PSIcommand

Generowanie zleceń serwisowych

Generowanie zleceń serwisowych w systemie WFM

W PSIcommand zlecenia na prace utrzymaniowe można uwzględnić w procesie planowania za pośrednictwem systemu generowania zleceń wewnętrznych (w trybie cyklicznym lub w razie potrzeby na podstawie oceny stanu sieci) lub systemów zewnętrznych.
Zlecenia generowane wewnętrznie

Zlecenia generowane wewnętrznie

Zarządzanie zasobami

Działania planowane:

 • Operacyjne mapowanie aktywów
 • Reguły konserwacji
 • Dane na temat cyklu życia aktywów wraz z listami kontrolnymi
 • Analiza stanu i ryzyka

Zlecenia generowane wewnętrznie

Współpraca z systemami zewnętrznymi

Zlecenia z zewnętrznych systemów zarządzania zasobami ERP:

 • Standardowy interfejs oparty na ESB
 • Serwisy internetowe
 • Dwukierunkowy przepływ danych
Zlecenia z zewnętrznych systemów zarządzania zasobami ERP
W PSIcommand do puli dodawane są również zlecenia wynikające z informacji zwrotnych od klientów odebranych przez call center oraz automatycznych zgłoszeń awarii z systemu SCADA.
SCADA

System kontroli

SCADA

System kontroli – dane techniczne:

 • Gromadzenie danych technicznych z wielu źródeł
 • Uruchamianie konkretnych procesów dla danej awarii
 • Określenie zakresu oddziaływania na odbiorców

Call Center

Awarie i sytuacje kryzysowe

Bezpieczeństwo informacji na podstawie GW1200:

 • Wspomagana rejestracja raportów
 • Konfigurowalne odpowiedzi
 • Automatyczna analiza informacji na potrzeby kontroli procesu
Call Center

W sytuacji gdy systemy zewnętrzne nie zapewniają informacji, które można użyć do zaplanowania zlecenia, informacje te może wygenerować PSIcommand, wykorzystując w tym celu szablony. Listy kontrolne dokumentacji zleceń mogą być również generowane w PSIcommand lub importowane za pośrednictwem interfejsu do zastosowań stacjonarnych, lub mobilnych.

Ocena stanu aktywów może opierać się na konwencjonalnej analizie wypełnionych list kontrolnych lub na „Strategii konserwacji zapobiegawczej” PSI opartej na sztucznej inteligencji.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jak działa wewnętrzne generowanie zleceń serwisowych w systemie PSIcommand?
Zlecenia na prace utrzymaniowe w systemie PSIcommand mogą być uwzględniane w procesie planowania za pośrednictwem systemu generowania zleceń wewnętrznych. Może to nastąpić w trybie cyklicznym lub w razie potrzeby na podstawie oceny stanu sieci.
Jak PSIcommand współpracuje z zewnętrznymi systemami zarządzania zasobami ERP?
PSIcommand przyjmuje zlecenia z zewnętrznych systemów zarządzania zasobami ERP za pomocą standardowego interfejsu opartego na ESB. Możliwy jest dwukierunkowy przepływ danych, umożliwiający komunikację pomiędzy systemami.
Jak PSIcommand współpracuje z systemem kontroli SCADA i call center?
PSIcommand może przyjmować zlecenia wynikające z automatycznych zgłoszeń awarii z systemu SCADA oraz informacji zwrotnych od klientów odebranych przez call center. W ten sposób system zapewnia wszechstronne zarządzanie zasobami i reagowanie na awarie.
Jak PSIcommand generuje dokumentację zleceń, gdy brakuje informacji z systemów zewnętrznych?
Jeżeli systemy zewnętrzne nie zapewniają odpowiednich informacji, które można wykorzystać do planowania zleceń, PSIcommand może samodzielnie generować te dane, wykorzystując szablony. Listy kontrolne dokumentacji zleceń mogą być również tworzone w PSIcommand lub importowane za pośrednictwem interfejsu do zastosowań stacjonarnych lub mobilnych.

Formularz

Kontakt

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

Elektroenergetyka podstrony Formularz