Blog PSI Polska

Szybkie wdrożenie PSIwms w magazynie CCC Half Price

17.01.2023 - Zarządzanie magazynem

Szybkie wdrożenie PSIwms w magazynie CCC Half Price

W dynamicznie zmieniających się okolicznościach klienci coraz częściej oczekują szybkich efektów wdrożenia. Firmy chcą jak najszybciej czerpać korzyści z wdrażanych rozwiązań, bez konieczności podejmowania długotrwałych analiz. Należącej do Grupy CCC, sieci Half Price oferującej m.in. odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki i dodatki do domu, zależało na początku działalności na jak najszybszym wdrożeniu systemu klasy WMS. System był niezbędny do wsparcia procesów logistycznych nowego konceptu.

Firma postawiła dostawcy systemu bardzo rygorystyczne wymagania: ze względu na specyfikę sieci, produkty z założenia wymagają szczegółowej kontroli jakości, istotny był też krótki czas magazynowania towaru i niski koszt dostarczania towarów do sklepów. Dzięki dopasowanej metodologii wdrożenia PSI Polska, uruchomienie zaawansowanego systemu zarządzania magazynem (WMS) w magazynie zajęło zaledwie 34 dni.

Wdrożenie w ekspresowym czasie

Wdrożenie systemu WMS

Na decyzję o wyborze PSI Polska jako dostawcy systemu wpływ miało doświadczenie firmy w branży retail i zrealizowane już z sukcesem wdrożenie systemu WMS w magazynach Centrum Dystrybucyjnego CCC w Polkowicach. Prace wdrożeniowe w magazynie zaopatrującym sieć sklepów CCC Half Price realizowano w warunkach surowych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

Tym bardziej na uwagę zasługuję fakt, że wdrożenie w tak wymagającym magazynie zrealizowano w zaledwie 34 dni robocze. Uruchomienie systemu WMS w takich magazynach zwykle trwają od 7 do 9 miesięcy. 

Co zdecydowało o sukcesie wdrożenia?

Sukces projektu w dużej mierze wynika z połączenia konwencjonalnych praktyk (waterfall) ze zwinnym podejściem (agile). Metodologia waterfall umożliwiła w bardzo krótkim czasie uruchomienie systemu, który zaopatrywał sklepy, a następnie dzięki podejściu zwinnemu dostosowano rozwiązanie do oczekiwań użytkowników. Takie podejście pozwoliło również na ograniczenie wydatków do minimum przy zachowaniu wyników dostosowanych do rzeczywistych wymagań.

Zaufanie okazane nam przez firmę CCC było kluczowe w tym projekcie. Mieliśmy wiele przemyśleń i wniosków po realizacji wcześniejszych projektów dla CCC oraz innych klientów i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że można je byłoby zrealizować znacznie szybciej i taniej. Do tego jednak potrzebowaliśmy partnera, który nam zaufa i zdecyduje się skorzystać z naszego doświadczenia. To poskutkowało krótkim okresem wdrożenia skomplikowanego systemu – zwraca uwagę Sławomir Budzaj, Kierownik Centrum Kompetencji WMS Projekty z PSI Polska.

Jednym z kluczy do sukcesu wdrożenia systemu wms zaopatrującego sklepy sieci HalfPrice było zaangażowanie pracowników w ciągłe podnoszenie jakości produktu. Po zapoznaniu się z systemem użytkownicy przedstawiali propozycje zmian w oparciu o swoje rzeczywiste wymagania. W ten sposób uniknięto wprowadzania teoretycznych wymagań, które często zgłaszane są na początku projektu a w trakcie jego realizacji dezaktualizują się, narażając firmę na niepotrzebne wydatki.

Czynniki sukcesu wdrożenia systemu wms w ekspresowym czasie:

  • zastosowanie metodologii waterfall i agile
  • zaufanie do dostawcy - wybór prekonfigurowanego rozwiązania
  • zaangażowanie pracowników w doskonalenie produktu

Oprócz standardowych procesów przyjęcia, zamagazynowania, kompletacji, pakowania i wysyłki, PSI Polska wdrożyła w tak krótkim czasie zaawansowane procesy kontroli jakości, ręcznego sortowania oraz cross-docking’u. System PSIwms dostarcza także szczegółowe dane do przekrojowych analiz kosztów oraz wydajności. 

Blisko 80% procesów zachodzących w firmach jest podobnych do siebie w znacznej większości przedsiębiorstw i magazynów. Często przed wdrożeniem systemu poświęca się dużo czasu na dostosowanie go do unikalnych rozwiązań, które stanowią tylko 20% ogółu procesów. Jednak znacznie wydłuża to czas i koszty wdrożenia, a ostatecznie i tak po wdrożeniu następuje dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb biznesu.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia firma opracowała nowe podejście do wdrożenia oprogramowania WMS – długi proces analizy i czasochłonne dostosowanie systemu pod indywidualne procesy zamieniono na rzecz sprawnego wprowadzenia rozwiązania do magazynu, aby jak najszybciej z niego korzystać. Przykład wdrożenia systemu w tak wymagającym magazynie jak sieć CCC Half Price jest dowodem na to, że bazując na sprawdzonych rozwiązań proces wdrożenia można znacznie przyspieszyć.