• Referencje PSI

Klienci Grupy PSI: nafta i gaz

 

 

 

PERN „Przyjaźń” S.A.

Informacja prasowa

Spółka PERN „Przyjaźń” jest operatorem sieci rurociągów surowcowych oraz liderem polskiego rynku logistyki naftowej. System planowania i rozliczania PSIcarlos z wbudowanym modułem optymalizującym jest narzędziem wspomagającym dyspozytorów w eksploatowaniu rurociągów, a także w zarządzaniu parkami zbiornikowymi i naftoportem w Gdańsku. Jego główne funkcje zapewnią zbieranie nominacji (zapotrzebowań) klienckich, planowanie przesyłu i magazynowania, redukcję ryzyka kontaminacji, optymalizację przesyłu, precyzyjne raportowanie i rozliczanie ilościowe. System umożliwia optymalizację kosztów transportu ropy i jej produktów. Skrupulatne zaplanowanie przesyłu i magazynowania surowca gwarantuje ciągłość dostaw, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju.

 

Polska Spółka Gazownictwa

Polska Spółka Gazownictwa należąca do Grupy Kapitałowej PGNIG jest największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu. PSG realizuje bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych, dokonuje także pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu. Zadaniem PSI jest zastąpienie kilku dotychczas użytkowanych rozwiązań, jednolitym systemem SCADA. Wdrożony system SCADA będzie pracował w układzie redundantnym, obejmującym dwa, rozproszone geograficznie, ośrodki przetwarzania danych.

 

Dow/BSL

Migracja systemu wykrywania i lokalizacji wycieków do PSIpipelines oraz system gazociągów DOW Central Germany w Böhlen.

 

Kuwait Oil Company

System detekcji i lokalizacji wycieków dla systemu rurociągów gazu i kondensatu.

 

Open Grid Europe

Modernizacja systemów sterowania i informacji dla systemu dyspozytorskiego DAISY. Wdrożono najnowszą wersję systemu PSIcontrol, symulacji, poprawienia jakości gazu i zarządzania transportem.

 

PCK Raffinerie GmbH

Specyfikacja i implementacja nowych charakterystycznych dla rurociągu rozwiązań bazująca na PSIpipelines: do symulacji online, zarządzania partiami, śledzenia partii, monitorowanie wycieków i obciążeń w rurociągu produktowym PCK.

 

Nordion Energi AB

System symulacji online z wykrywaniem wycieków i monitorowaniem jakości gazu.

 

Transalpine Oelleitung GmbH

Aktualizacja do nowego systemu sterowania procesem PSIcontrol. System zawiera zintegrowane wyższe funkcje operacyjne i bezpieczeństwa w PSIpipelines, takie jak symulacja online, śledzenie partii, wykrywanie wycieków i kolektywizacja zmian obciążenia.