Blog PSI Polska

Czym jest system APS? Definicja, funkcje, korzyści

19.07.2021 - Zarządzanie produkcją

System APS (ang. Advanced Planning and Scheduling) to zaawansowany system do planowania i harmonogramowania produkcji.

System APS (ang. Advanced Planning and Scheduling) to zaawansowany system do planowania i harmonogramowania produkcji.

System APS – co to jest?

System klasy APS (ang. Advanced Planning and Scheduling) potrafi stworzyć w bardzo krótkim czasie harmonogram produkcji dla wielu wyrobów przy wsparciu zróżnicowanych procesów w firmie uwzględniając ograniczone pojemności zasobów produkcyjnych. Harmonogram produkcji w APS zawiera informacje o zleceniach produkcyjnych, technologii, zasobach oraz stanach materiałowych, dzięki czemu może w optymalny sposób zaplanować przebieg produkcji. 

Spis treści:

Struktura systemów: ERP, APS, MES, SCADA

System APS wypełnia lukę między systemem ERP a halą produkcyjną dostarczając informacji o planie produkcji. W przypadku integracji z systemem MES oraz SCADA harmonogram pokazuje również realizację produkcji.

Jakie są najważniejsze funkcje systemu APS?

Wykres prezentuje realizację produkcji według struktury wytwarzania oraz listę zasobów (np. maszyn) wraz z ich dostępnością.

Wizualizacja harmonogramu produkcji

System APS w sposób automatyczny lub ręczny tworzy harmonogram produkcji uwzględniając dostępne zasoby podczas planowania, ograniczenia wynikające z terminów realizacji i dostaw surowców oraz zależności technologiczne między komponentami oraz produkcją zewnętrzną.

Strukturalny wykres Gantta jest głównym narzędziem pracy planisty. Wykres prezentuje realizację produkcji według struktury wytwarzania produktu z możliwością analizy przewidywanych terminów dostarczenia gotowego wyrobu oraz jego poszczególnych składowych.

Wykres Gantta dla zasobów pokazuje listę zasobów (np. maszyn) wraz z ich dostępnością, aktualny plan produkcyjny oraz realizowane zlecenia.

Jednoczesna praca kilku planistów

W przypadku najbardziej zaawansowanych rozwiązań klasy APS (np. PSIasm) wszystkie zmiany wprowadzane są w jednym harmonogramie przez kilku planistów, którzy widzą na wykresie Gantta swoje działania. Dzięki temu możliwa jest kooperacja pomiędzy planistami odpowiadającymi za różne obszary, która zapewnia wygodny sposób pracy niewymuszający zamykania aplikacji między różnymi użytkownikami.

Śledzenie produkcji w dynamicznym harmonogramie

System APS może zostać z integrowany z systemem MES i SCADA pozwalając na śledzenie faktycznej realizacji zleceń produkcyjnych wraz z estymowanym terminem zakończenia na podstawie rzeczywistych danych - plan versus wykonanie. Planista może błyskawicznie zmienić plan w sytuacji przestoju – awarii maszyny, niedostępności komponentów do produkcji czy pracownika o kluczowych dla produkcji kompetencjach.

Raporty i optymalizacja produkcji

System APS pozwala na wygenerowanie różnorodnych raportów: poziomu obciążenia zasobów, opóźnionych zleceń, różnych scenariuszy harmonogramu wraz z oceną jakości planu. Pozwala to natychmiast zidentyfikować wąskie gardła procesu oraz inne elementy harmonogramu negatywnie wpływające na efektywność zakładu.

Raport "Przegląd wykorzystania pojemności" pokazuje w jakim stopniu plan produkcji wykorzystuje dostępne zasoby.
Realizowane w danej chwili zlecenia, czas trwania oraz postęp pracy zwizualizaowane są na schemacie hali produkcyjnej.

Pięć głównych korzyści systemu APS

Wszystkie działy przedsiębiorstwa korzystają dzięki wprowadzeniu systemu APS w aspekcie usprawnienia organizacji pracy i komunikacji, ale największą korzyścią jest redukcja kosztów produkcji wynikających z niepełnego wykorzystania parku maszynowego, przerywania produkcji i niskiej elastyczności planowania.

Błyskawiczne planowanie

Planiści w kilka sekund mogą stworzyć harmonogram z uwzględnieniem technologii, ograniczeń zasobów i aktualnie realizowanej produkcji, unikając wielogodzinnego harmonogramowania w arkuszach kalkulacyjnych Excel.

Obniżenie kosztów produkcji, zwiększenie wydajności

Dzięki systemowi APS właściciel i kadra zarządzająca zyskują dostęp do bieżących danych o aktualnym planie produkcji i jej realizacji. Optymalne planowanie pozwala na obniżenie kosztów produkcji nawet o 20% i zwiększenie wydajności parku maszynowego o 10% wpływając w ten sposób na rachunek finansowy przedsiębiorstwa.

Lepsza organizacja pracy

Pracownicy produkcyjni otrzymują przejrzysty plan pracy oraz dostęp do informacji w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych sytuacji. Wraz z wdrażaniem systemów zarządzania produkcją wzrasta również morale zespołu, który z biegiem czasu dostrzega efekty w postaci lepszej organizacji pracy fabryki i uporządkowania pracy.

Terminowe dostarczenie komponentów do produkcji

Dzięki połączeniu systemu APS z danymi realizacji produkcji dział zakupów będzie automatycznie powiadamiany o poziomie dostępności surowców i półproduktów, które należy zamówić pod realizację zleceń klientów.

Usprawnienie obsługi klienta

Dział handlowy, dzięki bieżącym informacjom o realnych terminach i zmianach w realizacji zleceń, dysponuje zawsze aktualną informacją, kiedy dane zlecenie będzie gotowe. Może również szybko dowiedzieć się o możliwych terminach realizacji nowych zleceń. System APS wpływa również na zwiększenie terminowości dostaw.

Planowanie w arkuszu kalkulacyjnym Excel i systemie ERP


Jak system APS wygląda na tle innych rozwiązań informatycznych? Z badania przeprowadzonego przez PSI Polska w 2019 r. wynika, że wśród średnich i dużych przedsiębiorstw systemy ERP były najpopularniejszym narzędziem do tworzenia harmonogramów produkcji (51 proc.) Drugim najczęściej stosowanym rozwiązaniem w tym zakresie był Microsoft Excel (48 proc.), chętniej wykorzystywany przez średnich producentów. Rozwiązanie to jest uznawane za mało efektywne w kontekście optymalnego wykorzystania parku maszynowego i zarządzania produkcją. Najmniej wskazań uzyskały zaawansowane systemy klasy APS (10 proc.) przy jednoczesnej deklaracji użytkowników, że są to najbardziej efektywne narzędzia do planowania, pozwalające na maksymalne wykorzystanie parku maszynowego. Pobierz pełny raport

Dynamiczne harmonogramowanie w systemie APS

Plan produkcji w systemie APS to nie tylko kolorowa wizualizacja zleceń i operacji do wykonania na poszczególnych zasobach na wykresie Gantta, ale przede wszystkich dynamiczna sieć powiązań i aktualizacja (w trybie bieżącym) o dane z różnych źródeł: systemu ERP, systemów kadrowych, macierzy przezbrojeń z CMMS, systemu zbierającego dane z produkcji MES oraz maszyn SCADA. Tylko w przypadku pełnej integracji planista będzie mógł na bieżąco zmieniać plan w odpowiedzi na zmieniające się warunki zewnętrze: nowe zlecenia, awarie i przeglądy maszyn, niedostępność pracowników czy inne nieprzewidziane sytuacje.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji jest kluczowym procesem dla efektowności zarządzania produkcją. Bez zaawansowanego systemu APS firmy reagują na zmiany ze znacznym opóźnieniem i nie wykorzystują maksymalnie swoich zasobów. Przy pewnej skali rozwoju organizacji i złożoności produkcji, narzędzia informatyczne są niezbędne, aby móc uwzględnić jednocześnie różnorodne kryteria planistyczne.