Platforma szkoleniowa obsługi ruchu sieci elektroenergetycznej

Symulator treningowy PSI jest platformą szkoleniową, na której dyspozytorzy i kandydaci na dyspozytorów mogą doskonalić swoje umiejętności w zakresie prowadzenia ruchu sieci elektroenergetycznej.


Narzędzie zapewnia możliwość ćwiczenia i późniejszej analizy standardowych czynności ruchowych zgodnie z obowiązującą instrukcją jak również przygotowuje doświadczony personel do obsługi i właściwego zachowania w sytuacjach krytycznych. Rozwiązanie ma możliwość działania na zapisanych scenariuszach testowych oraz korzystania z danych pochodzących z systemu rzeczywistego. Dzięki oferowanemu rozwiązaniu, szkolenia mogą odbywać się w warunkach najbardziej zbliżonych do codziennej pracy dyspozytora.


   

   

   

   

Tryby pracy symulatora treningowego

Założeniem symulatora treningowego jest nauka sposobu postępowania służb dyspozytorskich w stanach awaryjnych zarządzanej sieci, bez zakłócania funkcjonowania systemu produkcyjnego działającego w trybie online (na sieci rzeczywistej).

Symulator treningowy może być uruchomiony w trybie trenera oraz ucznia. Trener dostosowuje sieć do odpowiedniego scenariusza szkolenia (może zmieniać poziomy generacji, symulować zwarcia, uszkodzenia urządzeń, wyzwalać sekwencje zdarzeń itd.). Z kolei uczeń pełni rolę dyspozytora, którego zadaniem jest odpowiednia reakcja na zdarzenia w monitorowanej sieci. Symulator treningowy jest modułem zintegrowanym, tzn. funkcje trenera bądź ucznia wywoływane są bezpośrednio z systemu SCADA.

   

   

   

   

Przygotowanie dyspozytorów do sytuacji krytycznych

Praca na Symulatorze zapewnia możliwość treningu codziennych funkcji operacyjnych oraz przygotowuje doświadczony personelu do obsługi sytuacji krytycznych. Narzędzie wyposażone jest w własny symulator sieci, który zawiera modele matematyczne do modelowania czynności procesowych i urządzeń automatyki. W jego skład wchodzą również odpowiednie moduły obliczeń sieciowych (topologia, rozpływ mocy, obliczenia zwarciowe, symulacja obciążenia itd.) zarządzające i obliczające wartości wszystkich istotnych dla kalkulacji sieciowych elementów.

Dodatkowo dostępna jest możliwość symulacji pracy elektrowni (systemowych, szczytowo-pompowych, FW, PV itd.), symulację częstotliwości w systemie, symulację istniejących urządzeń zabezpieczających, funkcje modelujące temperaturę transformatora, zachowanie urządzeń Synchro Check, ARN, SCO oraz wielu innych.

   

   

   

   

   

Przeczytaj na naszym blogu:

Klastry energii - zasady funkcjonowania i wyzwania


Klastry energii - zasady funkcjonowania i wyzwania

Prognozowanie zużycia energii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji


Prognozowanie zużycia energii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Wirtualne elektrownie - nowe narzędzia, nowe możliwości


Wirtualne elektrownie - nowe narzędzia, nowe możliwości

   

   

   

   

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

   

Porozmawiajmy

Pomagamy w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań do zarządzania energią elektryczną.

Mariusz Klimek

Dyrektor
Automatyka i systemy sterowania

 

Wypełnij formularz kontaktowy

Formularz