Blog PSI Polska

Jest dobrze – optymistyczne nastroje w branży produkcyjnej

08.05.2019 - Raporty, Zarządzanie produkcją

8 na 10 firm z branży produkcyjnej ocenia swoją sytuację jako co najmniej dobrą. Pomimo napływających informacji o recesji w niemieckim przemyśle, polscy przedsiębiorcy nadal bardzo pozytywnie oceniają swoją sytuacją i nie przewidują zmian w najbliższym czasie.

Dobre nastroje w przemyśle

Na zlecenie PSI Polska, firma badawcza PMR przeprowadziła badanie* na grupie 222 polskich firm z branży produkcji maszyn i urządzeń, mebli, wyrobów z metali i produkcji samochodów oraz sprzętu transportowego. Badaniem zostały objęte średnie i duże firmy o obrotach co najmniej 20 mln PLN i zatrudniające powyżej 50 pracowników. 

Wypowiedzi badanych firm wskazują na dobrą koniunkturę na rynku produkcji przemysłowej w Polsce. Ponad 80% badanych firm ocenia swoją sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą.

Szczególnie jako dobrą i bardzo dobrą kondycję oceniają firmy w branży automotive i meblarskiej.

Optymistycznie patrzymy w przyszłość

Polscy przedsiębiorcy optymistycznie patrzą też na rozwój przemysłu. 6 na 10 firm oczekuje wzrostu poziomu przychodów w 2019. Wśród optymistów dominują średnie firmy. Jedynie co dziesiąty podmiot z lekką obawą patrzy w przyszłość i prognozuje spadek przychodów w 2019r.

Co ciekawe eksport stanowił 60% przychodów badanych firm. Najwyraźniej informacje dotyczące  wyhamowywania niemieckiej gospodarki nie miały wpływu na oczekiwania względem rozwoju przychodów.

Optymizm jest zdecydowanie większy w średnich firmach, (zatrudniających od 50 do 249 pracowników), aż 47% firm jest zdania, że ich przychody z eksportu wzrosną w 2019r. Na wzrost przychodów z eksportu liczą przede wszystkim producenci z branży meblarskiej i metalowej.

Jak wykorzystać lata tłuste na przetrwanie chudych?

W codziennym życiu zmieniające się pory roku traktujemy jak coś naturalnego. W gospodarce zwykle jesteśmy zaskoczeni cyklami koniunkturalnymi i często kiedy jest dobrze, rzadko kto myśli o tym, aby przygotować się na gorsze czasy.

Czy polscy przedsiębiorcy planują wykorzystać dobrą koniunkturę w przemyśle do rozwoju firmy? Jakie inwestycje planują firmy w najbliższym czasie? W kolejnej części raportu przedstawimy plany inwestycyjne firm.

*Firma PMR przygotowała dla PSI Polska projekt badawczy realizowany na próbie dużych i średnich firm produkcyjnych funkcjonujących na polskim rynku. Celem badania było uzyskanie informacji dotyczących koncepcji Przemysłu 4.0. Wywiady zostały przeprowadzone w 1 kwartale 2019 r. na grupie 228 średnich i dużych firm o obrotach pow. 20 mln zł, posiadających system ERP. Firmy reprezentowały branże: budowa maszyn i urządzeń, produkcja mebli, produkcja wyrobów z metali, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i produkcja pozostałego sprzętu transportowego.

Zobacz również:

Właściwe decyzje wymagają właściwych informacji