Kim jesteśmy i jak możesz się z nami skontaktować:

Administratorem Twoich danych osobowych jest PSI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37,
adres e-mail: , numer telefonu +48 61 65 56 550, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000216571, numer NIP: 778-14-20-509, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznaniu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w PSI Polska Sp. z o.o., do którego możesz zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Twoich danych, to

Jakie masz prawa?

1)    dostępu do Twoich danych,

2)    ich poprawiania,

3)    żądania ich usunięcia,

4)    ograniczenia przetwarzania,

5)    wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Dane wykorzystujemy w zakresie promocji i marketingu, w szczególności do wysyłki informacji marketingowych, kwestionariuszy badawczych, rejestracji na wydarzenia czy wypełnienia formularza kontaktowego. 

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, ale bez podania Twoich danych nie będziemy mogli wysyłać do Ciebie wiadomości marketingowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1. Art. 6 ust. 1 lit. f (nasz prawnie uzasadniony interes) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Jaki jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu, w tym analizowanie, czy czytasz wysyłane przez nas wiadomości marketingowe oraz które treści interesują Cię najbardziej. 

Komu przekażemy Twoje dane?

1)    dostawcom narzędzi marketingowych (w tym analitycznych),

2)    dostawcom systemów do automatycznego mailingu

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas prowadzenia działań marketingowych, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat liczonych od dnia ostatniej aktywności lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić, a gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, wtedy takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać.

Czy będziesz podlegać decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu?

Nie będziesz podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.