Wysoki stopień kastomizacji PSIpenta w modelu Enterprise

Proces wdrożeniaSprawdź jak przebiega proces wdrożenia:

Specyfikacja projektu

Specyfikacja projektu

Czas trwania: 3-4 miesiące3-4 miesiące

Spotkamy się w siedzibie Twojej firmy (kick-off meeting), aby poznać zespoły wdrożeniowe, ustalić szczegóły projektu i metodykę pracy. W trakcie kilku warsztatów i spotkań projektowych wypracujemy wspólnie koncepcję docelowego rozwiązania w obszarach objętych projektem (APS, MES, SCADA), w oparciu o potrzeby Twojej firmy. Zatwierdzimy Specyfikację Projektu, zawierającą: podręcznik projektu, a także specyfikację funkcjonalną, z opisem interfejsów i wymaganej infrastruktury. W tym kroku potwierdzamy również harmonogram projektu.

Przygotowanie oprogramowania

Przygotowanie oprogramowania

Czas trwania: min. 6 miesięcymin. 6 miesięcy

Zakres prac:

 • instalacja dostosowanego oprogramowania w środowisku testowym
 • przygotowanie interfejsów - zgodnie ze specyfikacją
 • przygotowanie dostosowanego oprogramowania zgodnie ze specyfikacją funkcjonalną
 • przeprowadzenie warsztatów z kluczowymi użytkownikami i przekazanie dostosowanego oprogramowania podczas trzech, dwudniowych iteracji (liczba iteracji i czas ich trwania, mogą się różnić, w zależności od zakresu projektu)
 • zdefiniowanie scenariuszy testów zgodnie ze specyfikacją projektu
 • przeprowadzenie testów FAT (Factory Acceptance Test) i odbiór
 • instalacja oprogramowania
Instalacja i rozruch

Instalacja i rozruch

Czas trwania: od 2 miesięcyod 2 miesięcy

Zakres prac:

 • instalacja oprogramowania dostosowanego w środowisku produkcyjnym
 • rozruch dostosowanego oprogramowania
 • testy rozruchowe
 • szkolenie uzupełniające dla Kluczowych Użytkowników i Administratorów
 • rozpoczęcie Eksploatacji Produkcyjnej
 • odbiór końcowy
Przygotowanie do wdrożenia
w 3 krokach:

Przygotowanie do wdrożenia
w 4 krokach:

Krok 1

Spotkaj się z interesariuszami projektu w swojej firmie i omów ich potrzeby, aby w chwili rozpoczęcia wdrożenia PSIpenta znać cel i zakres projektu. Zwróć uwagę, że interesariusze, to nie tylko planiści i osoby związane bezpośrednio z harmonogramowaniem produkcji, ale np. również dział sprzedaży czy obsługi klienta.

Krok 2

Sprawdź kompletność i poprawność danych dotyczących zleceń produkcyjnych i technologii produkcji. Chętnie pomożemy i wskażemy, jakie informacje są kluczowe, aby sprawnie przeprowadzić proces integracji.

Krok 3

Uzgodnij z Twoim dostawcą ERP niezbędny zakres danych do integracji oraz potrzebne zaangażowanie czasowe, w celu przygotowania planu prac i przyspieszenia procesu wdrażania PSIpenta. Jeżeli nie masz pewności jakie dane chciałbyś wymieniać między systemami - chętnie podpowiemy.

Krok 4

Sprawdź czy posiadasz lub wyposaż się w odpowiedni serwer, zgodny z wymaganiami PSIpenta oraz odpowiednie urządzenia terminalowe,w przypadku gdy chcesz wykorzystać je do raportowania statusu produkcji (MES) . Służymy pomocą również na tym etapie: nasz dział IT może przygotować dla Twojej firmy ofertę na zakup i obsługę niezbędnej infrastruktury IT.

Formularz

Kontakt

Aleksander Faleńczyk

Dyrektor Sprzedaży Systemy dla produkcji

Michał Żelichowski

Director, Business Development & Product Management

Formularz Produkcja 2