Blog PSI Polska

Elastyczny sposób na wdrożenie zaawansowanego systemu

20.05.2021 - Zarządzanie produkcją, Case study

Elastyczny sposób na wdrożenie-PSI-ELHURT

Wdrożenie systemu zarządzania produkcją to dla wielu przedsiębiorstw bardzo duża zmiana organizacyjna oraz czasochłonne działania związane z dopasowaniem oprogramowania do specyficznych procesów w danej firmie. Co zrobić, gdy zależy nam na rozpoczęciu korzystania z systemu nawet w ciągu kilku dni od podpisania umowy?

Właśnie z takim zadaniem zmierzyliśmy się w firmie Elhurt, która na rynku elektronicznym działa już od ponad 30 lat. Przy pomocy technologii, zastosowanej systemie PSIasm, czas instalacji oprogramowania mogliśmy skrócić kilkukrotnie, co przekłada się na realne oszczędności w kosztach wdrożenia oraz pracy zespołu realizującego projekt po stronie Klienta.

Rozwój rodzi nowe wyzwania

Gdańskie przedsiębiorstwo świadcząc usługi produkcji kontraktowej (EMS) na najwyższym poziomie, nie boi się najbardziej wymagających projektów. Elhurt EMS jest idealnym partnerem w przypadku obsługi średnich i małych serii produkcyjnych, od jakiegoś czasu także w kanale ekspresowym typu PROTO. Przy okazji warto wspomnieć o planach budowy nowej hali przeznaczonej dla produkcji wielkoseryjnej. Wysokie kompetencje doświadczonej załogi i rozbudowane zaplecze technologiczne pozwala firmie oferować kompleksowe usługi w tym wsparcie projektowania urządzeń elektronicznych, czy dobór i zakup elementów. Rozwój działalności usługi EMS jest bardzo dynamiczny, w 2012 roku Elhurt na rynku EMS wykazał 16 mln PLN obrotu, obecnie są to kwoty na poziomie 75 mln PLN rocznie. Ciągły rozwój bazy zadowolonych klientów to między innymi zasługa otwartości firmy na nowe możliwości technologiczne.

Ambitne cele

Kluczowe oczekiwania postawione w omawianym projekcie to szybkie wdrożenie i uruchomienie produkcyjne systemu w zakresie harmonogramowania (APS) oraz kontroli realizacji produkcji (MES), które w pierwszej kolejności miało uszczegółowić i przyspieszyć proces harmonogramowania zleceń produkcyjnych oraz usprawnić proces dystrybucji zadań do realizacji na stanowiska produkcyjne wraz z bieżącym monitorowaniem postępu ich realizacji. Dodatkowym aspektem, w którym miał pomóc system, było ułatwienie obiegu informacji w przedsiębiorstwie – od poziomu hali produkcyjnej, poprzez działy planowania i sprzedaży, kończąc na zarządzie firmy. Koszty integracji rozwiązania PSIasm z lokalnym oprogramowaniem ERP zostały zminimalizowane poprzez wykorzystanie w systemie importów danych przez ustandaryzowane pliki w formacie XLS, jednocześnie dając możliwość automatyzacji tego procesu w przyszłości.

Elhurt EMS
Zdjęcie: Zakład produkcyjny Elhurt EMS

Proces

Wdrażanie rozwiązania PSI rozpoczęło się od przeprowadzenia instalacji oraz bazowej konfiguracji systemu PSIasm, na podstawie której zespół konsultantów PSI przeprowadził serię trzech warsztatów z kluczowymi użytkownikami systemu ze strony Klienta. Podczas każdego z dwudniowych spotkań konsultanci PSI przeszkolili pracowników Elhurtu z kluczowych funkcji systemu, a także przeanalizowali i rozwiązali wszystkie bieżące zmiany funkcjonalności wnioskowane przez uczestników. W okresie między poszczególnymi warsztatami zespół Elhurtu wnikliwie testował dostarczone oprogramowanie oraz przygotował wewnętrzne materiały szkoleniowe i instrukcje stanowiskowe na potrzeby transferu wiedzy wewnątrz organizacji. Ponadto za cel obrano odpowiednie przygotowanie się do uruchomienia produkcyjnego systemu. Zespół PSI wspierał również Elhurt w zakresie recenzji i weryfikacji przygotowanych materiałów oraz danych, dzieląc się dobrymi praktykami i doświadczeniem z innych wdrożeń zrealizowanych przez PSI zarówno w Polsce, jak i na świecie. Ostatnie spotkanie warsztatowe miało charakter wsparcia dla firmy Elhurt w prawidłowym przeprowadzeniu procesu uruchomienia produkcyjnego. Został on poprzedzony fazą testów systemu, które były wykonywane przez operatorów na hali produkcyjnej. Dzięki temu większość wątpliwości i problemów operatorów związanych z używaniem nowego narzędzia informatycznego rozwiązano odpowiednio wcześnie, a sam proces uruchomienia produkcyjnego systemu odbył się bardzo płynnie.

Etapy uruchomienia systemu zarządzania produkcją PSIasm

  • Instalacja oraz podstawowa konfiguracja systemu
  • Warsztat I oraz testy
  • Warsztat II oraz testy
  • Warsztat III oraz testy
  • Uruchomienie produkcyjne

Efektywna współpraca pozwala zaoszczędzić czas i koszty

W opisywanym modelu wdrożenia systemu zarządzania produkcją ogromne znaczenie ma duże zaangażowanie zespołu Klienta w proces, ale w znacznie krótszym okresie czasu w porównaniu do pełnego wdrożenia systemu. To zaangażowanie przejawia się chociażby w dokładnym i systematycznym testowaniu dostarczonego oprogramowania oraz odpowiedniej dystrybucji wiedzy w organizacji na temat funkcjonalności systemu i korzyści płynących z jego używania. Wysokie zaangażowanie kluczowych użytkowników oraz wsparcie kierownictwa firmy Elhurt w dużym stopniu przyczyniły się do sukcesu tego projektu, który rozpoczął dobrą współpracę z zespołem PSI na kolejne lata. Każda nowa funkcjonalność lub wdrażane usprawnienie bazują na bieżących potrzebach firmy Elhurt oraz doświadczeniu zdobytym podczas codziennej pracy z rozwiązaniem PSI.

S-Tkacz-Elhurt

„Można się pewnie zastanawiać, podobnie, jak ja się zastanawiałem w momencie podejmowania decyzji o wejściu w inwestycje, »Dobrze, brzmi wspaniale, ale co tak naprawdę zyskamy?«. W przypadku naszej organizacji, my już zyskaliśmy lub zyskamy po pełnym wdrożeniu. Co na przykład? Efektywniejszy sposób przepływu informacji między zainteresowanymi jednostkami i obszarami, czy też pozyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym. Ponadto, zyskujemy optymalniejsze planowanie procesów produkcyjnych, skutkujące znaczącym wzrostem przewidywalności realizacji planu, oraz co chyba najważniejsze dla naszych klientów, skrócenie czasu realizacji procesów produkcyjnych dla poszczególnych wyrobów.”

Sławomir Tkacz, Dyrektor Handlowy ds. Produkcji w Elhurt EMS

Ewolucyjna zmiana systemu zarządzania produkcją

Platforma PSIasm łączy funkcjonalność systemów klasy APS, MES oraz SCADA. Współpraca z firmą Elhurt pokazała, że pomimo szerokiego zakresu funkcjonalnego, system PSIasm z powodzeniem wspiera organizacje produkcyjne, które zdecydowały się na ewolucyjny model wdrożenia. W ramach takiego wdrożenia obszar oraz rozmiar aplikacji rośnie w idealnym tempie, biorąc pod uwagę potrzeby oraz możliwości czasowe i finansowe danego Klienta. Instalacja bazowego oprogramowania umożliwia między innymi harmonogramowanie według najwcześniejszych dat ("do lewej"), planowanie i tworzenie wizualizacji na wykresie Gantta, pracę wielu planistów w czasie rzeczywistym oraz monitorowanie produkcji przy użyciu standardowego modułu terminalu MES. W miarę rozwoju potrzeb Klienta system może zostać szybko rozszerzony o wiele dodatkowych funkcji dostępnych poza standardem.

„Wiemy jak ważne dla naszych klientów jest sprawne uruchomienie systemu, dlatego tworząc system PSIasm zwróciliśmy szczególną uwagę na łatwość jego implementacji. Innowacyjne podejście do uruchomienia systemu pozwala ograniczyć koszty i rozpocząć proces harmonogramowania przy pomocy nowoczesnych narzędzi w bardzo krótkim okresie czasu. Klient podejmuje decyzje, co do kierunków rozwoju systemu już jako jego świadomy użytkownik. Przy takim podejściu bardzo sprawdzają się zwinne metodyki prowadzenia projektów.” - Adam Jednoróg, PSI Polska

A-J-PSI-Polska

Autor: Adam Jednoróg
Kierownik Centrum Kompetencji Systemów Zarządzania Produkcją, PSI Polska

Zobacz również: