Gdy Excel to za mało - systemy klasy APS

09.03.2020 - Zarządzanie produkcją

Jak system APS wizualizuje plan produkcji?

Tak samo, jak przy korzystaniu z arkusza kalkulacyjnego, w systemie APS (ang. Advanced Planning and Scheduling) dostępne są wszelkiego rodzaju analizy i porównania działające na listach, tabelach czy prostych dwuwymiarowych raportach. Istnieje również możliwość wizualizacji graficznej m.in. za pomocą wykresów Gantta, które obrazują harmonogram produkcji np. w ujęciu maszyn lub materiałów produkcyjnych.

Dobry system klasy APS – czyli jaki?

Dobry system klasy APS powinien mieć wbudowaną warstwę MES (ang. Manufacturing Execution System). Warstwa MES pozwala na bieżące zbieranie informacji na temat postępów produkcji i propagowanie ich do systemu APS. Dzięki temu, że system APS ma stałe sprzężenie z halą produkcyjną, planista na bieżąco wie, jak zmieniają się terminy wykonania operacji i zleceń, a w razie potrzeby może odpowiednio zareagować.

Jaka jest rola systemu ERP w planowaniu produkcji?

Podstawowym zadaniem modułu produkcyjnego w systemie ERP (ang. Enterprise Resource Planning) jest zarządzanie technologiami do wystawiania zleceń oraz wykonywania prostego planowania, czyli planowania w taki sposób, aby zabezpieczyć terminy dostaw dla naszych klientów, które wyznaczone są w systemie. Problem polega na tym, że w systemie ERP nie mamy wystarczająco szczegółowych danych produkcyjnych dotyczących maszyn, urządzeń czy zasobów ludzkich, aby móc w dokładny sposób dokonać planowania. System APS jest w stanie pomieścić wszystkie te szczegółowe dane (np. rodzaje urządzeń, materiały, personel, kompetencje) i użyć ich w momencie tworzenia planu produkcyjnego.

Dlaczego szczegółowe planowanie produkcji pozwala ograniczyć marnotrawstwo? 

Bardzo wiele strat, które występują w firmach produkcyjnych, wynikają z przyczyn nienamacalnych. Zarządzający często nie są w stanie zlokalizować miejsca pojawiania się strat oraz obszarów, w których dochodzi do przeciążeń i opóźnień. Dlatego też bardzo szczegółowe zwizualizowanie i stworzenie harmonogramu produkcji pozwala już na etapie przygotowywania do faktycznego fizycznego wytwarzania dóbr sprawdzić, gdzie będą występowały problemy oraz z odpowiednim wyprzedzeniem zareagować. Zgrubne planowanie produkcji na podstawie zamówień zgromadzonych w systemie ERP nie jest w stanie przewidzieć wszystkich problemów i niedogodności, które mogą wystąpić, z kolei szczegółowe harmonogramowanie produkcji jest w stanie bardzo szybko to wyłapać.

Czym się różni planowanie produkcji w Excelu od planowania w systemie APS? 

Samo planowanie produkcji w Excelu jest dla planisty bardzo kreatywnym i czasochłonnym zadaniem. W systemie ERP zadanie jest ułatwione, gdyż występują technologie zamówień, wystawianie zleceń ze strukturą, z marszrutą czy z BOMem, z kolei w ramach arkusza kalkulacyjnego planista musi to wszystko przedstawić przy użyciu komórek, wierszy i liczb. System klasy APS jest stale skomunikowany z systemem ERP i z niego pobiera dane. Dzięki temu planista jest w stanie sprawniej dokonywać obliczeń, które do tej pory tworzył w ERP, analizować wszystkie etapy produkcji korzystając z przejrzystej wizualizacji oraz współtworzyć z innymi planistami harmonogram w czasie rzeczywistym.

System czasu rzeczywistego – co oznacza? 

Stwierdzenie, że system APS, MES działa w czasie rzeczywistym oznacza, że z technicznego punktu widzenia nie ma żadnej bariery czasowej pomiędzy zdarzeniem, które wystąpiło na produkcji a odnotowaniem tego w systemie. Gdy maszyna lub operator dokona zameldowania o danym zdarzeniu na hali produkcyjnej – rozpoczęciu lub zakończeniu produkcji, awarii, zaraportowaniu uzysków lub odpadów – informacja ta od razu pojawi się w systemie APS, MES i bez opóźnienia jest widoczna dla planisty.

Planowanie produkcji w Excelu: jakie są wady takiego rozwiązania? 

Arkusz kalkulacyjny posiada bardzo wiele wad, tak naprawdę posiada ich tyle, ile jest ludzi, którzy z niego korzystają. Można wymieć kilka najważniejszych:

1.      Brak integracji z aktualną informacją z produkcji oraz systemem ERP. Stwarza to konieczność ręcznego wprowadzania danych oraz powoduje opóźnienia w przyjmowaniu meldunków z produkcji.

2.      Skomplikowane propagowanie informacji do innych działów przedsiębiorstwa. Udostępnianie danych musi odbywać się poprzez rozsyłanie mailowo załączników lub drukowanie, co przyczynia się do powstania chaosu i spowolnienia przepływu informacji.

3.      Ograniczone możliwości arkusza kalkulacyjnego, przez które planista nie jest w stanie ująć wszystkich potrzebnych zmiennych do stworzenia efektywnego planu produkcji.

Wywiad z Piotrem Becelą — Konsultantem, Systemy kontroli produkcji PSI Polska Sp. z o.o.

Piotr Becela specjalizuje się w planowaniu, harmonogramowaniu i raportowaniu produkcji. W pracy zajmuje się projektowaniem, testowaniem i wdrażaniem rozwiązań procesowych i funkcjonalnych dla klientów. Brał udział w projektach wdrożeniowych w Polsce oraz w Azji. Jednym z największych projektów jest wieloetapowe wdrożenie kompletnego rozwiązania do zarządzania produkcją w chińskiej fabryce pociągów w Qingdao.

Zobacz również:

Elastyczność produkcji w fabryce samochodów BMW
Planowanie produkcji w Excelu – wady i zalety