Blog PSI Polska

Kim jest i co robi nasz nowy Agile Coach?

19.10.2021 - Praca w PSI, Zarządzanie projektami IT

Od kilku lat intensywnie pracujemy nad zwinną transformacją w PSI Polska. W zespole Quality Management zatrudniamy osoby, które wspierają ten proces nie tylko poprzez szkolenia, dbanie o komunikację i jakość procesów, ale też bezpośrednio współpracując z zespołami i dążąc do ich samodzielności, świadomości i większej efektywności. Poznajcie Michała, naszego nowego Agile Coacha.

Dlaczego zdecydowałeś się dołączyć do PSI w roli Agile Coacha

Rola Agile Coacha jest dla mnie bardzo ciekawa, ponieważ umożliwia pracę na różnych poziomach – zarówno z poszczególnymi zespołami, osobami, jak i na poziomie całej organizacji. Wiąże się to oczywiście z wieloma wyzwaniami, ale daje też sporo satysfakcji, kiedy widzisz, że Twoje działania przynoszą efekt. PSI wydawało się też ciekawą firmą (co się teraz potwierdza), a dodatkowym motywatorem było dla mnie wdrażanie w PSI podejścia LeSS (Large Scale Scrum), który w prosty sposób umożliwia zastosowanie Scruma do pracy wielu zespołów nad jednym produktem. LeSS nie wiąże się przy tym z koniecznością rozdmuchiwania „otoczki administracyjno-zarządczej”, co niestety często pojawia się w przypadku stosowania innych frameworków do skalowania.

Jak mijają Ci pierwsze tygodnie pracy i jakie masz plany na kolejne?

Pierwsze tygodnie spędziłem na poznawaniu produktów i projektów, ale przede wszystkim też ludzi. Pomógł w tym fakt, że jako Agile Coach jestem członkiem zespołu Quality Management, dzięki czemu mogłem wziąć udział w audytach kilku projektów. Poznałem w ten sposób m.in. wyzwania, z jakimi borykamy się w różnych sytuacjach. To poznawanie firmy pewnie jeszcze będzie dalej trwało, ale już teraz w ramach realizacji konkretnych zadań. W planach na najbliższe tygodnie mam m.in. przeprowadzenie warsztatów dot. konstruktywnego feedbacku oraz szkolenia z korzystania z wirtualnej tablicy Miro, a już od listopada będę w roli Scrum Mastera wspierać zespoły z obszaru RD, które w ramach zmiany organizacji pracy zaczną stosować założenia LeSSa.

Skąd czerpiesz inspiracje w temacie zwinności organizacji?

Przede wszystkim korzystam z tego, co daje społeczność zbudowana wokół tematu zwinności – regularnie uczestniczę w meet-upach (np. grupy Agile Poznań czy Agile4U), w trakcie których można otrzymać dawkę nowej wiedzy w pigułce i do tego, co niezwykle wartościowe, przedyskutować to w gronie praktyków z różnych firm i wymienić się zebranymi doświadczeniami. Poza tym mogę polecić podcast „Porządny Agile”, blogi/ artykuły Mike’a Cohna, Romana Pichlera czy Silicon Valley Product Group. 

 Jedna rzecz, która Cię najbardziej zaskoczyła w PSI?

Najbardziej chyba zaskoczyła mnie różnorodność projektów – realizowanych lokalnie, jak i na różnych kontynentach; oraz klientów – od mniejszych firm zarządzanych rodzinnie po duże organizacje o rozpoznawalnych markach. To powoduje, że w PSI, przynajmniej z mojej perspektywy, zdecydowanie nie można się nudzić.

Michał Sobkowiak

Agile Coach  / Scrum Master

Łączy ponad dziesięcioletnie doświadczenie praktyka HR z wartościami zwinnego podejścia, aby wspierać rozwój efektywnych organizacji. Jako Agile Coach i Scrum Master wspiera zespoły i organizacje w stosowaniu zwinnego podejścia w różnorodnych projektach, dążąc do budowania świadomych, samodzielnych i efektywnych Zespołów Scrumowych. W swojej pracy korzysta z wieloletniego doświadczenia zawodowego związanego z rozwojem pracowników, managerów, zespołów i organizacji.