Polityka prywatności

Witamy na stronie poświęconej prywatności naszych Gości, Użytkowników naszych produktów, a także Kandydatów do pracy w naszej firmie. PSI Polska dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność. Poniżej znajdą Państwo dokładny opis zasad, którymi kierujemy się w zakresie ochrony Państwa danych osobowych i ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Opis ten jest podzielony na różne czynności, które możliwe są z pomocą naszego serwisu; dla każdej czynności wskazane jest, jakie dane od Państwa zbieramy i w jaki sposób są one przetwarzane.

1. Witryna internetowa

Nasza witryna internetowa służy przede wszystkim czterem celom:

 • Przekazywanie ogólnych informacji na temat działalności PSI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań, Polska („PSI Polska”) oraz PSI Software SE z siedzibą w Berlinie pod adresem Dircksenstrasse 42-44, Berlin, Niemcy („Grupa PSI”).
 • Dostarczanie informacji o produktach i klientach PSI Polska oraz Grupy PSI, a także nawiązywanie kontaktu z odwiedzającymi stronę osobami na ich wyraźne życzenie.
 • Udostępnianie informacji o aktualnych ofertach pracy w PSI Polska i nawiązywanie kontaktu z odwiedzającymi stronę osobami na ich wyraźne życzenie.
 • Sprzedaż internetowa produktów Grupy PSI.

1.1. Witryna internetowa - informacje ogólne

1.1.1. Zasada anonimizacji przetwarzania danych

Jeśli w dalszej części niniejszej Polityki nie przewidziano inaczej, dane osobowe użytkowników nie są zbierane, przetwarzane ani wykorzystywane podczas korzystania z naszej witryny internetowej.

W trakcie przeglądania naszej witryny internetowej, PSI Polska zbiera następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlania treści w witrynie oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa. Podstawą prawną jest Art. 6.1.f) RODO – europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (General Data Protection Regulation, GDPR).

Zapewniając anonimowość użytkowników, podczas korzystania z naszej witryny internetowej przekazywane są pewne informacje, takie jak:

 • Część adresu IP
 • Typ i wersja przeglądarki internetowej
 • System operacyjny
 • Adres odnośnika (poprzednio odwiedzonej strony)
 • Czas wywołania serwera.

PSI Polska nie jest w stanie przypisać tych danych do konkretnej osoby. Nie są one także zestawiane z jakimikolwiek innymi źródłami danymi. Dane te wykorzystywane są wyłącznie do ulepszenia wyglądu, treści i funkcjonalności naszych stron internetowych, a następnie kasowane po dokonaniu statystycznej oceny.

1.1.2. Google Ads (uprzednio: Google AdWords), remarketing i śledzenie konwersji

PSI Polska korzysta z usługi Google Ads, która jest internetowym programem reklamowym firmy Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Podmiotem odpowiedzialnym za użytkowników w krajach UE/EOG i Szwajcarii jest firma Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Oznacza to, że zamieszczamy reklamy Google i w ramach tego korzystamy z usługi remarketingu Google, a także śledzenia konwersji. Reklamy te są umieszczane pod wynikami wyszukiwania na stronach, które są zrzeszone w sieci reklamowej Google. Ponadto korzystamy z list remarketingowych Google Ads dla reklam w wyszukiwarkach. Pozwala nam to na dostosowanie kampanii reklamowych w wyszukiwarkach skierowanych do użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową. Dzięki tym usługom mamy możliwość łączenia naszych reklam z określonymi wyszukiwanymi hasłami lub wyświetlania reklam użytkownikom ponownie odwiedzającym naszą stronę, w których na przykład reklamowane są usługi, które użytkownicy oglądali wcześniej w naszej witrynie. W ten sposób możemy wyświetlać użytkownikom naszej witryny internetowej reklamy oparte na ich zainteresowaniach również na innych stronach w sieci reklamowej Google (jako „reklamy Google” w wyszukiwarce Google lub w innych witrynach internetowych).

Wyświetlanie ofert opartych na zainteresowaniach użytkownika wymaga analizowania zachowań użytkowników online. Do tej analizy Google wykorzystuje pliki cookie. Podczas kliknięcia na reklamę lub przeglądania naszej strony internetowej, Google zapisuje plik cookie w komputerze użytkownika. Takie pliki cookie przechowywane są przez 90 dni. Informacje zebrane za pomocą danego pliku cookie są wykorzystywane do kierowania do użytkownika określonych reklam podczas wpisywania kolejnych zapytań w wyszukiwarce. Dalsze informacje na temat stosowanej technologii plików cookie można znaleźć w statystykach Google dotyczących witryny internetowej oraz w polityce prywatności. Za pomocą tej technologii Google oraz PSI Polska jako klient otrzymują informację o przekierowaniu użytkownika na nasze strony internetowe po kliknięciu danej reklamy. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby oceny statystycznej w celu optymalizacji wyświetlanych reklam. PSI Polska nie otrzymuje żadnych informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkowników. Adres IP użytkownika jest przekazywany do Google, ale ponieważ w naszej witrynie internetowej stosujemy maskowanie adresu IP w ramach Google Analytics, adres IP jest anonimizowany. Statystyki udostępniane nam przez Google podają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na jedną z naszych reklam oraz, jeśli ma to zastosowanie, informację czy zostali oni przekierowani na stronę w naszej witrynie oznaczoną znacznikiem konwersji. Na podstawie tych statystyk PSI Polska może śledzić, które hasła wyszukiwane były szczególnie często podczas kliknięcia na naszą reklamę oraz które reklamy doprowadziły do nawiązania przez użytkownika kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Jeżeli dane są przetwarzane poza EOG, gdzie poziom ochrony danych nie odpowiada standardom europejskim, podpisaliśmy z dostawcą usług standardowe unijne klauzule umowne w celu zapewnienia bezpiecznego poziomu ochrony danych.

Więcej informacji na temat ochrony danych w kontekście Google Ads można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

Dane są zbierane i przechowywane wyłącznie pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody, zgodnie z Art. 6.1 pierwsze zdanie lit a) RODO. Zgoda ta może zostać w każdej chwili wycofana ze skutkiem na przyszłość.

Jeśli użytkownik nie chce, aby jego odwiedziny na naszej stronie były uwzględniane w statystykach użytkowników, może temu zapobiec uniemożliwiając zapisywanie plików cookie wymaganych przez te technologie, na przykład odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki.

Użytkownik ma również możliwość wyboru rodzajów reklam Google lub wyłączenia reklam opartych na zainteresowaniach użytkownika wyświetlanych w przeglądarce Google za pośrednictwem ustawień reklam. Można także wyłączyć wykorzystywanie plików cookie przez osoby trzecie, dzwoniąc w tym celu na numer pomocy w dezaktywacji inicjatywy reklam internetowych.

PSI Polska oraz Google nadal jednak będą otrzymywać informacje statystyczne o tym, ilu użytkowników i kiedy odwiedziło naszą witrynę internetową. Jeśli użytkownik nie chce być również uwzględniany w tych statystykach, może temu zapobiec instalując dodatkowe programy w swojej przeglądarce (np. dodatek Ghostery).

1.1.3. Google Analytics

O ile użytkownik wyraził na to zgodę, niniejsza witryna internetowa wykorzystuje usługę Google Analytics udostępnianą przez Google LLC, która jest narzędziem analizy statystyk ruchu w witrynach internetowych. Podmiotem odpowiedzialnym za użytkowników w krajach UE/EOG i Szwajcarii jest firma Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”).

1.1.3.1. Zakres przetwarzania danych

Usługa Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z naszej witryny przez użytkownika. Informacje zebrane za pomocą plików cookie na temat sposobu korzystania z naszej witryny internetowej przez użytkowników są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

W wersji Google Analytics 4 (GA4) domyślnie włączona jest anonimizacja adresów IP, dzięki której adres IP użytkownika jest skracany przez Google na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany z innymi danymi z przeglądarki Google.

Na potrzeby zachowania maksymalnej zgodności z RODO, w ustawieniach urządzenia GA4 wyłączyliśmy:

 • zbieranie danych Google Signals w wybranych regionach,
 • zbieranie szczegółowych danych o urządzeniu i lokalizacji w wybranych regionach.

Podczas wizyty na stronie internetowej zachowanie użytkownika jest rejestrowane w formie „zdarzeń".

Zdarzenia mogą obejmować:

 • Odsłony strony
 • Pierwszą wizytę na stronie
 • Rozpoczęcie sesji
 • Ścieżkę kliknięć, interakcje ze stroną
 • Przewinięcia (za każdym razem, gdy użytkownik przewija stronę do dołu (90%))
 • Kliknięcia w linki zewnętrzne
 • Zapytania w wyszukiwarce wewnętrznej
 • Interakcje z materiałami wideo
 • Obejrzane/kliknięte reklamy.

Rejestrowane są również następujące dane:

 • Przybliżona lokalizacja użytkownika (region)
 • Adres IP użytkownika (w formie skróconej)
 • Informacje techniczne na temat przeglądarki i urządzeń końcowych, z których korzysta użytkownik (np. ustawienia językowe, rozdzielczość ekranu)
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Adres odnośnika (za pośrednictwem której witryny/nośnika reklamowego użytkownik trafił na naszą stronę internetową).

1.1.3.2. Cel przetwarzania danych

W imieniu operatora tej witryny internetowej Google wykorzysta zebrane informacje w celu dokonania oceny (pseudonimizowanego) korzystania z tej witryny internetowej przez użytkownika oraz tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie. Raporty dostarczane przez Google Analytics są wykorzystywane do analizowania działania naszej witryny internetowej oraz skuteczności naszych kampanii marketingowych.

1.1.3.3. Odbiorcy

Odbiorcami danych są lub mogą być m.in.:

Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (jako podmiot przetwarzający dane zgodnie z art. 28 RODO)

Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone

Alphabet Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone

Nie można wykluczyć, że władze w Stanach Zjednoczonych uzyskają dostęp do danych przechowywanych przez Google.

1.1.3.4. Przekazywanie danych do krajów trzecich

Jeżeli dane są przetwarzane poza terytorium UE/EOG, a poziom ochrony danych nie odpowiada standardom europejskim, podpisaliśmy z dostawcą usług standardowe unijne klauzule umowne w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony danych. Podmiot dominujący Google Ireland, Google LLC, ma siedzibę w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Nie można wykluczyć, że dane przechowywane przez Google zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych i że dostęp do nich uzyskają władze amerykańskie. Z punktu widzenia ochrony danych osobowych, Stany Zjednoczone są obecnie uważane za kraj trzeci. Użytkownikom nie przysługują tam takie same prawa jak w krajach UE/EOG i mogą nie mieć oni żadnych środków prawnych przeciwko dostępowi władz amerykańskich do ich danych osobowych.

1.1.3.5. Czas przechowywania danych

Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Dane, których okres przechowywania upłynął, są automatycznie usuwane raz w miesiącu.

1.1.3.6. Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, o której mowa w art. 6.1 zdanie pierwsze lit. a) RODO.

1.1.3.7. Odwołanie zgody

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wchodząc w ustawienia plików cookie (ikona plików cookie na dole po prawej stronie) i zmieniając tam swój wybór. Nie będzie to miało żadnego wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie udzielonej zgody do momentu jej odwołania.

Użytkownik może również zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę. Jeżeli jednak przeglądarka użytkownika zostanie skonfigurowana w taki sposób, aby odrzucała wszystkie pliki cookie, funkcjonalność tej witryny i innych stron internetowych może być ograniczona. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony przez użytkownika (w tym jego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez:

 1. niewyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie lub
 2. pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki umożliwiającego wyłączenie Google Analytics TUTAJ.

Dalsze informacje na temat warunków korzystania z Google Analytics oraz polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

lub https://policies.google.com/?hl=pl.

Google Analytics w celu zapewnienia ochrony poufności i bezpieczeństwa danych udostępnia dokument Przewodnik dotyczący kontroli prywatności w Google Analytics 4, opisujący szczegółowo proces przetwarzania danych przez GA4.

1.1.4. Formularze Google

Ta strona korzysta w różnych miejscach z usługi formularzy Google Forms. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby móc korzystać z funkcji Formularzy Google, konieczne jest zapisanie podanych danych. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z formularzy Google ma na celu prezentację naszej oferty online w atrakcyjny sposób oraz łatwemu wykorzystaniu podanych danych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 Para. 1 lit. f) RODO. Więcej szczegółów dotyczących postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

1.1.5. Pliki cookie

PSI Polska korzysta także z własnych plików cookies w celu poprawienia wyglądu i działania naszych stron WWW. Pliki te służą do pomagania Państwu w poruszaniu się po naszych stronach, na przykład ułatwiają wpisywanie danych do formularzy. Jeśli nie życzycie sobie Państwo przechowywania plików cookies na Państwa komputerach, prosimy o ich wyłączenie za pomocą ustawień przeglądarki.

W celu zapewnienia ciągłej optymalizacji naszej strony internetowej, używamy tzw. plików cookie (ciasteczek). Są to pliki, które odwiedzane przez użytkownika witryny internetowe przesyłają do jego komputera w celu identyfikacji, a następnie służą do ułatwienia nawigacji. Oznacza to, że użytkownik nie musi za każdym razem ponownie wprowadzać wszystkich niezbędnych danych, gdy korzysta z witryny. Dzięki temu możemy dokładnie dopasować nasze strony internetowe do potrzeb użytkowników. Jeśli użytkownik chce uniemożliwić korzystanie z plików cookie, może nie wyrazić zgody na pliki cookie w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach producenta przeglądarki.

Wchodząc na naszą stronę internetową, wszyscy jej użytkownicy są również informowani za pomocą banera informacyjnego o stosowaniu przez nas plików cookie i odsyłani do niniejszej informacji o ochronie danych osobowych. Użytkownik zostanie również poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie niektórych plików cookie, w szczególności w celu personalizacji usług i działań marketingowych. Po wyrażeniu zgody użytkownik może ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość poprzez odznaczenie pola obok zakresu przetwarzania danych, na który wyraził zgodę.

Podstawa prawna ewentualnego przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie oraz okres ich przechowywania mogą być różne. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, podstawą prawną jest art. 6.1 zdanie pierwsze lit. a) RODO. Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas podstawą prawną jest art. 6.1 zdanie pierwsze lit. f) RODO. Podany cel odpowiada wówczas naszemu prawnie uzasadnionemu interesowi. W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy następujące pliki cookie:

Nazwa Dostawca Cel Kategoria Okres przechowywania
_gat_UA-xxxxxxx-x Google Analytics Niektóre dane są wysyłane do Google Analytics maksymalnie raz na minutę. Czas przechowywania tego pliku cookie to jedna minuta. Jeżeli zostało to ustawione, określone transfery danych są wyłączone. Funkcjonalny 1 minuta
_gid Google Analytics Zawiera losowo wygenerowany identyfikator użutkownika. Identyfikator ten umożliwia Google Analytics rozpoznawanie powracających użytkowników tej strony oraz zestawienie danych z poprzednich wizyt na stronie. Funkcjonalny 24 godziny
_ga Google Analytics Zawiera losowo wygenerowany identyfikator użutkownika. Identyfikator ten umożliwia Google Analytics rozpoznawanie powracających użytkowników tej strony oraz zestawienie danych z poprzednich wizyt na stronie. Funkcjonalny 2 lata
NID Google Zapisywanie preferencji użytkownika oraz spersonalizowanych reklam w oparciu o ostatnie wyszukiwania i interakcje. Marketing 6 miesięcy
CONSENT Google Zapisywanie preferencji użytkownika oraz spersonalizowanych reklam. Reklamowy Zawsze
test_cookie Google Ustawiony testowo w celu sprawdzenia, czy przeglądarka zezwala na zapisywanie plików cookie. Nie zawiera żadnych identyfikatorów. Reklamowy 15 minut
IDE Google Optymalizacja reklam w celu dostarczania reklam dopasowanych do użytkowników, doskonalenie raportów wydajności kampanii reklamowych lub zapobieganie wielokrotnemu oglądaniu tych samych reklam przez użytkowników Reklamowy Do końca sesji
1P_JAR Google Optymalizacja reklam w celu dostarczania reklam dopasowanych do użytkowników, doskonalenie raportów wydajności kampanii reklamowych lub zapobieganie wielokrotnemu oglądaniu tych samych reklam przez użytkowników Marketing 30 dni
YSC Google YouTube Przechowywanie ustawień użytkownika oraz inne nieokreślone cele. Reklamowy Do końca sesji
VISITOR_INFO1_LIVE Google YouTube Przechowywanie ustawień użytkownika oraz inne nieokreślone cele. Reklamowy 6 miesięcy
PHPSESSID PSI Rozpoznawanie użytkowników przy kolejnych wizytach na stronie Niezbędny Do końca sesji
dp_cookieconsent_status, cookieconsent_status PSI Przechowywanie statusu zgody użytkownika na pliki cookie w witrynie. Niezbędny 1 rok

1.1.6. Piksel Facebooka

Nasza witryna internetowa korzysta z usługi „Piksel Facebooka” dostarczanej przez Facebook Inc („Facebook”). Usługa ta używa plików cookie, tj. plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika w celu śledzenia zachowań użytkowników po przekierowaniu ich na stronę internetową PSI Polska poprzez kliknięcie na reklamę na Facebooku. Dzięki temu możemy mierzyć skuteczność reklam na Facebooku do celów prowadzenia statystyk i badań rynku. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, dlatego informujemy Państwa o tym fakcie zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Facebook może połączyć te informacje z kontem użytkownika na Facebooku i wykorzystać je również do własnych celów promocyjnych, zgodnie z polityką wykorzystania danych przez Facebook dostępną pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/. Użytkownik może zezwolić Facebookowi i jego partnerom na zamieszczanie reklam na Facebooku i poza nim przy wykorzystaniu ustawień konta użytkownika.

Podobnie jak w przypadku Google Analytics oraz plików cookie stworzonych przez PSI Polska, użytkownik może wyłączyć funkcjonalność Piksela Facebooka za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może również sprzeciwić się zbieraniu jego danych przez Piksel Facebooka lub wykorzystaniu jego danych w celu wyświetlania reklam na Facebooku, pod następującym adresem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

1.1.7. Hotjar

Korzystamy z usługi analizy internetowej Hotjar, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Hotjar Ltd (St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta) przestrzega przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, rozdział 440 prawa maltańskiego ("Prawo właściwe"), która wdraża wszystkie odpowiednie dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych.

Za pomocą programu Hotjar, zachowanie użytkownika (ruchy myszy, kliknięcia, wysokość przewijania itp.) na naszych stronach internetowych jest mierzone, w razie potrzeby rejestrowane i analizowane. Ponadto zbierane są informacje o wcześniej odwiedzanych stronach internetowych, kraju pochodzenia użytkownika, używanych urządzeniach, systemach operacyjnych i przeglądarkach. Adres IP urządzenia końcowego jest zbierany i przechowywany jedynie w sposób anonimowy poprzez ustawienie ostatniego oktetu adresu IPv4 na 0, aby zapewnić, że pełny adres IP nigdy nie zostanie zapisany na dysku. Zebrane dane są przesyłane i przechowywane za pomocą szyfrowanego połączenia do serwerów zlokalizowanych w Irlandii (UE).

Dane z zapisów i heatmap są przechowywane przez 365 dni od daty utworzenia. Odpowiedzi przechwycone przez narzędzia do zbierania opinii są usuwane, gdy nie są już potrzebne.

Celem opisanego przetwarzania danych jest poprawa usług, funkcjonalności strony internetowej opartej na Hotjar, a tym samym doświadczeń użytkowników. W tym celu Hotjar ustawia również między innymi pliki cookie na urządzeniach końcowych użytkownika. Więcej informacji o stosowanych plikach cookie można znaleźć pod adresem: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code

Więcej informacji na temat przestrzegania prywatności przez Hotjar można znaleźć tutaj: https://www.hotjar.com/privacy/

Gromadzenie i przechowywanie danych odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody zgodnie z art. 6 par. 1 p. 1 lit. a) GDPR. Można ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

1.1.8. Media społecznościowe (LinkedIn, YouTube, Facebook)

W naszej witrynie znajdują się linki do serwisów społecznościowych LinkedIn, YouTube, Facebook.

Można je rozpoznać po logo danego serwisu społecznościowego. Linki te przenoszą użytkownika do mediów społecznościowych PSI Polska. Po kliknięciu na link do danego serwisu społecznościowego, nawiązywane jest połączenie z serwerami tego serwisu. Dzięki temu do serwerów serwisu społecznościowego przekazywana jest informacja, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową. Ponadto do dostawcy serwisu społecznościowego przekazywane są dalsze dane. Należą do nich na przykład:

 • Adres strony internetowej, na której znajduje się aktywowane łącze.
 • Data i godzina wejścia na stronę internetową lub aktywacji łącza
 • Informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym
 • Adres IP

Jeżeli w momencie aktywacji linku użytkownik jest już zalogowany w danym serwisie społecznościowym, dostawca serwisu społecznościowego może być w stanie ustalić na podstawie przesłanych danych nazwę użytkownika, a nawet prawdziwe imię i nazwisko, oraz przypisać te informacje do osobistego konta użytkownika w serwisie społecznościowym. Użytkownik może wykluczyć możliwość przyporządkowania do osobistego konta użytkownika w serwisie społecznościowym, jeśli wcześniej wyloguje się ze swojego konta użytkownika.

Serwery serwisów społecznościowych LinkedIn, YouTube, Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych i innych krajach poza Unią Europejską. Dane mogą być zatem przetwarzane przez dostawcę serwisów społecznościowych również w krajach spoza Unii Europejskiej. Należy pamiętać, że podmioty w tych krajach podlegają przepisom o ochronie danych, które z reguły nie chronią danych osobowych w takim samym stopniu, jak ma to miejsce w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Należy również pamiętać o tym, że nie mamy wpływu na zakres, rodzaj i cel przetwarzania danych przez dostawcę serwisów społecznościowych. Więcej informacji na temat wykorzystania danych użytkownika przez serwisy społecznościowe zintegrowane z naszą witryną internetową można znaleźć w polityce prywatności danego serwisu społecznościowego.

1.2. Informacje o produktach i klientach PSI Polska oraz Grupy PSI

Witryna internetowa PSI Polska udostępnia użytkownikom możliwość skontaktowania się z nami w celu uzyskania informacji marketingowych na temat naszych produktów i klientów. Podanie przez użytkownika danych w tym celu jest dobrowolne i wymaga wprost wyrażonej zgody. PSI Polska Sp. z o. o. jako Administrator Danych Osobowych informuje ponadto, iż:

 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu z naszej strony;
 • użytkownik ma prawo uzyskania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania, przenoszenia danych, a także cofnięcia zgody;
 • dane mogą być przekazane przez PSI Polska innym podmiotom w celu wysyłki materiałów marketingowych na wskazany przez użytkownika adres;
 • dane mogą zostać umieszczone w systemie informatycznym CRM Grupy PSI stosowanym do przechowywania danych kontaktowych partnerów biznesowych;
 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6.1.a) RODO oraz innych ogólnych postanowień RODO;
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: ;
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań marketingowych, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat liczonych od dnia ostatniej aktywności lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. Po wycofaniu zgody dane przetwarzane będą w celu ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres 3 lat;
 • użytkownik ma prawo wniesienia skargi do PUODO jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

1.3. Rekrutacja

Witryna internetowa PSI Polska udostępnia użytkownikom możliwość skontaktowania się z nami w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 6 miesięcy lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na podany poniżej adres mailowy lub osobiście w siedzibie Administratora PSI Polska Sp. z o. o. jako Administrator Danych Osobowych informuje ponadto, iż:

 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przetworzenia podania o pracę;
 • użytkownik ma prawo uzyskania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania, przenoszenia danych, a także cofnięcia zgody;
 • dane mogą zostać umieszczone w systemie informatycznym Grupy PSI stosowanym do przechowywania informacji o kandydatkach i kandydatach do pracy w PSI Polska;
 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6.1.a) i b) RODO oraz innych ogólnych postanowień RODO;
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: ;
 • dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez okres maksymalnie 180 dni;
 • użytkownik ma prawo wniesienia skargi do PUODO jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

1.4. Sprzedaż internetowa produktów Grupy PSI

Witryna internetowa PSI Polska udostępnia specjalny formularz umożliwiający zamówienie naszych produktów i usług. PSI Polska Sp. z o. o. jako Administrator Danych Osobowych informuje ponadto, iż:

 • podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy;
 • użytkownik ma prawo uzyskania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania, a także przenoszenia danych;
 • dane zostaną umieszczone w systemie informatycznym Grupy PSI stosowanym do przechowywania danych stron umowy;
 • dane będą przetwarzane na podstawie art. 6.1 lit. b) i f) RODO;
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: ;
 • dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, a następnie do upływu terminów dochodzenia roszczeń lub do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 • użytkownik ma prawo wniesienia skargi do PUODO jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO z 27 kwietnia 2018 roku.

2. Zasady ogólne

2.1. Bezpieczeństwo danych

Firma PSI Polska podjęła szeroko zakrojone techniczne i operacyjne środki ostrożności w celu ochrony danych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystaniem. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie weryfikowane i dostosowywane do poziomu postępu technologicznego, a nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i zobowiązani do zachowania poufności danych.

2.2. Czas przechowywania/usuwania danych

Przechowujemy dane przez dopuszczalny okres ich wykorzystania i zgodnie z informacjami wskazanymi w polityce prywatności.

2.3. Nieprzekazywanie danych osobom trzecim

Dane użytkowników nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Jeżeli zewnętrzni usługodawcy wejdą w kontakt z danymi osobowymi użytkowników naszej witryny internetowej, zapewniliśmy za pomocą środków prawnych, technicznych i organizacyjnych, a także poprzez regularne kontrole, że przestrzegają oni przepisów prawa o ochronie danych.

2.4. Przysługujące prawa i możliwość składania skarg

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do danych, które go dotyczą:

  • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
   • prawo dostępu do treści danych
   • prawo do sprostowania danych
   • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
   • prawo do przenoszenia danych
  • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:
   • prawo dostępu do treści danych
   • prawo do sprostowania danych
   • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
   • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
   • Prawo do cofnięcia zgody:
    Jeżeli przetwarzanie odbywa się, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
    Po wycofaniu zgody dane przetwarzane będą w celu ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres zgodny ze stosownymi przepisami prawa, wynoszący maksymalnie 3 lata.
   • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
    Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Z każdego z tych praw można skorzystać, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem podanym poniżej.

2.5. Dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest PSI Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań ("PSI Polska").

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, kontakt pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Radosław Rząsa

PSI Polska sp. z o.o., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań, e-mail: