PSIlds-ai

System wykrywania i lokalizacji wycieków dla mediów wielofazowych

Automatyczne wykrywanie wycieków w czasie rzeczywistym

PSIlds-ai to wykorzystujący elementy sztucznej inteligencji innowacyjny system przeznaczony do odpornej na zakłócenia, automatycznej detekcji i lokalizacji wycieków w rurociągach w czasie rzeczywistym.
Rozwiązanie w szczególności skierowane jest do przemysłu petrochemicznego i energetycznego, które operują na rurociągach przekazujących np. wielofazowe mieszaniny gazu ziemnego i ropy naftowej.

System LDS do detekcji i lokalizacji wycieków w rurociągach

PSIlds-ai (Leak Detection Systems) to nowatorski system wykrywania i lokalizacji wycieków w czasie rzeczywistym dla rurociągów przemysłowych przesyłających media wielofazowe. Składa się z trzech komponentów, które stanowią kompletne zaplecze algorytmiczne i analityczne systemu:

Serwera LDS

Centralnego Repozytorium Danych (CRD)

Centrum Usług Analitycznych (CUA)

System LDS do detekcji i lokalizacji wycieków
Centralne Repozytorium Danych PSIlds
  • Centralne Repozytorium Danych (CRD) stanowi w pełni zautomatyzowany mechanizm, który nie wymaga ingerencji człowieka. Jego celem jest w szczególności gromadzenie danych pomiarowych oraz ciągłe utrzymywanie modeli predykcyjnych wspierających algorytm LDS.
  • Centrum Usług Analitycznych (CUA) ma na celu wprowadzenie zaawansowanej algorytmiki predykcyjnej, rozszerzającej system LDS o elementy predykcyjnego oraz nakazowego utrzymania infrastruktury.

Podczas działania system wykorzystuje metodę opartą o precyzyjny pomiar ciśnienia dynamicznego. To rozwiązanie cechuje m.in.:

Wysoka czułość i dokładność wykrywania wycieków niskiej intensywności.

Redukcja fałszywych alarmów.

Utrzymanie predykcyjne infrastruktury poprzez informowanie użytkownika w czasie rzeczywistym o nadchodzących problemach.

Ciągłe podnoszenie jakości systemu w wyniku zastosowania sztucznej inteligencji.

Centralne Repozytorium Danych PSIlds PSI Polska
Sztuczna inteligencja w systemie PSIlds-ai

Sztuczna inteligencja w systemie PSIlds-ai

System PSIlds-ai przetwarza dane z odpowiednio dobranych przetworników ciśnienia. Na podstawie odczytów powstaje model, który określa poziomy ciśnienia nie tylko w punktach odczytowych, ale także na długości całego rurociągu.

Od strony technicznej system korzysta z elementów sztucznej inteligencji (zaawansowana analityka, różne formy uczenia maszynowego np.: głębokie sieci neuronowe RGQN - Recursive Generative Query Network), aplikacje chmurowe i kontenery Docker’owe.

Przeznaczenie systemu PSIlds-ai

Przeznaczenie systemu PSIlds-ai

System PSIlds-ai wspomaga operatorów rurociągów w szybkim wykrywaniu oraz precyzyjnym lokalizowaniu wycieków. Skierowany jest dla firm odpowiedzialnych za transport ropy i innych mediów, zajmujących się wydobyciem paliw kopalnych metodami wiertniczymi czy budową i eksploatacją rurociągów.

Zalety wdrożenia systemu PSIlds-ai

Duża czułość wykrywania wycieków, także o niskiej intensywności.

Wysoka dokładność lokalizacji awarii.

Wykrywanie wycieków w czasie rzeczywistym.

Bieżąca aktualizacja i podnoszenie jakości systemu, poprzez poprawę jego czułości.

Zastosowanie elementów sztucznej inteligencji (w szczególności uczenia maszynowego).

Ciągła adaptacja algorytmów do zmieniających się warunków.

Wzrost bezpieczeństwa przesyłu mediów wielofazowych przyczyniający się do minimalizacji szkód środowiskowych spowodowanych wyciekiem.

Redukcja strat wynikających z upływu medium.

Redukcja fałszywych alarmów przez wysoki stopień poprawnej detekcji zdarzeń.

Projekt systemu PSIlds-ai zyskał dofinansowanie polskiego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt systemu PSIlds-ai zyskał dofinansowanie polskiego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Do czego przeznaczony jest system PSIlds-ai?
PSIlds-ai to innowacyjny system wykrywania i lokalizacji wycieków w rurociągach w czasie rzeczywistym, wykorzystujący elementy sztucznej inteligencji.
Do czego służy Centralne Repozytorium Danych w systemie PSIlds-ai?
Centralne Repozytorium Danych służy do gromadzenia danych pomiarowych oraz utrzymywania modeli predykcyjnych wspierających algorytm wykrywania wycieków.
Jakie technologie wykorzystuje system PSIlds-ai?
System PSIlds-ai wykorzystuje zaawansowaną analitykę, uczenie maszynowe (np. głębokie sieci neuronowe), aplikacje chmurowe oraz kontenery Docker.
Do kogo skierowany jest system PSIlds-ai?
System PSIlds-ai skierowany jest do firm zajmujących się transportem ropy i innych mediów, wydobyciem paliw oraz budową i eksploatacją rurociągów.
Jakie są główne zalety wdrożenia systemu PSIlds-ai?
Główne zalety to między innymi: wysoka czułość i dokładność wykrywania wycieków, wykrywanie w czasie rzeczywistym, zastosowanie sztucznej inteligencji, wzrost bezpieczeństwa przesyłu mediów.

Formularz

Kontakt

Stefan Marasek

Line Manager

Elektroenergetyka podstrony Formularz