Blog PSI Polska

Elastyczność i użyteczność oprogramowania biznesowego

29.05.2020 - Zarządzanie projektami IT, Praca w PSI, Zarządzanie magazynem, Zarządzanie produkcją, Zarządzanie energią, Transport publiczny

Zapewnienie pełnej funkcjonalności systemu oraz jednocześnie atrakcyjnego interfejsu użytkownika to niełatwe zadanie w przypadku rozwiązań biznesowych.

Dr Michael Bartmann, Dyrektor Centralnego Działu Rozwoju Oprogramowania w PSI Software AG, wyjaśnia jak firmy mogą wykorzystać technologię PSI Click Design do bardziej elastycznego projektowania i optymalizacji interfejsów użytkownika.

W przypadku oprogramowania użytkowego, prosty, zrozumiały, intuicyjny i efektywny interfejs użytkownika jest tak samo istotny jak szeroki wachlarz złożonych funkcjonalności.  Satysfakcja użytkownika w zakresie użyteczności oprogramowania mają wpływ na jego opinię na temat danego systemu.

Usability + user experience = gwarancja sukcesu

Usability, czyli użyteczność oprogramowania to stopień dopasowania systemu do potrzeb użytkownika. Im bardziej oprogramowanie ułatwia użytkownikowi osiągnięcie założonych przez niego celów, tym większa jego użyteczność i tym bardziej prawdopodobne zadowolenie użytkownika w dłuższej perspektywie. Od użyteczności ważniejsze jest jednak user experience, czyli wrażenia jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu.

Jest to subiektywna ogólna ocena użyteczności, funkcjonalności, projektu oraz schematów interakcji, nawiązująca nie tylko do bezpośredniego użytkowania oprogramowania, ale również do ogólnego wizerunku i postrzegania firmy.

Korzystając w życiu codziennym z intuicyjnych urządzeń dotykowych, których obsługa nie wymaga skomplikowanych instrukcji, oczekujemy tego samego od oprogramowania biznesowego.

Dr. Michael Bartmann

Dr Michael Bartmann wyjaśnia rosnące zapotrzebowanie na intuicyjne interfejsy użytkownika z możliwością ich kastomizacji. Podkreśla przy tym coraz większe znaczenie operacyjnej optymalizacji procesów i wyjaśnia, jak użytkownicy oprogramowania PSI mogą potencjalnie ograniczyć wykorzystanie zasobów oraz koszty.

 

Dlaczego wydajność procesów jest tak ważna, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw energetycznych i użyteczności publicznej?

Poza bezawaryjnymi systemami, przedsiębiorstwa przemysłowe i energetyczne przywiązują ogromną wagę również do struktury kosztów i opłacalności biznesu. Niefunkcjonalne procesy generują dodatkowe koszty i osłabiają konkurencyjność firmy. W tym kontekście wydajne procesy operacyjne są absolutną podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa. Każda operacja musi być realizowana w sposób jak najbardziej opłacalny i efektywny kosztowo.  Jednocześnie należy unikać skomplikowanych operacji specjalnych pochłaniających czas i zasoby, a w określonych przypadkach należy wdrażać szybkie i wydajne procesy.

„Możliwość kastomizacji i elastyczność to kluczowe czynniki zapewniające długofalowe bezpieczeństwo inwestycji.”

Stąd właśnie rosnący popyt na funkcje oferowane przez PSI Click Design. Rozwiązania takie dają pracownikom większą swobodę i elastyczność w projektowaniu środowiska roboczego oraz usprawniają ich pracę, co z kolei sprzyja operacyjnej optymalizacji procesów. Klienci poszukują rozwiązań o maksymalnej skuteczności: oprogramowanie, które sprawdza się w 90 % przypadków, ale zawodzi w pozostałych 10 %, nie przynosi przecież spodziewanych korzyści.

Czym należy kierować się przy zakupie nowych skomplikowanych systemów?

Stare systemy często nie radzą sobie z nowymi aplikacjami. Wymiana oprogramowania na nowe to często dla firmy spore przedsięwzięcie zarówno pod kątem kosztowym, jak i czasowym. Należy jednak zawsze rozważyć utratę korzyści w związku z korzystaniem z przestarzałego oprogramowania.

W momencie zakupu należy zadać sobie kluczowe pytanie – czy system będzie można dostosować do przyszłych potrzeb czy też, w skrajnych przypadkach, konieczne będą jego kosztowne aktualizacje, a nawet zakup zupełnie nowego systemu?

Rys. 1: Interfejs użytkownika (back-end)
zaprojektowany przy pomocy PSI Click Design.
Źródło: PSI
Rys. 2: Podgląd utworzonego interfejsu użytkownika.
Źródło: PSI

Z perspektywy klienta użyteczność oprogramowania jest kluczowym aspektem. Jednak na rynku oprogramowania biznesowego dopiero od niedawna zaczyna ona nabierać znaczenia. Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy?

Coraz większa specjalistyczna wiedza na ten temat na pewno odgrywa tu znaczącą rolę. Przez długi czas uznawano, że oprogramowanie sterujące złożonym i nieintuicyjnym procesem również musi być złożone i nieintuicyjne. Ponadto twórcy bardzo złożonych systemów, takich jak ERP czy MES, skupiają się na innych kluczowych aspektach.

Z jednej strony systemy te muszą spełniać rozmaite wymogi prawne, takie jak zgodność z przepisami, regulacjami i stosownymi normami, a z drugiej strony muszą być one wysokowydajne i bezawaryjne. W kontekście szalenie złożonych struktur oraz ogromnej ilości danych przetwarzanych w takich systemach, „estetyczne” (czyli przyjazne dla użytkownika) udogodnienia do niedawna były spychane na plan dalszy.

„Nasza rzeczywistość stale ewoluuje wraz z postępem digitalizacji, networkingu oraz inteligencji przemysłowej. W tym kontekście nie ma już miejsca na mało elastyczne, wręcz sztywne rozwiązania.”

Tymczasem obecnie optymalna użyteczność nie jest już opcjonalną cechą oprogramowania, traktowaną jako miły dodatek. Wręcz przeciwnie – popularność smartfonów i paneli dotykowych sprawiła bowiem, że użytkownicy bardziej skomplikowanego oprogramowania zetknęli się po raz pierwszy z łatwością obsługi tego typu urządzeń końcowych w życiu prywatnym i uznali, że technologię tę należy przenieść na grunt bardziej złożonych systemów. Ta zmiana w podejściu do użyteczności stanowiła kamień milowy w kierunku rozwoju oprogramowania biznesowego przyjaznego dla użytkownika. I to właśnie w tym celu firma PSI wprowadziła na rynek technologię Click Design, która pozwala znacząco poprawić komfort użytkownika oraz użyteczność oprogramowania.

Im szybciej zmieniają się potrzeby, tym bardziej istotna jest możliwość szybkiej i elastycznej adaptacji oprogramowania. Co wyróżnia PSI Click Design?

Niewielkie korekty systemu, które wcześniej zajmowały kilka miesięcy, obecnie można wykonać w ciągu zaledwie kilku minut. Zmiany w strukturze interfejsu oprogramowania nie wymagają już żmudnej pracy dewelopera – użytkownik może wprowadzić niezbędne korekty samodzielnie na swoim stanowisku roboczym.

„PSI Click Design daje użytkownikowi możliwość konfigurowania skomplikowanego oprogramowania na jego własnym stanowisku roboczym w prostej formie.”

Użytkownicy otrzymują wiele różnych funkcji do dyspozycji - od najprostszych korekt dotyczących lokalizacji przycisków i pól czy tworzenia formularzy i tabelek, po złożone modyfikacje struktury interfejsu. Funkcją specjalną jest sam interfejs użytkownika, który w założeniu jest intuicyjny i oferuje opcje łatwej kastomizacji dzięki gestom i funkcjom znanym użytkownikom smartfonów, paneli dotykowych i tym podobnych urządzeń. Intuicyjne przesuwanie ekranu, klikanie i ruchy sprawiają, że praca z systemem staje się szybka i wydajna.

PSI Click Design w praktyce: Szybkie i wygodne tworzenie i rozszerzanie tabelek przy pomocy funkcji „przeciągnij i upuść”.

W tym miejscu należałoby wyjaśnić, jaka jest różnica pomiędzy użytecznością a funkcją Click Design. Użyteczność to integralna cecha oprogramowania i stanowi jego wyróżnik, Click Design pozwala natomiast rozwinąć jego walory użytkowe i sprawić, aby obsługa była jeszcze bardziej przyjazna dla użytkownika. Umożliwia na przykład korzystanie z okna dialogowego wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne i istotne dla użytkownika.  Dzięki temu możliwe jest elastyczne dostosowanie interfejsu użytkownika do jego konkretnych potrzeb.

Jakie korzyści oferuje klientom PSI Click Design?

Z perspektywy klienta Click Design oznacza bezpieczeństwo inwestycji, zdecydowanie bowiem obniża potencjalną niepewność związaną z wdrożeniem danego produktu – klient nie musi się martwić o niewłaściwe rozmieszczenie pól i innych elementów. W dużej mierze eliminuje to drogie fazy przejściowe wdrożenia oraz dodatkowe koszty modyfikacji systemu.

„ Dzisiaj planuję jak będzie wyglądać system, a już jutro będzie tak działać.”

Kolejną zaletą tego rozwiązania jest możliwość zaspokojenia określonych potrzeb i indywidualnych wymogów klienta. W zależności od sposobu realizacji projektu nie wszystkie niezbędne funkcje oprogramowania są określane od samego początku. Programowanie to z reguły długi i złożony proces, a kiedy system zostanie w końcu dostarczony do klienta, wówczas może okazać się, że niektóre wymogi uległy w międzyczasie zmianie. W takim wypadku użytkownik doskonale umie sobie z tym poradzić na własną rękę, eliminując konieczność ustalania specyfikacji dla nowych wymogów oraz złożony i czasochłonny proces zamawiania.

Czy PSI wyprzedza w tym zakresie innych producentów oprogramowania działających w podobnych branżach?

PSI Click Design wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku i oferuje niespotykaną dotąd elastyczność tego rozwiązania, jakiej inni dostawcy nie mogą zapewnić. Click Design można wykorzystywać na potrzeby systemów takich jak ERP, MES, WMS, SCADA, systemów zarządzania serwisem w terenie czy aplikacji służących do planowania pracy.

W podobnych branżach stosowane są oczywiście inne systemy oferujące opcję adaptacji, ale w większości przypadków są one ściśle powiązane ze środowiskiem programistycznym i mniej funkcjonalne. Jeśli w teorii wszystkie elementy systemu są konfigurowalne, ale w praktyce okazuje się to niemożliwe, wówczas oprogramowanie nie zapewnia realizacji założonych celów, a w najgorszym wypadku może to doprowadzić nawet do zatrzymania procesu operacyjnego u klienta.

Rys.3: Widok ekranu w PSIpenta, programu służącego do planowania złożonych procesów produkcyjnych i biznesowych oraz sterowania takimi procesami. Również w tym wypadku PSI Click Design ułatwia pracę ze skomplikowanymi oknami dialogowymi. Źródło: PSI

„PSI łączy zaawansowane oprogramowanie i duży zakres obsługiwanych procesów oraz zintegrowaną funkcjonalność z opcjami adaptacji, które zwykle oferują wyłącznie środowiska programistyczne.”

To połączenie technologii oprogramowania z branżową wiedzą o jego zastosowaniach w praktyce zapewnia elastyczność, której inne firmy obecnie nie są w stanie zaoferować. Jest to nasza przewaga konkurencyjna, która pozycjonuje nas jako pionierów na rynku. Rozwiązanie Click Design zdobyło taką popularność wśród klientów, że w ich firmach powstają nawet specjalne zespoły „Click Designerów”. Zajmują się oni konfiguracją aplikacji PSI i wdrażają specjalne modyfikacje w ramy bieżących procesów operacyjnych. Trend ten rozwija się z dnia na dzień i jest to wyraźny sygnał, że stale rośnie zapotrzebowanie na systemy oferujące możliwość adaptacji oraz ich znaczenie dla całego rynku.

Czy planujecie dalsze zwiększanie użyteczności systemów w ramach opcji oferowanych przez PSI Click Design?

Jest wiele takich rozwojowych tematów i intensywnie nad nimi pracujemy. Poza adaptacją interfejsu użytkownika chcemy w przyszłości pójść o krok dalej i zapewnić pełną konfigurowalność całego procesu w ramach inżynierii procesów biznesowych. Poszczególne etapy procesu łączone są w sposób dynamiczny, a oprogramowanie jest nie tylko zawsze dostępne w stanie „jak jest”, ale dodatkowo zostaje podzielone na opcjonalne usługi z możliwością ich elastycznej konfiguracji.

PSI Click Design – projektowanie RWD (strony responsywne) Źródło: PSI

Oznacza to, że konkretne zastosowanie może zostać zaprojektowane i zoptymalizowane bezpośrednio przez użytkownika, co z kolei ma pozytywny wpływ na subiektywne ogólne wrażenia oraz doświadczenie użytkownika.  Chcemy zapewnić możliwość podglądu tych samych danych z różnych perspektyw lub ustalania ich struktury według wymogów użytkownika. Jednocześnie sposób przetwarzania danych musi umożliwiać jego adaptację według potrzeb.

W czasach popularności urządzeń mobilnych i tabletów ważną rolę odgrywa również technologia projektowania responsywnego. Wykorzystuje ona szereg automatycznych procesów w celu zapewnienia, że interfejs użytkownika jest optymalnie dopasowany do rozmiaru ekranu urządzenia. Chcemy dać klientowi możliwość samodzielnego konfigurowania interfejsów dzięki wykorzystaniu PSI Click Design w połączeniu z technologiami RWD.

W tym celu konieczna jest optymalna koordynacja obu tych funkcji, aby zautomatyzowane systemy nie kolidowały ze sobą, ale skutecznie wspierały swoje działanie.

Dr Michael Bartmann

Dyrektor Centralnego Działu Rozwoju Oprogramowania w PSI Software AG

Dr Michael Bartmann rozpoczął swoją karierę w PSI w 2001 roku jako Kierownik Rozwoju Produktu w PSI Metals Nonferrous GmbH. Od 2011 r. pełni funkcję Dyrektora Centralnego Działu Rozwoju Oprogramowania w PSI Software AG. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie elektrotechniki i informatyki. Jest autorem projektu połączonej platformy Java™ opartej na technologii PSI, opracowanego we współpracy z przedstawicielami wszystkich jednostek organizacyjnych PSI. Posiada dwadzieścia lat doświadczenia w dziedzinie praktycznych zastosowań technologii Java oraz dużych projektów rozwoju oprogramowania. Stanowi to fundament jego pracy nad podstawami działalności PSI Software w obszarze technologii i architektury oprogramowania.