PSIscada

PSIjscada System SCADA dla branży wodno - kanalizacyjnej

System SCADA dla sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych (wod-kan) oraz ciepłowniczych

O systemie

PSIscada jest zaawansowanym systemem SCADA przeznaczonym do zarządzania oraz sterowania infrastrukturą sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych. Łączy w sobie korzyści otwartej platformy z funkcjami rozbudowanych systemów klasy SCADA. Zapewnia tym samym pełne wsparcie dla przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych, zakładów inżynierii komunalnej czy dla oczyszczalni ścieków.

Kontrola infrastruktury w czasie rzeczywistym

Kontrola infrastruktury
w czasie rzeczywistym

PSIscada to nowoczesna i elastyczna platforma do monitorowania i kontroli procesów technologicznych, w tym nadzoru operacyjnego nad rozproszoną infrastrukturą krytyczną.

System dostarcza użytkownikowi aktualne informacje o stanie infrastruktury zapewniając wysoki poziom kontroli nad obiektami wodno – kanalizacyjnymi.

 • Sterowanie
 • Obsługa alarmów
 • Archiwizacja danych
 • Raportowanie
 • Nowoczesne ekrany synoptyczne
System Scada dla Energetyki PSIscada
Pełna analityka procesów

Pełna analityka procesów

Wnioski z przeszłości i monitoring teraźniejszości w oparciu o wiarygodne informacje zebrane wg. Twoich potrzeb. Analizuj to, co chcesz, w sposób jaki chcesz.

Natychmiastowa informacja

Natychmiastowa informacja

System umożliwia wysyłanie rozkazów do maszyn i urządzeń w przypadku wystąpienia alarmów. Możesz szybko reagować na alarmy dzięki błyskawicznie wysyłanym komunikatom poprzez SMS lub e-mail.

Optymalizacja wydajności

Optymalizacja wydajności

Dzięki bieżącej kontroli i analizie procesu technologicznego, system pomaga w optymalnym wykorzystaniu potencjału infrastruktury technicznej, zwiększając jej wydajność.

Niezawodność

Niezawodność

Mniej niespodziewanych awarii i przestojów dzięki sterowaniu urządzeniami bezpośrednio z systemu PSIscada i wczesnemu wykrywaniu ryzyka przestoju.

Rozbudowa systemu SCADA

Rozbudowa systemu SCADA

PSIscada jest systemem elastycznym i skalowalnym, który rozwija się wraz z rosnącymi potrzebami przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Rozbudowę ułatwiają między innymi funkcje:

 • możliwość użycia uniwersalnego języka skryptowego Java Script, do rozszerzania wybranych funkcjonalności systemu (samodzielne lub ze wsparciem PSI Polska),
 • osadzanie kontrolek na ekranach synoptycznych (np. OpenStreetMap, WWW),
 • modyfikowanie lub tworzenie nowych widoków ekranów z poziomu interfejsu użytkownika,
 • dowolną liczbę użytkowników systemu,
 • podłączenie zwiększającej się liczby zmiennych,
 • szeroki zakres dostosowania interfejsu do potrzeb użytkownika.
Rozbudowa systemu SCADA

Zalety wykorzystania PSIscada w przedsiębiorstwach zarządzających sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi oraz ciepłowniczymi.

Kompletne rozwiązanie spełniające wymagania zakładów inżynierii komunalnej

Kompletne rozwiązanie dla zakładów inżynierii komunalnej

System w całoś ci w języku polskim

System w całości
w języku polskim

Innowacyjna platforma technologiczna

Innowacyjna platforma
technologiczna

Definiowane profile użytkownika

Definiowane profile
użytkownika

Krótki czas wdrożenia

Krótki czas wdrożenia

Przystępna nawigacja

Przystępna nawigacja

Intuicyjna konfiguracja

Intuicyjna konfiguracja

Skontaktuj się z nami

Sprawdź jak funkcje systemu PSIscada wpływają na optymalizację pracy przedsiębiorstw wodno - kanalizacyjnych.

PRZEJDŹ DO FORMULARZA
Nieograniczone możliwości tworzenia paneli synoptycznych

Nieograniczone możliwości tworzenia
paneli synoptycznych

Intuicyjny monitoring procesów technologicznych i stanów urządzeń infrastruktury jest osiągalny dzięki przejrzystej prezentacja danych. System PSIscada udostępnia graficzne narzędzia do edycji układu technologicznego wspomagające projektowanie obrazów.

 • Obsługa obiektów graficznych w różnych formatach (SVG, JPEG, BMP, itp.)
 • Wsparcie dla strumieniowego wideo
 • Obsługa map
System Wizualizacji SCADA

Przykłady ekranów synoptycznych przygotowanych w PSIscada

 • Ekrany Synoptyczne Wizualizacja PSIjscada Wod-kan A
 • Ekrany Synoptyczne Wizualizacja PSIjscada Wod-kan B
 • Ekrany Synoptyczne Wizualizacja PSIjscada Wod-kan C
 • Ekrany Synoptyczne Wizualizacja PSIjscada Wod-kan D
Implementacja i integracja

Implementacja i integracja

PSIscada to łatwość implementacji i wysoki poziom integracji z innymi systemami oraz dowolnymi bazami danych. Informacje zbierane są w czasie rzeczywistym z infrastruktury czy urządzeń IoT za pomocą:

 • standardowych interfejsów, np. API, SOAP.
 • standardowych protokołów komunikacyjnych m.in. OPC UA klient/serwer, IEC 60870-5-104, MODBUS klient/serwer (ASCI, RTU, RTU over TCP/IP, TCP/IP), Siemens S7.
Programowanie Systemów SCADA
Technologia systemu PSIjscada
Technologia systemu PSIscada

Technologia systemu PSIscada

 • Architektura klient- serwer
 • Rozwiązanie oparte na technologii JAVA
 • Niezależne od systemu operacyjnego (Windows, Linux) 
 • Niezależne od silnika bazy danych (Oracle, MS SQL, PostreSQL)
 • Współpraca z aparaturą różnych producentów
Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo

Serwer PSIscada i komunikacja z warstwą procesową zapewnia wielokrotną redundancję i skalowalność dla uniknięcia pojedynczego punktu awarii oraz ochrony nakładów inwestycyjnych dokonanych na system.

 • Architektura redundantna
 • Zaawansowany system ochrony dostępu
 • Przechowywanie danych w relacyjnej bazie danych SQL
 • Dostęp do bazy danych wyłącznie po uwierzytelnieniu
 • Cyberbezpieczeństwo zgodnie z OWASP, ISO 27001 i dyrektywą EU NIS
Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo w SCADA
System PISjscada Ergonomiczne Narzędzia Konfiguracyjne Wod Kan
Zostań partnerem PSI Polska

Zostań partnerem PSI Polska

System PSIscada posiada ergonomiczne narzędzia konfiguracyjne. Pozwala to na łatwe dopasowanie rozwiązania na odbiorców lokalnych. Jeżeli jesteś zainteresowany partnerstwem przy wdrożeniu systemu SCADA w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej skontaktuj się z nami.

Klient webowy

Klient webowy

PSIscada pozwala zarządzać procesami przez dyspozytorów, operatorów czy użytkowników odpowiedzialnych za inżynierię danych zarówno na stanowiskach roboczych, jak i przez przeglądarkę internetową.

Dostęp do aplikacji wizualizacyjnej możliwy jest także z poziomu urządzeń mobilnych. Bezpieczeństwo przy wykorzystaniu aplikacji online zapewnione jest przez szyfrowanie, uwierzytelnienie użytkowników i przejrzyste zarządzanie dostępem do systemu.

Zarządzanie procesami przez urządenia mobilne PSIscada
Graficzna wizualizacja procesów w PSIscada
Graficzna wizualizacja procesów w PSIscada

Graficzna wizualizacja
procesów w PSIscada

Dane pomiarowe z urządzeń mogą być przedstawiane w formie dowolnie konfigurowalnych wykresów i alarmów.

 • Możliwość skonfigurowania ostrzeżeń i stanów alarmowych dla wartości pomiarowych oraz sygnałów z urządzeń
 • Funkcja osadzania wykresów na schematach synoptycznych
 • Wywoływanie wykresów “ad hoc” z poziomu akcji na ekranie synoptycznym
 • Różnorodne opcje parametryzacji graficznej wykresów
Narzędzia do raportowania

Narzędzia do raportowania

System PSI przeznaczony dla przedsiębiorstw zarządzających sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi oraz ciepłowniczymi wyposażony jest w pakiet gotowych raportów, które z łatwością można zmodyfikować do wewnętrznych wymagań.

W łatwy sposób można także przygotować nowe wzorce raportów i dokumentacji. PSIscada zawiera m.in.:

 • raporty dzienne,
 • raporty dobowe,
 • logi systemowe,
 • raporty systemowe.
 • PSIjscada Raporty Branza Wod-Kan 1
 • PSIjscada Raporty Branza Wod-Kan 2
Click design – samodzielna konfiguracja systemu SCADA
Click design – samodzielna konfiguracja systemu SCADA

Click design – samodzielna konfiguracja systemu SCADA

Dzięki intuicyjnemu edytorowi graficznemu typu drag&drop użytkownicy mogą samodzielnie skonfigurować wygląd ekranów systemu PSIscada. Dzięki temu dopasują narzędzia do swoich potrzeb, bez konieczności programowania.

Biblioteka gotowych szablonów symboli

Biblioteka gotowych szablonów

Użytkownik może skorzystać z „szablonów obiektów” w celu szybkiego, samodzielnego dodawania nowych obiektów do systemu, przyspieszając tym samym jego rozbudowę.

PSIscada posiada także bibliotekę predefiniowanych symboli wykorzystywanych w branży (maceratory, pompy zanurzeniowe itp.), gotowych  do sprawnego budowania ekranów synoptycznych. 

Biblioteka gotowych szablonów dla SCADA
Przedsiębiorstwa Wod-Kan Rozwiązania SCADA
Wdrożenie pracowników zakładów komunalnych

Wdrożenie pracowników zakładów komunalnych

PSI Polska zapewnia nie tylko niezawodne rozwiązania SCADA lecz także pełne wdrożenie systemu.

Standardem jest szkolenie z obsługi programu w wymaganym zakresie użytkowym, w czasie zapewniającym poznanie funkcjonalności PSIscada i zastosowanie ich w warunkach roboczych zakładów komunalnych.

PSIjscada System SCADA dla branży wodno - kanalizacyjnejGwarancja i wsparcie techniczne

Inżynierowie PSI Polska są gotowi do świadczenia usług wsparcia gwarancyjnego i pogwarancyjnego, także w reżimie 24/7/365. Zapewniają tym samym pomoc użytkownikom podczas ewentualnych awarii lub problemów technicznych.

Wsparcie infrastruktury krytycznej

Wsparcie infrastruktury krytycznej

Do optymalnego zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi i ciepłowniczymi istotna jest nie tylko funkcjonalność i niezawodność systemu, ale również dobrze udokumentowany i gwarantujący wysoki stopień bezpieczeństwa teleinformatycznego proces jego wytwarzania.

PSI Polska od wielu lat posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 27001 zapewniające wysoką jakość, ścisłe zarządzanie wymaganiami klientów, przejrzyste i powtarzalne procesy rozwoju oprogramowania oraz ochronę sensytywnych danych.

Certyfikaty

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Formularz

Kontakt

Stefan Marasek

Line Manager

Elektroenergetyka podstrony Formularz