PSIcommand

Zarządzanie awariami i sytuacjami kryzysowymi
w sieciach elektroenergetycznych

Wsparcie operatora sieci w całym procesie usuwania awarii

System PSIcommand wspiera operatora sieci począwszy od dziennika rozmów telefonicznych, przez wsparcie dla robót wykonywanych w terenie, do tworzenia całej dokumentacji sytuacji krytycznej. Od początkowego zarejestrowania awarii do przywrócenia dostaw energii w sieci energetycznej. W rezultacie funkcje te przynoszą korzyści zarówno dla centrum zarządzania, jak i dla serwisu operacyjnego.
Automatyczna reakcja na awarie i sytuacje kryzysowe

Automatyczna reakcja na awarie i sytuacje kryzysowe

Szybka i kompletna rejestracja zgłoszeń do centrum obsługi telefonicznej to podstawa skutecznej reakcji. Dzięki automatycznemu definiowaniu zakresu odpowiedzialności oraz mapowaniu zarejestrowanych danych w ramach wstępnie konfigurowanych procesów PSIcommand przejmuje proces decyzyjny w reakcji na awarie i sytuacje kryzysowe.

Skuteczna reakcja na wyzwania i złożone zadania

Po podjęciu optymalnej decyzji dotyczącej awarii PSIcommand kontynuuje wspieranie procesu. Rozdysponowanie jednostek operacyjnych poprzedza wstępna analiza brygad terenowych. Zespoły utrzymania sieci otrzymują zlecenia bezpośrednio poprzez PSIgridmobile co skutkuje błyskawicznym podjęciem niezbędnych działań. Dodatkowo, automatyczne wysyłanie powiadomień zapewnia szybką i pełną dystrybucję informacji.

Skuteczna reakcja na wyzwania i złożone zadania PSI Polska
Oprogramowanie dla przemysłu i logistyki
WMS | MES | APS | SCADA

Precyzyjne i skoordynowane działania w sytuacjach kryzysowych

Skalowalne rozwiązania PSIcommand umożliwiają ustawienie i parametryzowanie szeregu scenariuszy awarii i sytuacji kryzysowych (złe warunki pogodowe, powodzie i inne), których punktem wyjścia jest zarejestrowane zgłoszenie.

Rejestracja awarii poprzez własne lub zewnętrzne centrum obsługi telefonicznej

Automatyczne ustalanie zakresu odpowiedzialności

Wspomagana rejestracja rozmów telefonicznych

Szybkie udostępnianie informacji

Automatyczne uruchomienie procesu

Dynamiczne mapowanie poszczególnych procesów w ramach przywracania usługi

Ustandaryzowana reakcja na awarie i sytuacje kryzysowe

Aktywne wykorzystanie funkcji systemu kontroli

Szybkie i skuteczne dyspozycje

Koordynacja działań ze służbami zewnętrznymi (policja, straż pożarna, służby ratunkowe)

Centralna dostępność wszystkich informacji

Automatyczna rejestracja zgłoszeń za pośrednictwem systemów SCADA

Automatyczne przekazanie informacji do zaangażowanych jednostek wewnętrznych i podmiotów zewnętrznych

Cyfrowa integracja zespołów utrzymania sieci

Komunikacja ze służbami zewnętrznymi (policja, straż pożarna, służby ratunkowe)

Zalety zarządzania awariami i sytuacjami kryzysowymi z PSIcommand

  • Szybka i właściwa reakcja w sytuacjach kryzysowych.
  • Mniejszy nakład pracy koordynatorów dzięki automatycznym procesom decyzyjnym.
  • Zgodność z wymogami w zakresie dokumentacji.
  • Zgodność z wymogami w zakresie zgłoszeń sytuacji kryzysowych dzięki automatycznemu rozszerzeniu łańcucha powiadomień.
  • Automatyczne raportowanie do URE.
  • Integracja z systemem kontroli – certyfikat ISMS.
Zalety zarządzania awariami i sytuacjami kryzysowymi z PSIcommand

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czym jest system PSIcommand?
PSIcommand to zaawansowane narzędzie do zarządzania awariami i sytuacjami kryzysowymi w sieciach elektroenergetycznych. Pomaga ono operatorowi sieci w całym procesie usuwania awarii, od rejestrowania zgłoszeń, poprzez wsparcie dla robót terenowych, do tworzenia dokumentacji sytuacji kryzysowej.
Jak PSIcommand pomaga w szybkiej reakcji na awarie i sytuacje kryzysowe?
PSIcommand automatycznie rejestruje zgłoszenia do centrum obsługi telefonicznej i definiuje zakres odpowiedzialności. W ramach wstępnie skonfigurowanych procesów system przejmuje proces decyzyjny, co umożliwia skuteczną reakcję na awarie i sytuacje kryzysowe.
W jaki sposób PSIcommand wspiera zespoły utrzymania sieci?
PSIcommand wspomaga proces podejmowania decyzji po zarejestrowaniu awarii. Dzięki funkcji PSIgridmobile, zespoły utrzymania sieci otrzymują zlecenia bezpośrednio na swoje urządzenia mobilne, co pozwala na szybkie podjęcie niezbędnych działań.
Jakie są główne zalety zarządzania awariami i sytuacjami kryzysowymi z PSIcommand?
PSIcommand umożliwia szybką i właściwą reakcję w sytuacjach kryzysowych, minimalizuje nakład pracy koordynatorów dzięki automatycznym procesom decyzyjnym, zapewnia zgodność z wymogami w zakresie dokumentacji i zgłoszeń sytuacji kryzysowych, umożliwia automatyczne raportowanie do URE oraz integrację z systemem kontroli - z certyfikatem ISMS.

Formularz

Kontakt

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

Elektroenergetyka podstrony Formularz