PSIcontrol

Pakiety funkcjonalne

Efektywne zarządzanie sieciami energetycznymi
systemy EMS, OMS i DMS w PSIcontrol

System SCADA PSIcontrol pozwala monitorować i kontrolować sieci energetyczne w elastyczny, innowacyjny i bezpieczny sposób, gwarantujący najwyższą jakość usług i efektywność. PSIcontrol można rozszerzyć o funkcje dedykowane zadaniom złożonym, co daje w efekcie optymalne rozwiązanie, dostosowane do indywidualnych procesów i systemów.

Funkcje PSIcontrol

EMS

System EMS (Energy Management System)

Zaawansowany zestaw funkcji obliczeniowych (funkcje wyższe), efektywnie wspierających dyspozytorów w optymalnych zarządzaniu sieciami przesyłowymi. System Zarządzania Energią (EMS) w PSIcontrol wspiera m.in.:

 • przesył na długich dystansach,
 • minimalizowanie strat w sieci
 • optymalne wykorzystanie mocy przesyłowych w odniesieniu do warunków pogodowych,
 • utrzymanie optymalnych parametrów m.in. napięcia, częstotliwości i mocy,
 • komunikacja między partnerami rynku energetycznego,
 • raportowanie zdarzeń dla celów rozliczeniowych i audytorskich.
OMS

System OMS (Outage Management System)

Zarządza przerwami w dostawie energii, obejmuje wszystkie niezbędne etapy rozpoznawania analizy uszkodzenia oraz przywracania funkcjonowania systemu. Obsługuje wszystkie lokalne uszkodzenia, ich separację i ponowne doprowadzenie energii do możliwie jak największej części sieci w możliwie najkrótszym czasie. OMS w systemie PSIcontrol zapewnia również:

 • pomoc w planowaniu niezbędnych działań podczas przerwy w dostawie energii,
 • zarządzanie ekipami serwisowymi czy remontowymi,
 • automatycznie przechowanie dziennika zdarzeń i działań.
DMS

System DMS (Distribution Management System)

Przeznaczony jest w SCADA PSIcontrol do zarządzania dystrybucją. Umożliwia oszacowanie stanu systemu na podstawie dostępnych informacji oraz założeń opartych na informacji dotyczącej rozpływów. System zawiera funkcje i narzędzia wspierające operatorów w zarządzaniu złożonymi sytuacjami:

 • zarządzanie normatywne,
 • automatyczne generowanie sekwencji łączeniowych,
 • zarządzanie przerwami w dostawie energii wraz ze wszystkimi funkcjami raportowania,
 • obliczenia przepływu mocy w sieci,
 • obliczanie prądów zwarciowych,
 • funkcje optymalizacji np. ograniczanie strat, maksymalizacja przemysłu.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne funkcje systemu SCADA PSIcontrol?
PSIcontrol jest zaawansowanym systemem SCADA służącym do centralnego monitorowania i zarządzania średnimi oraz dużymi sieciami energetycznymi. Obejmuje pełen zakres funkcjonalności niezbędnych do zarządzania siecią elektroenergetyczną, w tym narzędzia inżynierii danych, zaawansowane funkcje obliczeniowe i zarządzania wyłączeniami. System obsługuje także inteligentne sterowanie energią z OZE.
Jakie protokoły energetyczne są zaimplementowane w systemie SCADA PSIcontrol?
System SCADA PSIcontrol posiada zaimplementowane protokoły IEC 61850 oraz IEC60870-5-104 dla systemów energetycznych.
Jakie są kluczowe pakiety funkcjonalne dostępne w systemie SCADA PSIcontrol?
W systemie SCADA PSIcontrol dostępne są trzy główne pakiety funkcjonalne: Pakiet EMS, który wspiera dyspozytorów sieci przesyłowych; Pakiet OMS, który zarządza przerwami w dostawie energii; oraz Pakiet DMS, który zarządza dystrybucją.
Jak system SCADA PSIcontrol wspiera szkolenie dyspozytorów?
System PSIcontrol zawiera symulator treningowy dla dyspozytorów, który umożliwia odpowiednie przeszkolenie operatorów sieci do szybkiej i skutecznej reakcji w sytuacjach kryzysowych. Dzięki temu funkcje symulatora treningowego zapewniają perfekcyjnie wyszkoloną kadrę dyspozytorów oraz administratorów.

Formularz

Kontakt

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

Elektroenergetyka podstrony Formularz