Projekty innowacyjne współfinansowane z Funduszy Europejskich

Inwestujemy w rozwój oprogramowania PSI przeznaczając ponad 14% naszych przychodów na R&D. Część projektów realizowana jest przy wsparciu funduszy unijnych.

Warehouse Intelligence

PSI Polska Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

„Warehouse Intelligence - środowisko analizy, planowania i optymalizacji procesów intralogistycznych oparte o algorytmy sztucznej inteligencji”w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Cel projektu:

Celem projektu PSI Polska jest opracowanie innowacyjnego w skali globalnej produktu Warehouse Intelligence - środowiska analizy, planowania i optymalizacji procesów intralogistycznych opartego o algorytmy sztucznej inteligencji. 

Wartość projektu: 4 837 308,66 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 832 823,27 PLN

Warehouse Intelligence 2

PSI Polska realizuje projekt pt.:

Rozbudowa platformy do analizy, planowania i optymalizacji procesów intralogistycznych – Warehouse Intelligence jako odpowiedź na wyzwania związane z cyfryzacją przemysłu.

Cel projektu:

Celem projektu jest rozbudowa platformy Warehouse Intelligence mająca charakter techniczny jak i funkcjonalny. Do aspektów technicznych zaliczyć można poprawę wydajności działania platformy oraz wzrost dokładności symulowanych procesów logistycznych. Jeśli chodzi o rozwój funkcjonalny to zakłada on opracowanie algorytmów sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów wydania towaru (w tym inteligentne tworzenie batchy, predykcja zmian rotowalności ABC) oraz zaawansowanych algorytmów do planowania zasobów ludzkich w magazynie.

Wartość projektu: 6 855 536,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 867 838,40 zł

System wykrywania i lokalizacji wycieków dla rurociągów wielofazowych

PSI Polska Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

„System wykrywania i lokalizacji wycieków dla rurociągów wielofazowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Cel projektu:

W ramach projektu zostanie opracowany nowatorski system wykrywania i lokalizacji wycieków w czasie rzeczywistym dla rurociągów wielofazowych. System składać się będzie z trzech komponentów: (1) serwera LDS; (2) Centralnego Repozytorium Danych (CRD); oraz (3) Centrum Usług Analitycznych (CUA), które stanowić będą kompletne zaplecze algorytmiczne i analityczne systemu.

Wartość projektu: 6 501 031,99 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 153 544,20 PLN