Klienci Grupy PSI: nafta i gaz

 

AVACON AG Salzgitter

Aktualizacja sytemu TM. Integracja 3-częściowego systemu oraz interfejsu do SAP IJ-U oraz dostarczenie systemu zarządzania transportem PSItransport oraz integracja z istniejącym PSIcontrol. AVACON jest jednym z największych niemieckich koncernów energetycznych i jednym z czołowych globalnych dostawców specjalistycznych rozwiązań energetycznych.

Zarządzanie rurociągami i sieciami gazowymi »

CEGEDEL NET

Wdrożenie systemu nadzoru sieci PSIcontrol. CEGEDEL NET jest największym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej w Luksemburgu i dostarcza około 69% zapotrzebowania na energię elektryczną. CEGEDEL NET eksploatuje sieć przesyłową elektroenergetyczną 220 kC i 65kV oraz sieć dystrybucyjną 20kV.

Zarządzanie rurociągami i sieciami gazowymi »

Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG Hannover

Wdrożenie nowego systemu kontroli sieci PSIcontrol V7 dla optymalizacji i monitorowania sieci. System zawiera zintegrowany system zarządzania transportem gazu PSItransport i systemu symulacji sieci PSIganesi.
Gasunie jest wiodącym europejskim dostawcą gazu, silnie działającym na rynku niemieckim, gdzie odpowiada za zarządzanie, działanie i rozwój sieci rurociągowej o długości około 3200 km. Całkowita długość wszystkich rurociągów należących do Gazunie w Holandii i północnych Niemczech to około 15 000 km.

Zarządzanie rurociągami i sieciami gazowymi »

E.ON Ruhrgas AG Essen

Projekt zawierający integrację E.ON D-Gas gdzie procesy biznesowe zostały oparte na The Haag w systemie rynkowym DAISY. Techniczną istotą projektu było skupienie się na właściwym zróżnicowaniu różnych grup użytkowników w odniesieniu do ich zewnętrznej komunikacji biznesowej. Dostosowanie komponentów PSItransport, PSIcomcentre, PSItransact dla E.ON zgodnie z nowymi wymogami Aktu Przemysłu Energetycznego. E.ON Ruhrgas jest jednym z trzech największych niemieckich koncernów energetycznych i jednym z czołowych globalnych dostawców specjalistycznych rozwiązań energetycznych.

Zarządzanie rurociągami i sieciami gazowymi »

Gazprom

System kontroli transportu gazu (5 z 26 regionalnych spółek Gazpromu); 5 hierarchicznych systemów nadzoru, które monitorują i sterują gazociągiem “Blue Stream” z Rosji do Turcji po dnie Morza Czarnego.

Zarządzanie rurociągami i sieciami gazowymi »

Verbundnetz Gas AG

Migracja do nowej wersji systemu nadzoru PSIcontrol V7. System zawiera zintegrowany system zarządzania transportem gazu PSItransport oraz system wymiany danych PSIComCentre.

Zarządzanie rurociągami i sieciami gazowymi »

Kuwait Oil Company

System detekcji i lokalizacji wycieków dla krajowego systemu rurociągów gazu i kondensatu. Dodatkowe funkcje symulacji, prognozowania, śledzenia czyszczaka oraz symulator szkoleniowy.

Wykrywanie i lokalizacja wycieków paliwowych »

RWE Westfahlen Weser Ems Netzservice GmbH

Dostarczenie pod klucz systemu śledzenia gazu PSIganproda, migracja do nowego systemu kontroli procesu PSIcontrol V7. Oprogramowanie zawiera zintegrowany system zarządzania transportem gazu PSItransport oraz system PSIcomcentre. RWE jest niemiecką spółką energetyczną, największym producentem energii w Niemczech i jedną z pięciu wiodących firm energetycznych w Europie.

Zarządzanie rurociągami i sieciami gazowymi »

Lukoil Oil Company

System kontroli wycieku dla rurociągu produktów naftowych.

Wykrywanie i lokalizacja wycieków paliwowych »