• Oprogramowanie dla klastrów energii

Oprogramowanie wspierające zarządzanie klastrami energii PSI

 

   

Klastry energii jako podmioty zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energią potrzebują do sprawnej działalności narzędzi, które pozwolą na efektywne zarządzanie klastrem.

Poznaj system stworzony na potrzeby rozwijających się w Polsce inicjatyw klastrowych. Wszystkie funkcje systemu zostały dopasowane do unikalnych potrzeb klastrów energii, tak, aby w jednym kompaktowym rozwiązaniu zapewnić efektywną pracę klastra.

   

Klaster energii

   

   

   

Co zyskasz z systemem PSI dla klastrów energii?

 • Zarządzisz procesami biznesowymi w ramach klastra oraz obsługą administracyjną kontrahentów
 • Zagwarantujesz zgodność z przepisami prawa dzięki obszernemu pakietowi dokumentów opracowanych przez kancelarię prawną
 • Zapewnisz przejrzystość funkcjonowania klastra dzięki analizom wytworzenia i zużycia energii, raportom na potrzeby kontroli wewnętrznej i organów administracji publicznej

   

   

   

   

Najważniejsze funkcje systemu:

 • Moduł do komunikacji z członkami klastra wraz z ewidencją maili, forum dyskusyjnym, możliwością przeprowadzenia głosowania
 • Zarządzanie kontrahentami, generowanie faktur oraz raportów z rozliczeniami
 • Tworzenie i ewidencja umów na podstawie szablonów różnych typów umów opracowanych przez kancelarię prawną
 • Planowanie mocy wytwórczych poszczególnych jednostek wytwórczych i bilansowanie energii
 • Wymiana informacji z operatorami sieci przesyłowych umożliwiająca uczestnictwo w handlu energią
 • Monitorowanie zużycia energii dzięki elementom systemu SCADA
 • Przyjazny interfejs użytkownika pozwalający na szybkie rozpoczęcie pracy z systemem

   

 • Klastry energii
  Monitorowanie poziomów zużycia i wytworzenia energii
 • Klastry energii
  Tworzenie umów na podstawie wbudowanych szablonów
 • Klastry energii
  Planowanie mocy wytwórczych poszczególnych jednostek wytwórczych
 • Klastry energii
  Zarządzanie kontami kontrahentów, ewidencja umów i rozliczeń
 • Klastry enegii
  Monitorowanie urządzeń dzięki elementom systemu SCADA

   

   

   

   

Przeczytaj na naszym blogu:

Klastry energii - zasady funkcjonowania i wyzwania


Klastry energii - zasady funkcjonowania i wyzwania

Prognozowanie zużycia energii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji


Prognozowanie zużycia energii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Wirtualne elektrownie - nowe narzędzia, nowe możliwości


Wirtualne elektrownie - nowe narzędzia, nowe możliwości

   

   

   

   

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

   

Porozmawiajmy

Pomagamy klastrom energii w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań informatycznych dopasowując zakres funkcjonalny do indywidualnych potrzeb klastrów.

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży
Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

 

Wiktor Kabatc
Dyrektor Sprzedaży,
Zarządzanie energią, gaz, ropa naftowa.
tel. 601 727 008
 

Wypełnij formularz kontaktowy

Formularz