System wykrywania i lokalizacji wycieków paliwowych

System detekcji wycieków LDS w PSIpipelines jest niezawodnym rozwiązaniem informatycznym, które wykrywa wycieki w rurociągach i zbiornikach paliwowych metodą fali ciśnieniowej. Wysoka czułość i dokładność rozwiązania daje możliwość szybkiego przeciwdziałania skutkom wycieku i znaczne ograniczenie potencjalnych szkód środowiskowych.

System LDS dostępny w PSIpipelines znajdzie zastosowanie w przypadku rurociągów i zbiorników paliwowych do transportu i magazynowania mediów w stanie jednofazowym: w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach produkcyjnych magazynujących paliwa, bazach paliwowych. 

   

   

   

   

   

Jak działa system LDS w PSIpipelines?

  • System LDS w PSIpipelines jest rozwiązaniem opartym o analizę pomiarów ciśnienia w rurociągach lub zbiornikach rozpoznając nawet najmniejsze odchylenia spadku gęstości towarzyszące wyciekowi (rzędu 0,0001%).
  • W przypadku wystąpienia anomalii ciśnień system powiadamia o wycieku za pomocą systemu SCADA dostarczonego przez PSI lub do istniejącego systemu SCADA klienta oraz wskazuje jego lokalizację z dokładnością do 20m.
  • Dane gromadzone są przez karty akwizycyjne z urządzeń takich, jak czujniki emisji akustycznej, przetworniki dynamiczne oparte o piezoelektryki oraz ciśnieniomierze nowej generacji.
  • Wstępne przetwarzanie danych zintegrowane z bazą wzorców zachodzi w czasie rzeczywistym z częstotliwością 52 kHz, co pozwala na usunięcie zakłóceń i szybkie dostarczenie wiarygodnej informacji o wycieku.
  • Pozyskane dane są następnie interpretowane w celu wyodrębnienia z sygnałów cech charakteryzujących zjawiska.
  • Zastosowanie sztucznej inteligencji pozwala na identyfikację oraz analizę zjawisk już sklasyfikowanych oraz na rozszerzenie bazy znanych wzorców zdarzeń wyciekowych oraz przełączeń technologicznych.

   

   

Co zyskasz wykorzystując PSIpipelines z modułem LDS

Troska o środowisko

W sytuacji wystąpienia wycieku znacznie ograniczysz szkody środowiskowe dzięki szybkiej informacji o wystąpieniu wycieku oraz jego dokładnej lokalizacji.

Szybka reakcja

Skrócisz czas reakcji z kilku godzin do minut dzięki wykryciu mikro-wycieków. Oznacza to redukcję kosztów wycieku surowca, skrócenie przestoju oraz ograniczenie strat wizerunkowych.

Wiarygodne alarmy

Wdrożysz wiarygodne i godne zaufania narzędzie, nie pokazujące fałszywych alarmów, które mogłyby zostać zignorowane przez operatorów.

Niższe koszty

Obniżysz koszty unikając konieczności ingerencji w infrastrukturę i montowania przepływomierzy, kabli światłowodowych czy czujników sznurowych.

   

   

   

   

Dlaczego szybkie wykrycie wycieków paliwowych jest tak ważne?

Przedsiębiorstwa, które w procesach wytwórczych wykorzystują paliwa, mają świadomość odpowiedzialności, która na nich ciąży, zarówno w kwestii zdrowia i życia ludzkiego, jak również ochrony środowiska. Wdrożenie systemu detekcji wycieków LDS z PSIpipelines umożliwia szybką reakcję ograniczającą ilość wycieku oraz potencjalne szkody dla środowiska naturalnego.

   

   

   

   

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   

Formularz

Kontakt

Stefan Marasek

Line Manager

Elektroenergetyka podstrony Formularz