Jak sprawnie obsłużyć wysyłkę ponad miliona sztuk odzieży dziennie? PSIwms w Centrum Dystrybucyjnym LPP

02.05.2018 - Zarządzanie magazynem, Case study

Dynamiczny rozwój firmy to duże wyzwanie dla działu logistyki. W LPP postawiono na pełną automatyzację procesów wspieraną systemem magazynowym PSIwms. Poznaj efekty jakie odniosła firma LPP wdrażając system PSIwms.

 

Logistyka w modzie

Wymiana kolekcji średnio co 2 miesiące, silna sezonowość, częste obniżki cen to tylko niektóre wyzwania logistyczne branży modowej. Kluczową rolę w odgrywają czas realizacji zamówień, ich dokładność, dostępność i niezawodność. Sprawny system informatyczny obsługujący procesy logistyczne jest kluczowym elementem budowania przewagi rynkowej. Dba o to, żeby właściwy produkt był we właściwym miejscu, we właściwym czasie.

Firma LPP, właściciel marek odzieżowych takich jak RESERVED, Cropp, House, MOHITO czy SiNSAY z roku na rok zwiększa sprzedaż i ekspansję rozwoju sieci sprzedażowej na kolejne rynki.  Zaopatrzenie sieci przeszło 1 700 salonów zlokalizowanych w ponad 20 krajach według przyjętych przez spółkę reguł byłoby niemożliwe bez wprowadzenia sprawnych procesów logistycznych w zakresie magazynowania, sortowania i dystrybucji wyrobów.

 

Przemyślane inwestycje w automatykę magazynową i rozwiązania informatyczne

LPP przywiązuje ogromne znaczenie sprawnej logistyce. Współpraca LPP z PSI rozpoczęła się w 2007r. W 2007 roku zarząd firmy LPP podjął decyzję o budowie nowego centrum logistycznego. Dobór odpowiedniego systemu informatycznego zarządzającego magazynem był kluczowym elementem całej inwestycji. O wyborze systemu PSIwms przeważyła dojrzałość systemu oraz liczba wdrożeń i wieloletnie doświadczenie firmy. Istotnym argumentem była kompleksowość oferty firmy PSI. W związku z dynamicznym rozwojem LPP podjęło decyzję w 2013r. o rozbudowie magazynu i objęciu automatyką wszystkich procesów magazynowych, w tym między innymi dodaniu dwóch kolejnych sorterów oraz mini load’a. Obecnie Centrum Dystrybucyjne LPP w Pruszczu Gdańskim zajmuje powierzchnię około 66 tys. m. kw. (na tej powierzchni można zmieścić 10,5 boisk piłkarskich i jeszcze jedno pole karne), wykorzystuje kilka kilometrów przenośników automatycznych, trzy sortery, kilka maszyn do automatycznej obsługi kartonów, skanery i wagi automatyczne w dużej ilości. Magazyn automatyczny ma wysokość około 18 metrów (jest to mniej więcej tyle co 6-piętrowy blok mieszkalny), niezliczoną ilość regałów, półek oraz innych miejsc składowania oraz daje zatrudnienie 500 pracownikom. Jest to jedno z największych centrów dystrybucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, wysyłające do 1 500 000 sztuk odzieży i akcesoriów modowych dziennie do ponad 1 700 sklepów w przeszło 20 krajach.

Największe wyzwania: integracja automatyki pochodzącej od różnych dostawców

Centrum Logistyczne LPP
Źródło: LPP

System PSIwms jest zaawansowanym systemem zarządzania magazynem, który dostosowany został do indywidualnych potrzeb Klienta. Jednym z wyzwań w tym projekcie była płynna integracja starych systemów przenośników (przeniesionych z poprzednich magazynów), nowych przenośników oraz sorterów. Każdy z wymienionych komponentów dostarczony był przez innego dostawcę co dodatkowo komplikowało np. przekazywanie komunikatów z WMS do automatyki. PSI zintegrowało system z zaawansowaną automatyką magazynową obejmującą m.in. : przenośniki, sorter typu cross-belt (400 zrzutów / 8 stanowisk indukcyjnych), układnicę (tzw. System miniload) na 370 000 miejsc składowania (kartonów). W magazynie znajdują się także automatyczne zamykarki, etykieciarki i sorter wysyłkowy.

Zaawansowana logistyka pod nadzorem systemu PSIwms

W Centrum Dystrybucyjnym LPP, system PSIwms wyznacza optymalne miejsca składowania, strategie rozkładania towarów, ścieżki kompletacji, trasy transportowe towarów, sposób załadowania na ciężarówki, obciążenie urządzeń sortujących. System obsługuje do kilkuset tysięcy indeksów artykułów. Maksymalna przepustowość centrum dystrybucyjnego LPP po rozbudowie osiągnęła wartość ponad 1 500 000 sztuk odzieży na dobę.  

  • Obsługuje różne sposoby przyjęć i wydań towarów (automatycznych i manualnych) oraz szereg startegii kompletacyjnych w tym także wydanie towaru bez etapu magazynowania (tzw. cross-dock)

  • Grupuje artykuły wg zdefiniowanych cech w celu planowania automatycznego przetwarzania np. na sorterach,

  • Planuje prace magazynu z uwzględnieniem cyklów pracy centrum dystrybucyjnego.

Jak system PSIwms wspiera procesy logistyczyne w Centrum Dystrybucyjnym LPP?

LPP codziennie wprowadza do sprzedaży kilka nowych modeli odzieży. Ze sklepów codziennie zbierane są dane o realizacji sprzedaży. Zlecenia dotowarowania następują automatycznie w systemie ERP i trafiają do PSIwms - tak inicjowany jest cykl kompletacji. W osobnych kartonach przygotowuje się odzież, która stanowi planowaną alokację, a w oddzielnych uzupełnienia kolekcji. W systemie PSIwms generowane są grupowe zamówienia, przypominające wewnętrzne wydanie. Zlecenia będące zamówieniem towarów generowane są automatycznie w systemie ERP i trafiają do systemu WMS, który steruje obsługą procesów magazynowych związanych z realizacją zamówień. Z magazynu wysokiego składowania pobierane są pełne palety.

System PSIwms zarządza przepływami produktów w całym centrum dystrybucyjnym. Wraz z przyjęciem towaru, kartony są skanowane, ważone, mierzone, a karton jest dodatkowo oznaczany etykietą obiegu wewnętrznego. Podstawą całego procesu jest obieg kartonów – zarówno przyjęcia jak i wydania produktów realizowane są w kartonach. Produkty przyjeżdżają zwykle w kartonach, w kontenerach. Same przepływy mogą mieć charakter zarówno pełnokartonowy (kartony bez sortowania zawartości) jak i sztukowy (kartony z posortowanymi pojedynczymi sztukami różnych produktów).

Procesy obsługiwane w systemie PSIwms obejmują m.in.: automatyczne i manualne przyjęcie towaru, wyznaczenie lokalizacji towaru do składowania (lub wydanie gdy karton od razu kierowany jest dalej), kompletowanie, sortowanie, wydanie i wysyłkę towaru. System obsługuje paletyzację i inne manualne zadania dotyczące kartonów, gdy np. występuje problem uszkodzenia etykiety, konieczność wyjaśniania i uszlachetniania.

PSIwms zarządza wszystkimi przepływami towaru przez magazyn bez użycia papierowej dokumentacji. Jedynym drukowanym dokumentem jest etykieta na karton wysyłkowy.

PSIwms zarządza wszystkimi przepływami towaru przez magazyn. Wyznaczone kartony mogą być składowane w automatycznym magazynie miniload. W magazynie wykorzystuje się też tzw. prepacki – wstępnie spakowane zestawy produktów. np. koszulki jednego modelu w kilku rozmiarach, albo w kilku kolorach. Kartony z posortowanym towarem są automatycznie ważone i oklejane etykietą przewoźnika, a następnie kierowane do strefy wydania. Cały proces odbywa się automatycznie, poszczególne zadania definiowane są w formie elektronicznych zapisów generowanych z systemu WMS - jedynym drukowanym dokumentem jest etykieta na karton wysyłkowy.

Istotą działania systemu jest automatyzacja prac magazynu zarówno poprzez integrację z urządzeniami automatycznymi, jak i dzięki inteligentnym algorytmom zarządzającym pracą magazynierów. System PSIwms wyznacza optymalne:

  • miejsca składowania,
  • strategie rozkładania towarów,
  • ścieżki kompletacji,
  • trasy transportowe towarów,
  • sposób załadowania na ciężarówki
  • obciążenie urządzeń sortujących.
Jacek Kujawa LPP

„Dzięki systemowi WMS, który zarządza całym Centrum Dystrybucyjnym LPP, możemy wykonywać bardzo skomplikowane procesy. Zarządza on bowiem wszystkimi etapami obecności towaru na terenie obiektu – od jego przyjęcia i podziału między magazyn krajowy i skład celny oraz podziału między tzw. regały wysokiego składowania i magazyn automatyczny, aż po sortowanie oraz wysyłanie odpowiednio przygotowanych transportów do poszczególnych krajów i salonów.”
Jacek Kujawa, Wiceprezes Zarządu LPP S.A.

 

Korzyści wdrożenia

W wyniku wdrożenia systemu PSIwms firma LPP zwiększyła wydajność Centrum Dystrybucyjnego pod względem sortowania i wysyłania towaru do stale rosnącej sieci sprzedaży. Istotą działania systemu jest automatyzacja prac magazynu zarówno poprzez integrację z urządzeniami automatycznymi, jak i dzięki inteligentnym algorytmom zarządzającym pracą magazynierów. PSIwms określa wiele różnorodnych parametrów magazynu, ograniczając ryzyko błędów pracowników.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz wyznaczaniu zadań przez system, wspiera pracownika w ich realizacji i umożliwia błyskawiczne wdrożenie nowego pracownika do pracy. System planuje także pracę magazynu z uwzględnieniem planów sprzedażowych.

Współpraca LPP i PSI rozwija się już 10 lat, w tym okresie przeprowadzono optymalizację systemu pod kątem wspierania sprzedaży e-commerce oraz wdrożono system wms w kolejnych magazynach. To przykład modelowej współpracy z Klientem w wypracowaniu unikatowych i skutecznych procedur informatycznych w biznesie.

Zobacz również: