System zarządzania klastrami energii

Oprogramowanie wspierające zarządzanie klastrami energii

Klastry energii jako podmioty zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energią elektryczną potrzebują do sprawnej działalności narzędzi, które pozwolą na efektywne zarządzanie klastrem.

Poznaj system PSI stworzony na potrzeby rozwijających się w Polsce inicjatyw klastrowych. Wszystkie funkcje zostały dopasowane do unikalnych potrzeb klastrów energii, tak, aby w jednym kompaktowym rozwiązaniu zapewnić efektywne funkcjonowanie klastra na rynku energii w Polsce.

Czym są klastry energii?

Klaster energii jest cywilnoprawnym porozumieniem, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Porozumienie pomiędzy członkami klastra energii dotyczy wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii, lub z innych źródeł czy też paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Dowiedz się więcej
Czym są klastry energii - definicja
Oprogramowanie PSI dla klastrów energii

Co zyskasz z systemem PSI dla klastrów energii?

  • Będziesz mógł nadzorować procesy biznesowe w ramach klastra oraz obsługę administracyjną kontrahentów.
  • Zagwarantujesz zgodność z przepisami prawa dzięki obszernemu pakietowi dokumentów opracowanych przez kancelarię prawną.
  • Zapewnisz przejrzystość funkcjonowania klastra dzięki analizom wytworzenia i zużycia energii, raportom na potrzeby kontroli wewnętrznej i organów administracji publicznej.

Najważniejsze funkcje systemu zarządzania klastrami energii

Moduł do komunikacji z członkami klastra wraz z ewidencją maili, forum dyskusyjnym, możliwością przeprowadzenia głosowania.

Zarządzanie kontrahentami, generowanie faktur oraz raportów z rozliczeniami.

Tworzenie i ewidencja umów na podstawie szablonów różnych typów umów opracowanych przez kancelarię prawną.

Planowanie mocy wytwórczych poszczególnych jednostek wytwórczych i bilansowanie energii.

Wymiana informacji z operatorami sieci przesyłowych umożliwiająca uczestnictwo w handlu energią.

Monitorowanie zużycia energii dzięki elementom systemu SCADA.

Przyjazny interfejs użytkownika pozwalający na szybkie rozpoczęcie pracy z systemem.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jakie podmioty mogą tworzyć klastry energii?
Klastry energii mogą tworzyć osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego.
Jakie są najważniejsze funkcje systemu zarządzania klastrami energii PSI?
Najważniejsze funkcje to m.in. moduł do komunikacji z członkami, zarządzanie kontrahentami i fakturowanie, tworzenie umów, planowanie mocy i bilansowanie energii, wymiana informacji z operatorami sieci, monitorowanie zużycia.
W jakim celu powstał system PSI dla klastrów energii?
System PSI powstał w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania klastrów energii na polskim rynku energii poprzez dostarczenie narzędzi do zarządzania klastrem i obsługi administracyjnej.
Jakie korzyści daje klastrom wykorzystanie systemu PSI?
Korzyści to m.in. nadzór nad procesami biznesowymi, zgodność z przepisami dzięki dokumentom prawnym, przejrzystość funkcjonowania klastra dzięki raportom i analizom.

Formularz

Kontakt

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

Elektroenergetyka podstrony Formularz