Zarządzanie personelem

System automatycznie wybiera i priorytetyzuje zadania realizowane przez magazynierów. Pracownik już od pierwszego dnia może efektywnie wykonywać swoją pracę, jest „prowadzony za rękę” przez inteligentny system.

Inwentaryzacja

System obsługuje zadania związane z inwentaryzacją terminową (wg obszarów lub artykułów) lub ciągłą. Strategię inwentury można definiować dla różnych miejsc składowania lub artykułów.

Realizacja wydań towaru

Moduł zarządzania partią produktu pozwala ustalać strategie rezerwacji i wydania towarów wg. zasad FIFO, LIFO, FEFO, nr serii czy partii produktu. Możliwa jest priorytezacja pełnych lub niepełnych jednostek, uwzględnianie dostępności automatyki lub jej obciążenia.

Zaawansowana kompletacja

Obsługa różnych strategii kompletacji, m.in. multiorder picking, batch picking, pick&pack. Instrukcje dla operatorów mogą być przekazywane za pomocą stanowisk roboczych, terminali przenośnych, pick by voice, pick by light, czy dokumentów drukowanych.

Sterowanie transportem i przepływem materiałów

System pozwala na planowanie harmonogramu rozładunku i załadunku oraz ich prezentację graficzną w tabeli oraz na diagramie Gantta.

Wysyłka

System może dokonywać kontroli wagi czy drukować etykiety wysyłkowe. Może także proponować odpowiednie wielkości opakowań: dobierając wielkość opakowania do produktu lub odwrotnie, dopasowując produkty do opakowania danego typu.

Automatyzacja procesów w magazynie

Automatyzacja procesów

System automatycznie generuje polecenia użytkownikom na podstawie priorytetów zadań i ustala ścieżkę ich wykonania. Wspiera lub nawet wyręcza użytkowników z procesu podejmowania decyzji.

Wymierne oszczędności poprzez usprawnienie procesów logistycznych

Optymalizacja i oszczędności

Zaawansowane funkcjonalności skracają czas realizacji zleceń, obniżają koszty magazynowania, eliminują puste przebiegi.

Adaptacyjne zarządzanie scenariuszami w systemie WMS

Bogaty standard

Już podstawowy zakres funkcjonalności pozwala na obsługę procesów logistycznych zautomatyzowanego magazynu, które można dostosować do indywidualnych wymagań.

Łatwa obsługa systemu WMS

Łatwa obsługa

Wysoki poziom konfigurowalności pozwala na dostosowanie wyglądu okien do potrzeb użytkownika dzięki funkcji Click-Design. W zależności od swojego profilu, użytkownicy mogą tworzyć nowe ekrany i widoki stosując intuicyjny edytor graficzny.

Sprawne magazynowanie, własne reguły składowania

Dostępność

Stabilność i płynna praca bez przestojów – setki tysięcy zleceń na dobę, praca na sprawdzonych technologiach. Wysoka dostępność systemu w trybie 24/7.

Elastyczny system WMS

Elastyczność

Modułowa architektura pozwala dostosować system do unikalnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Zestaw narzędzi i opracowanych funkcjonalności pozwala na płynną integrację z istniejącym środowiskiem IT i sprawne przeprowadzenie rekonfiguracji.

Instalacja

Rygorystyczne procedury PSI, kilka poziomów testów, opracowane scenariusze testowe oraz wsparcie techniczne zapewniają sprawność i bezpieczeństwo wdrożenia.

Skalowalność

Modułowa architektura i płynna integracja z istniejącym środowiskiem IT, pozwala na łatwe i efektywne przeprowadzenie rekonfiguracji i integracji z istniejącymi systemami np. od różnych dostawców automatyki magazynowej z technologiami RFID oraz Voice

  Aktualizacje

  Systematyczne aktualizacje oprogramowania i uzupełnianie go o nowe funkcjonalności zapewnia długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji.

   Adaptive Scenario Management

   Możliwość definiowania lub korzystania z gotowych scenariuszy dla różnych sytuacji, które określają, jak system ma się zachować w danej sytuacji pozwalających na zmianę procesu w trakcie pracy magazynu w sytuacjach nietypowych.

   Warehouse Advanced Planning

   Pozwala na planowanie procesów logistycznych w magazynie, śledzenie realizacji zadań w czasie rzeczywistym oraz bieżące reagowanie na potencjalne odstępstwa od założonego harmonogramu wysyłek.

   Material Flow Control

   Automatyka magazynowa pochodząca od różnych dostawców integrowana jest z systemem WMS za pomocą modułu MFC.

   Event Management

   W przypadku, gdy zajdzie określone zdarzenie, system poprzez moduł Event Management może wysłać e-maila do zdefiniowanej grupy odbiorców, wysłać meldunki do systemu jak również zainicjować alarmy.

   Slot Management

   System pozwala na planowanie harmonogramu rozładunku i załadunku, rezerwację okien czasowych, samochodów oraz prezentację graficzną w tabeli oraz na diagramie Gantta.

   Multisite

   System umożliwia zarządzania wieloma magazynami za pośrednictwem wspólnej instalacji. Każdy magazyn może być traktowany jako osobna jednostka – site, co zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

    

   Standardowe oprogramowanie jest wzbogacone o funkcjonalności i algorytmy dostosowane do danej branży, rodzaju działalności i typu magazynu.

   Logistyka kontraktowa

   Logistyka kontraktowa

   • Obsługa wielu klientów w jednym magazynie
   • Rozliczanie i fakturowanie usług logistycznych
   • Szybkie dopasowanie systemu do różnych procesów logistycznych
   Logistyka kontraktowa

   Handel i e-commerce

   • Wysoka wydajność
   • Obsługa różnego rodzaju wydań towarów (w tym wydań sztukowych)
   • Sprawna obsługa zwrotów
    Logistyka produkcji

    Logistyka produkcji

    • Utrzymywanie optymalnego poziomu surowców, półproduktów, części zamiennych i wyrobów gotowych.
    • Obsługa dostaw według zasad just in time, just in sequence, kanban.
    • Możliwość integracji z systemem MES