie moduły wchodzą w skład pakietu PSIvpp?
PSIvpp składa się z: PSImarket – modułu zarządzania kontraktami i portfelem, PSIjscada – modułu zarządzania wirtualną elektrownią, STU — modułów komunikacyjno-sterujących oraz Demand Side Management.
Do czego w PSIvpp służy moduł PSIjscada?
PSIjscada – moduł zarządzania wirtualną elektrownią - system odpowiadający za monitorowanie i sterowanie w czasie rzeczywistym oraz bezpieczną rejestrację i transmisję danych dotyczących generacji i zużycia.

Formularz

Kontakt

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

Elektroenergetyka podstrony Formularz