Blog PSI Polska

Od czego zacząć budowanie inteligentnej fabryki?

17.01.2017 - Zarządzanie produkcją

Inteligentna fabryka Przemysł 4.0

Tworzenie smart factory wymaga inwestycji w nowoczesne technologie, jednak by wykorzystać ich potencjał, potrzebna jest także nowoczesna kultura organizacyjna nastawiona na cyfryzację.

Bez wizji ani rusz

Zdaniem przemysłowców największymi wyzwaniami podczas budowy inteligentnej fabryki są brak klarownej wizji rozwoju cyfrowego, brak wsparcia ze strony kierownictwa najwyższego szczebla oraz trudność w dokładnym oszacowaniu korzyści finansowych przy konieczności poniesienia wysokich kosztów inwestycji. Przedsiębiorcy czekający z inwestycjami i wdrożeniem na najlepsze, sprawdzone na wielu rynkach technologie mogą pozostać w tyle. Dlaczego? Ponieważ pracownicy, którzy nie zdobędą zawczasu umiejętności sprawnego korzystania z innowacji, będą mieli utrudnione zadanie przy integracji nowych rozwiązań z wykorzystywanymi już systemami.

Pierwszym krokiem na drodze ku smart factory jest gruntowna analiza poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa i znalezienie luk, których wypełnienie przyniesie najwięcej korzyści – przy uwzględnieniu specyfiki jego działalności i możliwości finansowych. Stworzenie długookresowego planu inwestycji, który będzie zakładał sukcesywne realizowanie projektów pilotażowych w poszczególnych latach, pozwoli na kroczenie ścieżką wyznaczoną przez Przemysł 4.0.

Kluczowe czynniki sukcesu w realizacji założeń Przemysłu 4.0

Praktyczne podejście do stworzenia inteligentnej fabryki zakłada maksymalne wykorzystanie posiadanej infrastruktury, do której przedsiębiorstwo dodaje nowe urządzenia monitorujące postęp produkcji czy pracę maszyn i ludzi. Równie ważna jest synchronizacja: wdrożenie systemów do zaawansowanej analityki danych powinno iść w parze z budową odpowiednich kompetencji wśród pracowników. Stanowi to podstawę do optymalizacji procesów wewnątrz przedsiębiorstwa i poprawy produktywności. Ostatnim, kluczowym czynnikiem warunkującym sukces jest rozwijanie kultury organizacyjnej opartej na umiejętnościach korzystania z nowoczesnych technologii.

Połączenie wiedzy z zakresu kierunków rozwoju Przemysłu 4.0 z innowacyjną technologią zaowocowało powstaniem nowoczesnych fabryk. Już teraz można zobaczyć zautomatyzowane linie produkcyjne, a roboty pracujące ramię w ramię z człowiekiem spotkamy nawet na naszym rodzimym podwórku. Za wszystkimi rozwiązaniami świata fizycznego stoją trudne do wyobrażenia, bo niemacalne, rozwiązania cyfrowe.

Zobacz, jak innowacje IT wspierają harmonogramowanie produkcji oraz monitorowanie jej przebiegu:

To może Ciebie zainteresować:

Planowanie produkcji
ROI system MES