PSI Polska na XXX Sympozjum Chemia 2024

PSI Polska - Sympozjum Chemia 2024

Pod koniec stycznia przedstawiciele PSI Polska wzięli udział w XXX Sympozjum Chemia 2024 - wydarzeniu skierowanym do sektora petrochemicznego. Spotkanie, które odbywało się w płockiej filii Politechniki Warszawskiej, zgromadziło ponad 450 reprezentantów zakładów chemicznych, petrochemicznych i rafinerii.

W prezentacjach i panelach dyskusyjnych brali udział przedstawiciele polskich producentów oraz dystrybutorów paliw, biopaliw i stowarzyszeń branży chemicznej. Obecni byli także specjaliści z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, jak również z uczelni wyższych.

W trakcie prezentacji i debat poruszane były tematy istotne dla sektora petrochemicznego. Rozmawiano o przyszłości, transformacji i bezpieczeństwie polskiego oraz europejskiego przemysłu, a także o nowoczesnych technologiach, m.in. o PSIcontrol, PSIpipelines i PSIlds-ai.

Podczas jubileuszowej edycji sympozjum Wiktor Kabatc opowiedział o inteligentnych rozwiązaniach PSI GP do detekcji wycieków i rozszczelnień rurociągów. Skupił się na PSIlds-ai, rozwiązaniu wykorzystującym elementy sztucznej inteligencji (AI), umożliwiającej dokładną detekcję i lokalizację wycieków rurociągów transportujących mieszaninę ropy i gazu, czyli bardzo złożonego w zamodelowaniu medium wielofazowego. PSIlds-ai to system, którego innowacyjność doceniło NCBiR, dofinansowując jego rozwój.

Awarie infrastruktury rurociągowej są niezwykle niebezpieczne dla środowiska i generują znaczące straty finansowe i wizerunkowe dla operatorów rurociągów. Szybka i dokładna lokalizacja wycieków jest więc bardzo istotna dla ograniczenia szkód finansowych i środowiskowych, jak również dla bezpieczeństwa energetycznego Państwa.