PSIcontrol

System SCADA dla branży elektroenergetycznej

System SCADA do zarządzania, sterowania i monitorowania sieci elektroenergetycznych

PSIcontrol jest zaawansowanym i nowoczesnym systemem SCADA służącym do centralnego monitorowania i zarządzania średnimi oraz dużymi sieciami energetycznymi.

System PSIcontrol wspiera operatorów podczas nadzorowania rozległych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych, przesyłowych, a także zintegrowanych sieci miejskich.

Narzędzia niezbędne do zarządzania siecią elektroenergetyczną

Narzędzia niezbędne do zarządzania siecią elektroenergetyczną

PSIcontrol posiada pełen zakres funkcjonalności niezbędnych do zarządzania siecią elektroenergetyczną - od narzędzi inżynierii danych pozwalających definiować nowe obiekty, po zaawansowane funkcje obliczeniowe i zarządzania wyłączeniami.

Poznaj funkcje systemu:
 • Estymator stanu
 • Rozpływ mocy
 • Obliczenia zwarciowe
 • Analiza zagrożeń
 • Automatyczne programy łączeń
 • Symulacja sieci
 • Analiza zakłóceń
 • Symulator treningowy
 • Prognozy i optymalizacja
 • Zarządzanie generacją rozproszoną
 • Kontrola napięcia i kompensacja mocy biernej

Narzędzia systemu SCADA

PSIcontrol zawiera komplet efektywnych narzędzi SCADA, gwarantujących operatorowi sieci energetycznych ergonomię pracy przy minimalnym nakładzie czasu.

Sprawdź listę dostępnych narzędzi
 • Monitoring i sterowanie sieciami
 • Zaawansowane zarządzanie modelami danych, również w sieciach multienergetycznych
 • Skalowalna i elastyczna architektura sprzętowo-programowa
 • Tworzenie własnych blokad topologicznych oraz sekwencji łączeniowych
 • Zaawansowane funkcje obliczeń i analiz technicznych
 • Intuicyjny interfejs użytkownika
 • Przyjazny edytor graficzny wykorzystujący technikę wzorców
 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i dostępności systemu
 • Integracja z innymi systemami z wykorzystaniem standardów CGMES, CIM, TASE2, IEC
 • Tworzenie własnych algorytmów z dostępnych funkcji systemowych
 • Wielowariantowe barwienie sieci oraz dowolny sposób odwzorowania zmiennych
 • Elektroniczny dziennik dyspozytora
 • Synchronizacja prac planowych w celu ograniczenia SAIDI
 • Elektroniczna książka zgłoszeń w celu usprawnienia obsługi awarii
Narzędzia systemu SCADA

Zgodność z protokołami energetycznymi

System SCADA PSIcontrol posiada zaimplementowane protokoły
IEC 61850 oraz IEC60870-5-104 dla systemów energetycznych.

Pakiety funkcjonalne PSIcontrol

Pakiety funkcjonalne PSIcontrol

System SCADA PSIcontrol może być wykorzystywany przez operatorów sieci o różnych poziomach napięć i specyfice. Szeroki zakresowi funkcji umożliwia obsługę sieci zgodnie z nowymi wymaganiami eksploatacyjnymi.

 • Pakiet EMS - wsparcie dyspozytorów sieci przesyłowych
 • Pakiet OMS - zarządzanie przerwami w dostawie energii
 • Pakiet DMS - zarządza dystrybucją
Dowiedz się więcej

Elastyczność oraz bezpieczeństwo 24/7

Oprogramowanie PSIcontrol jest systematycznie dostosowywane do zmian wynikających z rozwoju rynku energetycznego. Ponadto jego elastyczność umożliwia rozbudowę systemu SCADA w dowolnym momencie i dostosowanie do nowych wymagań rozwijającego się przedsiębiorstwa.

Centralna baza danych to gwarancja ciągłości pracy oraz dostępu do wszystkich danych z różnych miejsc pracy. Z kolei wsparcie 24/7 daje gwarancję bezpieczeństwa w sytuacjach krytycznych.

Elastyczność oraz bezpieczeństwo 24/7
Energia z OZE pod kontrolą

Energia z OZE pod kontrolą

Nowoczesne technologie wykorzystywane w systemie SCADA PIScontrol umożliwiają inteligentne i właściwe sterowanie energią z OZE na poziomie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

Gwarantują one tym samym wysoki poziom stabilności oraz optymalne zarządzanie energią wprowadzaną do sieci i pochodzącą ze źródeł odnawialnych w warunkach ograniczenia zdolności przesyłowych.

Integracja i komunikacja

SCADA PSI zapewnia bardzo dużą otwartość ułatwiającą integrację oraz współpracę z różnymi systemami obecnymi na rynku.

 • Integracja: SAP, IVR, PLANS, ORIGAMI, POWER
 • Komunikacja: TeleSQL, TASE2, IEC, DNP, MOBUS, COMTRADE i wiele innych.
SAP, IVR, PLANS, ORIGAMI, POWER, TeleSQL, TASE2, IEC, DNP, MOBUS, COMTRADE
Symulator treningowy dyspozytorów

Symulator treningowy dyspozytorów

Sytuacje awaryjne pojawiające się w sieci elektrycznej mogą wpływać na bezpieczeństwo oraz przerwy w dostawie prądu. Odpowiednie przeszkolenie operatorów sieci pozwala na szybką i skuteczną reakcję w sytuacjach kryzysowych. Unikalne funkcje symulatora treningowego dostępnego w PSIcontrol zapewniają perfekcyjnie wyszkoloną kadrę dyspozytorów oraz administratorów.

Dowiedz się więcej
Oprogramowanie dla przemysłu i logistyki
WMS | MES | APS | SCADA

Efektywna współpraca z systemem do zarządzania zespołami utrzymania sieci

Kompleksowa integracja systemów PSIcontrol oraz PSIcommand umożliwia koncentrację na kluczowych kompetencjach. Współpraca zwiększa również skuteczność dzięki przyspieszeniu procesów zlecania, akceptacji i informacji zwrotnej.

Obsługa zleceń planowanego wyłączenia sieci w systemie PSIcontrol pozwala na bardziej elastyczne planowanie.

Różnorodne koncepcje przełączania sieci zapewniają optymalne wsparcie na potrzeby zarządzania siecią.

Informacje na temat sieci są dostępne w urządzeniach mobilnych dzięki PSIgridmobile. Jest to podstawa do szybkiego działania techników. Różnorodne koncepcje przełączania sieci zapewniają optymalne wsparcie na potrzeby zarządzania siecią.

Pełna integracja systemu SCADA oraz zarządzaniem zespołami utrzymania sieci umożliwia automatyczne powiadamianie odbiorców na obszarze objętym wyłączeniem sieci.

Dowiedz się więcej

Doświadczenie

Grupa PSI od ponad 50 lat projektuje i wdraża systemy sterowania sieciami energetycznymi u klientów na całym świecie. Nasze doświadczenie poparte jest realizacją setek międzynarodowych projektów z zakresu zarządzania sieciami.

Wdrożeń rozwiązań informatycznych PSI na świecie

Wdrożeń PSIscada na świecie

przychodów przeznaczamy na R&D

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne funkcje systemu SCADA PSIcontrol?
PSIcontrol jest zaawansowanym systemem SCADA służącym do centralnego monitorowania i zarządzania średnimi oraz dużymi sieciami energetycznymi. Obejmuje pełen zakres funkcjonalności niezbędnych do zarządzania siecią elektroenergetyczną, w tym narzędzia inżynierii danych, zaawansowane funkcje obliczeniowe i zarządzania wyłączeniami. System obsługuje także inteligentne sterowanie energią z OZE.
Jakie protokoły energetyczne są zaimplementowane w systemie SCADA PSIcontrol?
System SCADA PSIcontrol posiada zaimplementowane protokoły IEC 61850 oraz IEC60870-5-104 dla systemów energetycznych.
Jakie są kluczowe pakiety funkcjonalne dostępne w systemie SCADA PSIcontrol?
W systemie SCADA PSIcontrol dostępne są trzy główne pakiety funkcjonalne: Pakiet EMS, który wspiera dyspozytorów sieci przesyłowych; Pakiet OMS, który zarządza przerwami w dostawie energii; oraz Pakiet DMS, który zarządza dystrybucją.
Jak system SCADA PSIcontrol wspiera szkolenie dyspozytorów?
System PSIcontrol zawiera symulator treningowy dla dyspozytorów, który umożliwia odpowiednie przeszkolenie operatorów sieci do szybkiej i skutecznej reakcji w sytuacjach kryzysowych. Dzięki temu funkcje symulatora treningowego zapewniają perfekcyjnie wyszkoloną kadrę dyspozytorów oraz administratorów.

Formularz

Kontakt

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

Elektroenergetyka podstrony Formularz