Kompleksowa platforma do analiz z wykorzystaniem AI PSIwms AI

Optymalizacja złożonych procesów intralogistycznych

Za pośrednictwem platformy PSIwms AI analizujemy dane z rzeczywistego magazynu, testujemy najlepsze rozwiązania i dzięki sztucznej inteligencji optymalizujemy procesy, by uczynić logistykę bardziej efektywną.
Wsparcie procesów zarządzania magazynem 1

Wsparcie procesów zarządzania magazynem 2Wsparcie procesów zarządzania magazynem

Zastanawiasz się jaki jest potencjał Twojego magazynu? Jakie są możliwości optymalizacji procesów? Szukasz odpowiedzi na pytania "What-if.."? Sprawdź opłacalność inwestycji, przetestuj nowe rozwiązania z pomocą sztucznej inteligencji.

PSIwms AI pomaga w wyborze najlepszej strategii logistycznej, pozwala ocenić jak potencjalne zmiany wpłyną na efektywność procesów. Wykorzystaj zaawansowane algorytymy i mechanizmy sztucznej inteligencji, które wspierają podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

Sztuczna inteligencja w magazynie 1Sztuczna inteligencja w magazynie

Poprzez cyfrowego bliźniaka, PSIwms AI, analizuje różne scenariusze operacji magazynowych i dostarcza rekomendacje do ich usprawnienia. A to wszystko przy pomocy rozwiązań sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego zintegrowanych bezpośrednio z PSIwms. Dzięki temu zmiany w fizycznym magazynie są automatycznie przenoszone do cyfrowego bliźniaka i na bieżąco uwzględniane w analizach.

Sztuczna inteligencja w magazynie 2
Symulator magazynu

Digital TwinDigital Twin - symulator magazynu

Cyfrowy model bliźniaka (ang. Digital Twin) odzwierciedla wszystkie kluczowe procesy logistyczne i jest połączony poprzez odpowiedni interfejs z systemem WMS. Symulacje opierają się na rzeczywistych danych operacyjnych i funkcjonalnościach systemu WMS.

Korzyści zastosowania PSIwms AI

Korzyści zastosowania PSIwms AI
Skrócenie ścieżek kompletacji towaru

skrócenie ścieżek kompletacji towaru o około

Wzrost efektywności procesów

wzrost efektywności procesów o ponad

Możliwość analizy przed wdrożeniem

możliwość analizy zmiany procesów przed ich wdrożeniem

Optymalne tworzenie batchy

optymalne tworzenie batchy

Przykładowe ekrany PSIwms AI

Główne komponenty PSIwms AI

Główne komponenty PSIwms AI

Możliwości PSIwms AI

Dzięki PSIwms AI możliwe jest symulowanie z dużą precyzją (z wykorzystaniem danych produkcyjnych) zmian w topologii magazynu, sprawdzenie, jaki wpływ na wydajność będzie miał zakup nowych urządzeń automatyki magazynowej, a wreszcie zweryfikowanie, czy pracownicy magazynu są w stanie obsłużyć nadchodzący szczyt sprzedaży. Z PSIwms AI możesz:

przeprowadzić analizy wielu scenariuszy pracy magazynu w krótkim czasie

analizować różne scenariusze "co by było, gdyby..."

zidentyfikować wąskie gardła dzięki wizualizacji natężenia ruchu

modelować nowe procesy w cyfrowej kopii rzeczywistego magazynu (Digital Twin)

dobrać optymalne parametry procesów logistycznych dzięki wielokryterialnej analizie

wykorzystać dane generowane z symulacji jako dane treningowe do algorytmów ML celem dalszej optymalizacji

Główne obszary wsparcia

Złożone problemy optymalizacyjne są rozwiązywane poprzez zbiór zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego, nazwanych BatchAI. Poszczególne elementy optymalizują dobór zleceń do batchy (zlecenia przetwarzane jednocześnie), wykorzystują technikę klasteryzacji do optymalnej rezerwacji towaru, aż wreszcie poprzez algorytm CVRP optymalizują ścieżki zbiórki.
Główne obszary wsparcia
Dobór zleceń do Batchy

Dobór zleceń do Batchy

Twórz i porównuj najlepsze strategie doboru zleceń do batchy.

Wykorzystaj w pełni istniejące zasoby logistyczne.

Rezerwacja towaru

Rezerwacja towaru

Rezerwuj towar w sposób optymalny z wykorzystaniem zaawansowanego klastrowania.

Ustalanie ścieżek zbiórki

Ustalanie ścieżek zbiórki

Sprawdź najlepsze ścieżki kompletacji zamówień.

Koordynuj osoby i zasoby.

Skróć długość ścieżek kompletacyjnych.

Gdzie można zastosować PSIwms AI?

PSIwms AI idealnie sprawdził się w magazynie e-commerce, szczególnie tam gdzie jest dużo procesów manualnych, ale możliwości zastosowania są różne.
Fulfillment Center 1

Fulfillment Center 2Fulfillment Center

Chcesz zoptymalizować ścieżki kompletacji, sposób rozkładania zamówień? PSIwms AI podpowiada najlepsze ścieżki kompletacji czy rozłożenia towaru. Pomoże ocenić wzrost zapotrzebowania na personel w zależności od wzrostu wolumenu zleceń.

Centrum Dystrybucyjne 1Centrum Dystrybucyjne

Jak sprawdzić jaki wpływ na wydajność procesu będzie miał zakup np. nowego sortera czy reorganizacji topologii magazynu? PSIwms AI pozwala estymować opłacalność potencjalnych lub planowanych inwestycji i zmian. Użytkownik dostaje informacje, czy konkretna reorganizacja np. zakup nowego sortera będzie opłacalna i w jakim stopniu wpłynie na biznesowe operacje.

Centrum Dystrybucyjne 2
Logo LPP

Liderzy rynkowi już korzystają z AI

Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu, jak pokazują pierwsze testy, długość ścieżek kompletacyjnych skróciła się nawet o 31%. Przekłada się to również na znaczący wzrost wydajności samego procesu kompletacji w magazynie.
Sebastian Sołtys, CEO w LPP Logistics

Projekt dofinansowany przez NCBiR

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Co to jest PSIwms AI i w jaki sposób wykorzystuje ono sztuczną inteligencję?
PSIwms AI to kompleksowa platforma analityczna wykorzystująca sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów intralogistycznych. Analizuje dane z rzeczywistych magazynów, testuje różne rozwiązania i optymalizuje procesy logistyczne, by uczynić je bardziej efektywnymi.
W jakich rodzajach magazynów PSIwms AI sprawdza się najlepiej?
PSIwms AI idealnie sprawdza się w magazynach e-commerce, szczególnie tych z dużą ilością procesów manualnych. Możliwości jego zastosowania są jednak różnorodne, w tym również w centrach dystrybucyjnych.
Jakie rodzaje wsparcia oferuje PSIwms AI w zarządzaniu magazynem?
PSIwms AI wspiera zarządzanie magazynem poprzez analizę potencjału magazynu, możliwości optymalizacji procesów, a także przez testowanie i ocenę inwestycji oraz nowych rozwiązań z użyciem sztucznej inteligencji.
W jaki sposób PSIwms AI pomaga w wyborze strategii logistycznej?
PSIwms AI pomaga w wyborze najlepszej strategii logistycznej poprzez ocenę, jak potencjalne zmiany wpłyną na efektywność procesów. Wykorzystuje zaawansowane algorytmy i mechanizmy sztucznej inteligencji do wspierania podejmowania właściwych decyzji biznesowych.
Czy PSIwms AI wymaga integracji z systemem WMS?
PSIwms AI jest zintegrowany z PSIwms, co pozwala na automatyczne przenoszenie zmian z fizycznego magazynu do cyfrowego modelu i uwzględnianie ich w analizach. PSIwms AI wykorzystuje dane z WMS – dane o topologii magazynu do wygenerowania symulacji oraz produkcyjne dane z WMS (awizacje/zlecenia) do prowadzenia eksperymentów/analiz.
Jakie są funkcje cyfrowego bliźniaka w PSIwms AI?
Cyfrowy bliźniak w PSIwms AI analizuje różne scenariusze operacji magazynowych i dostarcza rekomendacje do ich usprawnienia.
Jakie korzyści niesie ze sobą zastosowanie PSIwms AI?
Algorytmy przygotowane w ramach PSIwms AI pozwalają na ograniczenie kosztów procesów pickingowych. W zależności od magazynu/asortymentu pozwalają na wzrost wydajności na poziomie 20%. Im większy będzie magazyn tym zysk (w wartościach bezwzględnych np. godzinach) będzie większy, jednak, także w mniejszych wdrożeniach będzie on widoczny. Wdrożenie WI możliwe jest w każdym magazynie niezależnie od skali, np. w celu prowadzenie własnych eksperymentów i analiz na cyfrowym bliźniaku.
Jakie możliwości oferuje PSIwms AI w symulacji zmian w magazynie?
PSIwms AI pozwala na symulowanie z dużą precyzją zmian w topologii magazynu, sprawdzanie wpływu zakupu nowych urządzeń na wydajność, weryfikację zdolności pracowników do obsługi szczytów sprzedaży, analizę różnych scenariuszy pracy, identyfikację wąskich gardeł i modelowanie nowych procesów w cyfrowym bliźniaku.
Jakie są główne obszary wsparcia oferowane przez PSIwms AI?
Główne obszary wsparcia PSIwms AI obejmują dobór zleceń do batchy, optymalną rezerwację towaru oraz optymalizację ścieżek zbiórki za pomocą zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego.
Jak PSIwms AI wspomaga procesy decyzyjne w logistyce?
PSIwms AI wspomaga procesy decyzyjne w logistyce poprzez dostarczanie analiz opartych na danych, symulacje zmian i rekomendacje, umożliwiając ocenę opłacalności inwestycji i strategii logistycznych oraz optymalizację procesów logistycznych.

Skontaktuj się

Ty też możesz stworzyć kopię cyfrową swojego magazynu i sprawdzić jego potencjał. Zmień "What if.. " w PSIwms AI!
Zainteresował Cię temat? Skontaktuj się z nami!

Formularz

Piotr Picyk

Dyrektor Sprzedaży Systemy dla logistyki i transportu publicznego

Bądź na bieżąco

  • Facebook
  • Linkedin
  • YoutTube
  • Twitter
form_logistyka