• Oprogramowanie dla klastrów energii

Oprogramowanie wspierające zarządzanie klastrami energii PSI

 

   

Klastry energii jako podmioty zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energią potrzebują do sprawnej działalności narzędzi, które pozwolą na efektywne zarządzanie klastrem.

Poznaj system stworzony na potrzeby rozwijających się w Polsce inicjatyw klastrowych. Wszystkie funkcje systemu zostały dopasowane do unikalnych potrzeb klastrów energii, tak, aby w jednym kompaktowym rozwiązaniu zapewnić efektywną pracę klastra.

   

Klaster energii

   

   

   

Co zyskasz z systemem PSI dla klastrów energii?

 • Zarządzisz procesami biznesowymi w ramach klastra oraz obsługą administracyjną kontrahentów
 • Zagwarantujesz zgodność z przepisami prawa dzięki obszernemu pakietowi dokumentów opracowanych przez kancelarię prawną
 • Zapewnisz przejrzystość funkcjonowania klastra dzięki analizom wytworzenia i zużycia energii, raportom na potrzeby kontroli wewnętrznej i organów administracji publicznej

   

   

   

   

Najważniejsze funkcje systemu:

 • Moduł do komunikacji z członkami klastra wraz z ewidencją maili, forum dyskusyjnym, możliwością przeprowadzenia głosowania
 • Zarządzanie kontrahentami, generowanie faktur oraz raportów z rozliczeniami
 • Tworzenie i ewidencja umów na podstawie szablonów różnych typów umów opracowanych przez kancelarię prawną
 • Planowanie mocy wytwórczych poszczególnych jednostek wytwórczych i bilansowanie energii
 • Wymiana informacji z operatorami sieci przesyłowych umożliwiająca uczestnictwo w handlu energią
 • Monitorowanie zużycia energii dzięki elementom systemu SCADA
 • Przyjazny interfejs użytkownika pozwalający na szybkie rozpoczęcie pracy z systemem

   

 • Klastry energii
  Monitorowanie poziomów zużycia i wytworzenia energii
 • Klastry energii
  Tworzenie umów na podstawie wbudowanych szablonów
 • Klastry energii
  Planowanie mocy wytwórczych poszczególnych jednostek wytwórczych
 • Klastry energii
  Zarządzanie kontami kontrahentów, ewidencja umów i rozliczeń
 • Klastry enegii
  Monitorowanie urządzeń dzięki elementom systemu SCADA

   

   

   

   

Przeczytaj na naszym blogu:

Klastry energii - zasady funkcjonowania i wyzwania


Klastry energii - zasady funkcjonowania i wyzwania

Prognozowanie zużycia energii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji


Prognozowanie zużycia energii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Wirtualne elektrownie - nowe narzędzia, nowe możliwości


Wirtualne elektrownie - nowe narzędzia, nowe możliwości

   

   

   

   

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

   

Porozmawiajmy

Pomagamy klastrom energii w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań informatycznych dopasowując zakres funkcjonalny do indywidualnych potrzeb klastrów.

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży
Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

 

Wypełnij formularz kontaktowy

Formularz