PSIcommand Zarządzanie zespołami utrzymania sieci

System WFM do zarządzania zasobami, harmonogramowania pracy i kierowaniem pracami w terenie

System PSIcommand umożliwia kompleksową integrację i uporządkowanie wielorakich procesów operacyjnych, w tym zarządzanie niezbędnymi zasobami, harmonogramowanie pracy i kierowanie pracami w terenie. Tym samym gwarantuje niezawodne funkcjonowanie rozproszonej infrastruktury krytycznej.
Kompleksowe zarządzanie operacyjne PSI Polska PSI Polska

Kompleksowe zarządzanie operacyjne

System PSIcommand zapewnia optymalne zarządzanie złożonymi procesami serwisowymi dla różnych rodzajów sieci i obiektów. Wspiera dyspozytora w całym cyklu utrzymania infrastruktury - od przyjęcia zgłoszenia, przez zaplanowanie pracy aż po jej rozliczenie.

 1. Planowanie strategiczne w zarządzaniu zespołami w terenie.
  a. Generowanie zleceń serwisowych.
  b. Planowanie wydajności (capacity).
 2. Planowanie operacyjne w zarządzaniu zespołami w terenie.
  a. Zarządzanie serwisem.
  b. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
  c. Zarządzanie przełączeniami i awariami.
 3. Wsparcie mobilne serwisu.
 4. Raportowanie.
Optymalny przeływ informacji złożonych procesach PSI Polska

Workforce Management System dla wielu branż

PSIcommand jest systemem klasy WFM wspierającym zintegrowane działanie wszystkich procesów zarządzania personelem. Przeznaczony jest nie tylko dla operatorów sieci energetycznych lecz także sieci gazowych, wodociągowych i ciepłowniczych, firm przemysłowych i produkcyjnych oraz przedsiębiorstw transportowych.

Workforce Management System dla wielu branż PSI Polska
Integracja z systemem SCADA PSI Polska

Integracja z systemem SCADA

Współpraca systemu WFM PSIcommand z systemami SCADA PSIcontrol pozwala na pełną kontrolę nad sieciami elektroenergetycznymi.

Obsługa zleceń planowanego wyłączenia sieci w systemie PSIcontrol pozwala na bardziej elastyczne planowanie.

Informacje na temat sieci dostępne w urządzeniach mobilnych dzięki PSIgridmobile to podstawa szybkiego działania techników w terenie.

Rozmaite koncepcje przełączania sieci zapewniają optymalne wsparcie na potrzeby zarządzania siecią.

Pełna integracja zapewnia automatyzację powiadomień odbiorców na obszarze objętym wyłączeniem sieci.

Integracja WFM z systemami GIS, ERP i Asset Management

PSIcommand można także łatwo zintegrować z istniejącymi systemami informatycznymi takimi jak zarządzanie majątkiem (Asset Management), systemem informacji przestrzennej (GIS), systemem ERP (planowanie zasobów) czy zarządzaniem flotą pojazdów (w tym także pojazdów specjalnych). Całość prac odbywa się z wykorzystaniem bezprzewodowych technologii i urządzeń mobilnych.

Integracja WFM z systemami GIS, ERP i Asset Management PSI Polska
Generowanie zleceń serwisowych PSI Polska

Generowanie zleceń serwisowych

Zlecenia na prace utrzymaniowe można uwzględnić w procesie planowania za pośrednictwem systemu generowania zleceń wewnętrznych lub systemów zewnętrznych. Do puli dodawane są również zlecenia wynikające z informacji zwrotnych od klientów odebranych przez Contact Center oraz automatycznych zgłoszeń awarii z systemu SCADA.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie utrzymaniem sieci

Efektywne zarządzanie utrzymaniem sieci to wynik właściwego zbilansowania prac pod względem ich istotności, kolejności i optymalnego wykorzystania zasobów. System WFM PSIcommand zapewnia wsparcie na każdym etapie cyklu utrzymania sieci.

Dowiedz się więcej
Zarządzanie utrzymaniem sieci PSI Polska
Zastosowanie sztucznej inteligencji do efektywnego planowania prac PSI Polska

Zastosowanie sztucznej inteligencji do efektywnego planowania prac

Wykorzystanie zalet sztucznej inteligencji bazującej na określonych kryteriach, do harmonogramowania prac optymalizuje zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zwiększa stopień zadowolenia zaangażowanych pracowników. Dzięki całościowemu podglądowi zleceń centralny system dyspozycji maksymalizuje również wydajność w zakresie ich realizacji.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie awariami sieci i sytuacjami kryzysowymi

Awarie sieci i sytuacje kryzysowe wymagają podjęcia natychmiastowych działań zaradczych. Szybkie decyzje i jasno zdefiniowane procesy są niezbędne do zapewnienia bezpiecznego działania infrastruktury. System PSIcommand wspiera cały proces usuwania awarii od jej początkowego zarejestrowania do przywrócenia dostaw energii w sieci.

Dowiedz się więcej
Zarządzanie awariami sieci i sytuacjami kryzysowymi PSI Polska
Zarządzanie planowymi przełączeniami sieci

Zarządzanie planowymi przełączeniami sieci

Zarządzanie procesem przełączania sieci wymaga precyzyjnej koordynacji działań i czynności podejmowanych przez dostawców energii, kontrahentów zewnętrznych, pracowników, klientów, agencje rządowe i urzędy regulacyjne, przy uwzględnieniu faktycznego stanu technicznego sieci.

Dowiedz się więcej

Raportowanie w systemie WFM

PSIcommand umożliwia raportowanie biznesowe z wykorzystaniem interaktywnych i opartych na rolach pulpitów nawigacyjnych. Zapewniają one decydentom i kierownictwu przedsiębiorstwa stały i przyjazny dla użytkowni¬ka dostęp w czasie rzeczywistym do informacji istotnych w procesie decyzyjnym.

Raportowanie w systemie WFM PSI Polska
PSIgridmobile - narzędzie wsparcia serwisu w terenie PSI Polska

PSIgridmobile - narzędzie wsparcia serwisu w terenie

Aplikacja mobilna PSIgridmobile to wsparcie dla zespołów działających w terenie przy realizacji i dokumentacji prac. Wyniki procesu planowania są do dyspozycji w formie cyfrowej. Personel techniczny ma zapewniony bieżący dostęp m.in. do dokumentacji i plików obrazów czy raportów na temat braków.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo informatyczne

Bezpieczeństwo informacji to najwyższy priorytet w rozwiązaniach PSI Polska. Stanowi podstawę wszystkich naszych wewnętrznych procesów biznesowych oraz zobowiązań wobec klientów.

PSI Polska posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 27001 zapewniające wysoką jakość, ścisłe zarządzanie wymaganiami klientów, przejrzyste i powtarzalne procesy rozwoju oprogramowania oraz ochronę sensytywnych danych.

Bezpieczeństwo informatyczne

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne funkcje systemu PSIcommand?
System PSIcommand jest systemem zarządzania zasobami, harmonogramowaniem pracy i kierowaniem pracami w terenie. Zapewnia optymalne zarządzanie złożonymi procesami serwisowymi, wspiera dyspozytora w całym cyklu utrzymania infrastruktury, umożliwia zarządzanie zespołami w terenie, a także oferuje wsparcie mobilne i raportowanie.
Czy system PSIcommand jest kompatybilny z innymi systemami?
Tak, PSIcommand współpracuje z systemami SCADA (np.PSIcontrol) i można go łatwo zintegrować z istniejącymi systemami informatycznymi, takimi jak zarządzanie majątkiem (Asset Management), systemem informacji przestrzennej (GIS), systemem ERP (planowanie zasobów) czy zarządzaniem flotą pojazdów.
Czy PSIcommand wspomaga zarządzanie sytuacjami kryzysowymi?
Tak, system PSIcommand wspiera cały proces usuwania awarii i zarządzania sytuacjami kryzysowymi od jej początkowego zarejestrowania do przywrócenia dostaw energii w sieci.
Czy PSIcommand zapewnia bezpieczeństwo informacji?
Tak, PSI Polska, twórca systemu PSIcommand, posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 27001, które zapewniają wysoką jakość, ścisłe zarządzanie wymaganiami klientów, przejrzyste i powtarzalne procesy rozwoju oprogramowania oraz ochronę sensytywnych danych.

Formularz

Kontakt

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

Elektroenergetyka podstrony Formularz