Planowanie i rozliczanie przesyłu

Zapewnienie ciągłości dostaw ropy naftowej do rafinerii możliwe jest tylko dzięki precyzyjnemu planowaniu i skrupulatnej kontroli transportów. System PSIcarlos umożliwia wsparcie faz przed i po fizycznym transporcie, a tym samym rozszerza oprogramowanie sterujące PSI, które wspomaga procesy całego łańcucha transportowego.

Dzięki PSIcarlos możliwe jest optymalne planowanie oraz precyzyjne rozliczanie transportu naftowego. PSIcarlos jest odpowiedzią na wyzwania w wielopodmiotowym środowisku pracy, gdzie rafinerie (należące do wielu współwłaścicieli, położone w różnych lokalizacjach) muszą być zasilane różnymi gatunkami ropy naftowej, a zaopatrzenie jest realizowane z wykorzystaniem współdzielonych rurociągów, parków zbiornikowych, naftorportów, pociągów czy kawern.

PSIcarlos jest zintegrowanym systemem, który składa się z kilku funkcjonalnych komponentów, m.in.:

 • Nominacje (Nomination) umożliwia rejestrację zleceń klientów także poprzez Internet
 • Planowanie (Planning) służy jako narzędzie planistyczne, w którym możliwe jest tworzenie i symulowanie różnorodnych scenariuszy transportu i magazynowania z uwzględnieniem optymalizacji wg zdefiniowanych kryteriów. Utworzone w ten sposób harmonogramy działań przekazywane są bezpośrednio dyspozytorom/operatorom
 • Rejestracja Pomiarów (Metering) jest wykorzystywana do rejestracji ilościowych i jakościowych pomiarów oraz protokołowania wszelkich operacji transportowych
 • Rozliczanie (Balancing) przeprowadza ilościowe rozliczenie wszystkich transportów z podziałem na gatunki dla zdefiniowanych kont bilansowych generując dane dla rozliczenia finansowego
 • Informacja dla handlowców (Trader Information) udostępnia dynamiczne zestawienia i prognozy dotyczące zmian zasobów. Dzięki tej opcji klienci zyskują cenną funkcjonalność pozwalającą na optymalizację procesów zakupu surowców.


Wszystkie dane rozliczeniowe przygotowywane są automatycznie. System wyposażony jest w zestaw standardowych raportów. Istnieje też możliwość skorzystania z dedykowanego narzędzia do tworzenia i publikowania raportów za pomocą portalu.


Przegląd możliwości systemu PSIcarlos:

 • wsparcie podczas wszystkich etapów transportu
 • rozbudowane funkcje kontrolne i kontrola zgodności
 • odwzorowanie infrastruktury w modelu topologicznym
 • planowanie z wykorzystaniem zoptymalizowanych scenariuszy wraz z obliczaniem właściwości gatunków
 • przeliczanie objętość/tonaż przy uwzględnieniu parametrów fizykochemicznych surowca
 • wizualizacja parków zbiornikowych, tankowców, zaopatrywania produkcji, transportów rurociągowych, itd.
 • indywidualna prezentacja każdego gatunku
 • tworzenie planów transportowych
 • tworzenie wariantów transportowych
 • tworzenie instrukcji operacyjnych
 • uwzględnienie problematyki kontaminacyjnej
 • przegląd i przewidywanie zmian stanów zasobów
 • uwzględnianie niedostępności poszczególnych elementów infrastruktury
 • optymalizacja zużycia energii pomp
 • możliwość korekt wygenerowanych propozycji harmonogramów
 • rejestracja danych pomiarowych
 • ilościowe rozliczanie transportowanych substancji płynnych
 • obliczanie wielkości takich jak prędkość, czas, objętość, tonaż
 • przeliczenia na podstawie różnych standardów (GOST, ISO/DIN, ASTM) 
 • wielojęzyczność
 • wielopoziomowe zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
 • niezależność od platformy systemowej

"PSIcarlos jest przez nas wykorzystywany do tworzenia i opracowywania procesów rozliczania transportów. Ponadto za jego pomocą symulujemy scenariusze operacyjne służące do tworzenia planów tłoczeń. Serwis oraz dalszy rozwój oprogramowania PSIcarlos w pełni spełnia nasze oczekiwania. PSI – dostawca aplikacji PSIcarlos i PSIcontrol V7 – jest dla nas niezawodnym partnerem, który skutecznie realizuje zlecenia MVL."

Dieter Pohlann
Prokurent
Kierownik projektowy działu automatyki
Mineralölverbundleitung GmbH Schwedt

więcej referencji »