Wykrywanie i lokalizacja wycieków paliwowych

Lata doświadczeń PSI na rynku paliwowym pozwoliły na dopracowanie różnorodnych metod wykrywania wycieków. Działają one niezależne od siebie i mogą być zastosowane pojedynczo lub w pakiecie.

W przesyle ropy naftowej i jej produktów szczególnie istotną kwestią jest bezpieczeństwo i ochrona środowiska naturalnego.

Dzięki zawartym procedurom oraz dedykowanemu modułowi LDS (Leak Detection System) PSIcontrol/Oil znacznie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania rurociągów.

Aplikacja PSI do wykrywania i lokalizacji wycieków paliwowych:

  • gwarantuje bezpieczeństwo pracy rurociągu
  • zawiera opatentowane algorytmy, które rejestrują odchylenia parametrów rurociągu od normy i weryfikują je umożliwiając operatorowi szybkie działanie

PSI opracowało różnorodne metody wykrywania wycieków. Działają one niezależne od siebie i mogą być zastosowane pojedynczo lub w kombinacji. Użycie konkretnych metod jest uzależnione od specyfiki rurociągu, zastosowanego opomiarowania (jego dokładności), posadownienia rury, reżimów tłoczniowych i innych czynników. System wykrywania i lokalizacji wycieków może być zarówno zintegrowany z systemem PSIcontrol/Oil jak i połączony poprzez interfejsy z innymi systemami SCADA.


Dwie metody detekcji wycieków paliwowych

Najczęściej w systemie PSIcontrol wykorzystywane są dwie komplementarne metody detekcji wycieków jednocześnie. Podstawową metodą wykrywania i lokalizacji wycieków jest  metoda bilansu masy (MCMB), która gwarantuje niezawodność i wysoką czułość, a przede wszystkim umożliwia wykrywanie wycieków w stanach nieustalonych. Równocześnie system wykorzystuje metodę spadku ciśnienia (PS) zapewniającą niezwykle precyzyjną lokalizację miejsca wycieku (±100 m) oraz krótki czas reakcji.

Dzięki wykorzystaniu dwóch uzupełniających się metod system PSIcontrol/Oil pozwala skutecznie monitorować spójność rurociągu oraz alarmować w przypadku przekroczenia wartości granicznych.


Regulacje prawne w przyszłości

Wymogiem na terenie Niemiec jest zastosowanie co najmniej dwóch niezależnych metod wykrywania i lokalizacji wycieków. Regulacja ta stanie się w najbliższej przyszłości wymogiem Unii Europejskiej. Wszystkie rurociągi w Niemczech wyposażone w moduł wykrywania wycieków PSI otrzymały certyfikat dopuszczający do eksploatacji wydany przez jednostkę certyfikacyjną TÜV i są zgodne z normą TRbF 301(TRFL).