Technologia systemów PSI

Platforma technologiczna PSI czerpie to, co najlepsze z 50-letniego doświadczenia w tworzeniu oprogramowania przez Grupę PSI

   

Skalowalność

 • Możliwa równoległa praca wielu użytkowników w tym samym czasie 
 • Wsparcie dla równoważenia obciążenia (Load Balancing)
 • Struktura sesji przygotowana do pracy równoległej
 • Obsługa 100.000 punktów kontrolnych 

Dostępność

 • Wysoko dostępne klastry (HA)
 • Odporność na awarie i błędy po stronie sprzętu i oprogramowania
 • Zastosowanie w systemach o znaczeniu krytycznym, działających w trybie 24/7

Zarządzanie

 • Zintegrowane widoki do zarządzania sesjami, połączeniami, zadaniami w tle, wtyczkami (plug-ins), itp.
 • Wsparcie dla wdrażeń aplikacji w trybie hot deployment
 • Enkapsulacja

   

   

   

Główne korzyści

 • Najnowsze technologie
 • Bogactwo opcji i funkcjonalności
 • Stabilność i wysoka dostępność
 • Nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika
 • Platforma przetestowana i aktywnie używana w różnych środowiskach
 • Łatwa w obsłudze, wydajna, skalowalna i sprawdzona

   

Wsparcie dla standardów przemysłowych

 • Pracuje na różnych systemach operacyjnych, takich jak Windows, Solaris, HP-UX i Linux
 • Zbudowana na standardach (Java/Java Enterprise, UML i XML)

Model Driven Architecture (MDA)

 • Umożliwia szybkie prototypowanie poprzez interpretację modelu w czasie rzeczywistym oraz model i edytor zapytań
 • Zaawansowana warstwa persystencji
 • Zarządzanie danymi, które spełnia wymagania przemysłowe i jest jednocześnie proste w obsłudze

Wtyczki (Plug-ins)

 • Szeroki wybór udokumentowanych interfejsów i standardowych usług
 • Możliwość integracji komponentów specyficznych dla projektu bez konieczności przebudowy pozostałych części systemu

   

   

Architektura oprogramowania PSI


Rozwiązania branżowe. Standardowe oprogramowanie warstwy aplikacji jest wzbogacone o funkcjonalności i algorytmy dostosowane do danej branży oraz klienta. Zaliczamy tutaj między innymi dedykowane interfejsy do oprogramowania używanego przez konkretne przedsiębiorstwo czy realizację dedykowanego przyłączenie do parku maszynowego za pośrednictwem naszego systemu SCADA.

Aplikacja. Warstwa aplikacji to standardowe oprogramowanie PSI zawierające gotowe do wykorzystania funkcjonalności dla zadań operacyjnych. Oferowane przez tą warstwę obszary funkcjonalne obejmują między innymi obliczenia optymalizacyjne, kontrolę i sterowanie produkcją oraz logistykę.

Platforma PSI. Podstawowe interfejsy i narzędzia, na których bazują aplikacje PSI. Platforma PSI jest całkowicie zaimplementowana w języku Java. Zapewnia podstawy dla tworzenia i wdrażania skalowalnych, niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych.

Infrastruktura. Kluczowe elementy dostarczające wszelkie komponenty i usługi niezbędne do funkcjonowania oprogramowania. Do elementów tych zalicza się system operacyjny (klient i serwer), bazy danych oraz sieci.