PSIcontrol Symulator Treningowy Dyspozytorów sieci elektroenergetycznych

Platforma szkoleniowa obsługi ruchu sieci elektroenergetycznej

Symulator treningowy PSI jest platformą szkoleniową, na której dyspozytorzy i kandydaci na dyspozytorów mogą doskonalić swoje umiejętności w zakresie prowadzenia ruchu sieci elektroenergetycznej.

Przygotowanie służb dyspozytorskich

Założeniem symulatora treningowego jest nauka sposobu postępowania służb dyspozytorskich w stanach awaryjnych zarządzanej sieci, bez zakłócania funkcjonowania systemu produkcyjnego działającego w trybie online (na sieci rzeczywistej).

Symulator zapewnia możliwość ćwiczenia i późniejszej analizy standardowych czynności ruchowych zgodnie z obowiązującą instrukcją. Przygotowuje również doświadczony personel do obsługi i właściwego zachowania w sytuacjach krytycznych.

Platforma szkoleniowa dyspozytorów
Symulacja sieci elektroenergetycznej - zalety

Zalety Symulatora Treningowego Dyspozytorów

  • Bezpieczna i wydajna analiza przeciążeń sieci i nietypowych stanów sieci.
  • Najnowocześniejsze narzędzia analityczne.
  • Szkolenie dla nowych oraz doświadczonych pracowników.
  • Realistyczne szkolenie w zakresie normalnej pracy, sytuacji awaryjnych i przywracania sieci.
  • Narzędzia do szkoleń, kwalifikacji i certyfikatów wydajności.

Tryby pracy symulatora treningowego

Symulator treningowy może być uruchomiony w trybie trenera oraz ucznia. Trener dostosowuje sieć do odpowiedniego scenariusza szkolenia (może zmieniać poziomy generacji, symulować zwarcia, uszkodzenia urządzeń, wyzwalać sekwencje zdarzeń itd.).

Z kolei uczeń pełni rolę dyspozytora, którego zadaniem jest odpowiednia reakcja na zdarzenia w monitorowanej sieci. Symulator treningowy jest modułem zintegrowanym, tzn. funkcje trenera bądź ucznia wywoływane są bezpośrednio z systemu SCADA.

Symulator sieci - tryb trenera i ucznia
System zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej

Scenariusze szkoleń systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej

Symulator może działać na zapisanych scenariuszach testowych oraz wykorzystywać dane pochodzące z systemu rzeczywistego. Dzięki takiemu rozwiązaniu szkolenia mogą odbywać się w warunkach najbardziej zbliżonych do codziennej pracy dyspozytora.

W systemie sterowania kopie całego stanu sieci są generowane ręcznie lub, po szczególnych zdarzeniach, takich jak usterki, automatycznie. Dane te mogą być wykorzystane jako początkowy stan dla sesji treningowej. To sprawia, że Symulator idealnie nadaje się do odtwarzania i analizowania rzeczywistych przypadków błędów i awarii.

Symulacja sytuacji krytycznych - elektroenergetyka

Przygotowanie dyspozytorów do sytuacji krytycznych

Praca na Symulatorze zapewnia możliwość treningu codziennych funkcji operacyjnych, a także przygotowuje doświadczony personel do obsługi sytuacji krytycznych. Narzędzie wyposażone jest w własny symulator sieci, który zawiera modele matematyczne do odwzorowywania czynności procesowych i urządzeń automatyki.

W jego skład wchodzą również odpowiednie moduły obliczeń sieciowych (topologia, rozpływ mocy, obliczenia zwarciowe, symulacja obciążenia itd.) zarządzające i obliczające wartości wszystkich istotnych dla kalkulacji sieciowych elementów.

Dodatkowo istnieje możliwość symulacji pracy elektrowni (systemowych, szczytowo-pompowych, FW, PV itd.), symulacja częstotliwości w systemie, symulacja istniejących urządzeń zabezpieczających, funkcje modelujące temperaturę transformatora, zachowanie urządzeń Synchro Check, ARN, SCO oraz wiele innych.

Medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Podczas Międzynarodowych Targów Energetycznych Energetab Symulator Treningowy Dyspozytorów otrzymał wyróżnienie w postaci Medalu Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Symulator treningowy dyspozytorów nagrodzony

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jakie jest główne założenie symulatora treningowego PSI?
Głównym założeniem symulatora treningowego PSI jest nauka sposobu postępowania służb dyspozytorskich w stanach awaryjnych zarządzanej sieci, bez zakłócania funkcjonowania systemu produkcyjnego działającego w trybie online.
Czym wyróżnia się symulator treningowy?
Zaletami symulatora treningowego są m.in. bezpieczna analiza przeciążeń sieci i nietypowych stanów sieci, najnowocześniejsze narzędzia analityczne, realistyczne szkolenie w zakresie normalnej pracy, sytuacji awaryjnych i przywracania sieci oraz narzędzia do szkoleń, kwalifikacji i certyfikatów wydajności.
W jakich trybach może działać symulator treningowy?
Symulator treningowy może działać w trybie trenera oraz ucznia. Trener dostosowuje sieć do odpowiedniego scenariusza szkolenia, a uczeń pełni rolę dyspozytora, którego zadaniem jest odpowiednia reakcja na zdarzenia w monitorowanej sieci.

Formularz

Kontakt

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

Elektroenergetyka podstrony Formularz