Zarządzanie siecią elektroenergetyczną (SCADA/EMS/DMS)

Systemy PSI zarządzają rozległymi sieciami elektroenergetycznymi (przesyłowymi oraz dystrybucyjnymi), a także sieciami ciepłowniczymi. Funkcje realizowane przez nasze systemy to znacznie więcej niż SCADA. Zaufało nam 90% firm z sektora energetycznego w Niemczech.

Zakres funkcji realizowanych przez systemy PSI obejmuje podstawowe zadania pakietu SCADA (sterowanie i monitorowanie procesu technologicznego). System realizuje także zadania złożone, takie jak analiza awarii, symulacja dynamiczna sieci, obliczenia sieciowe i sekwencje łączeniowe.

Zarządzanie siecią elektroenergetyczną (SCADA) systemem PSI:

  • monitoring napowietrznych linii energetycznych
  • zarządzanie generacją energii
  • zarządzanie wąskimi gardłami sieci
  • prognozowanie generacji z OZE (odnawialnych źródeł energii: wiatr i słońce)

Funkcje te są stale rozwijane w oparciu o zmieniające się wymagania stojące przed naszymi klientami. Można je również dostosować do nowych wymagań na poziomie sieci dystrybucyjnej.

Zarządzanie sieciami przesyłowymi - pakiety EMS, OMS i DMS

PSIcontrol oferuje zintegrowane aplikacje dedykowane sieciom średniego napięcia oraz funkcje do zarządzania siecią 0,4 kV.  Zaawansowane funkcje zarządzania umożliwiają inteligentne i właściwe sterowanie energią z OZE na poziomie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Gwarantują one tym samym wysoki poziom stabilności. 

Nowoczesna technologia PSIcontrol oferuje szeroki zakres funkcji umożliwiających obsługę sieci zgodnie z nowymi wymaganiami eksploatacyjnymi. Funkcje inteligentnego sterowania umożliwiają optymalne zarządzanie energią wprowadzaną do sieci i pochodzącą ze źródeł odnawialnych w warunkach ograniczenia zdolności przesyłowych.

Pakiet EMS jest zaawansowanym zestawem funkcji obliczeniowych, efektywnie wspiera dyspozytorów sieci przesyłowych. Umożliwia też raportowanie zdarzeń dla celów rozliczeniowych i audytorskich. Więcej o pakiecie EMS »

Pakiet OMS zarządza przerwami w dostawie energii, obejmuje wszystkie niezbędne etapy rozpoznawania analizy uszkodzenia oraz przywracania funkcjonowania systemu. Więcej o pakiecie OMS »

Pakiet DMS zarządza dystrybucją. Umożliwia oszacowanie stanu systemu na podstawie dostępnych informacji oraz założeń opartych na informacji dotyczącej rozpływów. Więcej o pakiecie DMS »

Dodatkowe informacje:
Przeczytaj rozszerzone opisy systemu PSIcontrol:

Porozmawiajmy

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży
Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

 

Wypełnij formularz kontaktowy

Formularz