Blog PSI Polska

System MES - co to jest? Definicja, funkcje, korzyści

27.12.2018 - Zarządzanie produkcją

System APS (ang. Advanced Planning and Scheduling) to zaawansowany system do planowania i harmonogramowania produkcji.

System MES - Manufacturing Execution System w języku polskim nazywany jest systemem realizacji produkcji.

System MES w polskich realiach produkcyjnych

System MES (ang. Manufacturing Execution System) w języku polskim nazywany jest systemem realizacji produkcji. Ten trzyliterowy skrót na dobre zadomowił się w języku polskim, ale nie jest aż tak chętnie widziany na halach produkcyjnych. Tylko 10% średnich i dużych polskich przedsiębiorstw korzysta z systemu MES*, natomiast na świecie 19%* firm wdrożyło system realizacji produkcji. Jeśli chcemy nadążyć za konkurencją z Niemiec czy Chin, MES system zarządzania produkcją powinien znaleźć się na pierwszym miejscu listy planowanych inwestycji przedsiębiorstwa. Jakie są funkcje systemu MES i w jakim czasie ta inwestycja się zwróci – o tym możesz przeczytać poniżej.

Struktura systemów: ERP, APS, MES, SCADA

Czym jest system MES?

Systemy klasy MES są to systemy informatyczne, które zostały stworzone na potrzeby zbierania danych bezpośrednio z hali produkcyjnej. Informacje o realizacji produkcji mogą być zbierane z maszyn za pomocą elementów automatyki, jak również ze stanowisk produkcyjnych przy użyciu terminali obsługiwanych przez pracowników. Dane zbierane są w czasie rzeczywistym i przesyłane na obszar biznesowy, czyli do systemów ERP oraz do innych systemów wspierających produkcję: CMMS, APS. Dzięki temu kierownicy i dyrektorzy mogą na bieżąco monitorować produkcję oraz podejmować decyzje biznesowe na podstawie generowanych raportów efektywności produkcji.

Jakie funkcje posiada system MES?

 


  • Monitorowanie przebiegu procesu produkcji w czasie rzeczywistym
  • Wizualizacja środowiska produkcyjnego
  • Analiza wydajności produkcji, generowanie automatycznych raportów
  • Harmonogramowanie zleceń produkcyjnych i kontrola wykonania na poziomie operacyjnym
  • Zarządzanie zamówieniami, zasobami, materiałami
  • Kontrola jakości wytwarzanych produktów
  • Zarządzanie halą produkcyjną i przepływem pracy
  • Zbieranie danych z procesu technologicznego
  • Rejestrowanie oraz alarmowanie o zdarzeniach i przestojach w procesie produkcji
  • Podsumowania i rozliczenia kosztów produkcji (pośrednich i bezpośrednich)

Korzyści systemu MES

Wprowadzenie zaawansowanego systemu MES dla produkcji niesie ze sobą korzyści doraźne, jak i długoterminowe, co potwierdzają badania przeprowadzone przez organizację MESA International. W przypadku, gdy system jest częścią szerszych zmian zgodnych z koncepcjami Lean lub Kaizen, rezultaty mogą być imponujące. Spośród najczęściej odnotowywanych korzyści, które można zauważyć już w ciągu pierwszych 12 miesięcy, podkreślić należy eliminację marnotrawstwa oraz wzrost wydajności i jakości w procesie produkcyjnym. Oprogramowanie MES umożliwia również skrócenie czasu nieoczekiwanych przestojów oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do danych produkcyjnych. Dodatkowo, w pierwszych dwóch latach po zaimplementowaniu nowoczesnego systemu zarządzania produkcją, firmy produkcyjne odnotowują takie korzyści jak zdobycie nowych kontraktów (dzięki uwolnieniu mocy produkcyjnych), lepsza obsługa klienta czy przyspieszenie procesu wprowadzania produktów na rynek.

W krótkim okresie czasu: wzrost efektywności produkcji

W dłuższym okresie czasu: optymalizacja produkcji

Skrócenie cyklu produkcyjnego
Skrócenie lead time
Obniżenie kosztów pracy
Zmniejszenie kosztów wprowadzania danych
Redukcja kosztów papieru, drukowania
Zmniejszenie produkcji w toku
Większe wykorzystanie parku maszynowego
Poprawa jakości produktów
Zwiększenie zadowolenia klientów
Skrócenie czasu wprowadzenia nowych produktów na rynek

LEAN czy MES?

Najlepiej wprowadzać jednocześnie LEAN i MES. Wszystkie zmiany w organizacji produkcji wykorzystujące techniki Lean/Kaizen, czy to będzie 5S, Kanban czy Six Sigma, nie mogą istnieć bez możliwości sprawdzenia, jakie efekty przyniosły. Aby ocenić wskaźniki efektywności, potrzebne są wiarygodne i aktualne dane o zaawansowaniu produkcji, jakości, czasie i wydajności pracy ludzi i maszyn. Jak sprawić, aby nasze dane i wyliczane na ich podstawie wskaźniki nie budziły wątpliwości? Rosnąca skala produkcji i coraz bardziej złożone procesy powodują, że ręcznie zbieranie informacji przez operatora z każdej maszyny do arkuszy papierowych, następnie przepisywanie ich do komputera, generuje wiele błędów oraz opóźnienia w dostępie do informacji. Wyliczany na podstawie takich danych wskaźnik OEE w oczach dyrekcji często nie wydaje się zbyt wiarygodny. Gdy jego obliczenie staje się sztuką dla sztuki, albo jest przykrym obowiązkiem wykonywanym na potrzeby raportowania do spółki-matki, mamy kolejny proces, z którym należy zrobić porządek. Zatem odchudzając naszą produkcję, musimy zawczasu przewidzieć, jakimi miarami będziemy mierzyć jej efektywność i czy jest to w ogóle możliwe przy posiadanych narzędziach zbierania i analizy danych. Jednoczesne wprowadzenie zasad lean management i systemów zarządzania produkcją powoduje, że korzyści wprowadzania zmian wzajemnie się uzupełniają.

*Systemy zarządzania produkcją w polskich przedsiębiorstwach 2016 r. i 2017 r. Badanie zrealizowanie na zlecenie PSI Polska na grupie osób zarządzających średnimi i dużymi firmami produkcyjnymi w Polsce

*Metrics that Really Matter 2015-2016, Badanie MESA International i LNS Research

Zobacz również:

Planowanie produkcji w Excelu - wady i zalety
System MES