Wielozajezdniowość i optymalizacja grafików z PSItraffic

Źródło: MPK Poznań

Wdrożenie systemu w czterech zajezdniach oraz nowe funkcjonalności z obszaru planowania pracy kierowców i motorniczych – to efekt wdrożenia systemu PSItraffic w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu.


MPK Poznań Sp. z o.o. po raz drugi wybrało PSI na dostawcę systemu informatycznego. Do działającego od kilku lat systemu automatycznego zarządzania zajezdnią tramwajową Franowo, dołączyło wdrożenie systemu zarządzania pozostałymi czterema zajezdniami, a także funkcjo-nalności dedykowanych do planowania pracy kierowców i motorniczych.

Nowe wdrożenie systemu DMS
W ramach nowego wdrożenia system zarządzania zajezdnią (DMS - Depot Management System) pojawił się w zajezdniach tramwajowych przy ul. Głogowskiej i ul. Fortecznej, a także obu za-jezdniach autobusowych MPK (ul. Warszawska i ul. Kacza). Wdrożenie obejmowało m.in. do-stawę niezbędnych elementów infrastruktury – elektronicznych tablic informacyjnych, interko-mów czy sieci teleinformatycznej. W zajezdniach autobusowych wdrożono także dedykowany system identyfikacji pojazdów – oparty o pasywne tagi RFID. Wszystkie pięć zajezdni MPK Poznań posiada teraz system zarządzania oparty o centralną serwerownię i jedną, wspólną bazę danych.

System do planowania pracy kierowców i motorniczych
Nowością w MPK Poznań jest także system do planowania pracy kierowców i motorniczych. Tworzenie grafików dla prowadzących pojazdy, nadzór nad realizacją przewozów czy wsparcie w rozliczaniu czasu pracy – to nowe funkcjonalności PSItraffic wdrożone w MPK. System wy-korzystuje zaawansowaną algorytmikę do optymalizacji wykorzystania czasu pracy. Planowanie opiera się na zbiorach danych pochodzących z różnych źródeł: od kryteriów i ograniczeń natury formalnej i prawnej, aż do indywidualnych preferencji pracowników. System pozwala także na zarządzanie absencjami i tworzenie planów urlopów.

MPK Poznań Sp. z o.o to jeden z największych w kraju operatorów miejskiego transportu zbiorowego. Spółka posiada we flocie 274 wagony tramwajowe i 325 autobusów. Łącznie pokonały one w 2020 r. prawie 29 mln km. To także duży poznański pracodawca – zatrudnienie w MPK wynosi obecnie prawie 2300 etatów. We wdrożonym systemie jest obecnie obsługiwanych 596 motorniczych i 970 kierowców autobusów.

Jesteśmy firmą nowoczesną, a inwestycje w systemy IT wpisują się w naszą strategię. Nowe na-rzędzia zapewnią wsparcie dla kluczowych procesów. Zadaniem systemu będzie nie tylko przy-gotowanie grafików dla kierowców i motorniczych, ale także nadzór nad prawidłową realizacją zadań przewozowych i zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów ludzkich, a w konsekwencji poprawę warunków pracy w grupie prowadzących pojazdy – mówi Krzysztof Dostatni, Prezes Zarządu MPK Poznań Sp. z o.o.

Projekty w Poznaniu są dla nas zawsze powodem do dumy. Oprogramowanie PSI zapewni teraz znacznie szersze wsparcie dla procesów MPK Poznań. Realizowany projekt był niezwykle złożony i wymagał zaangażowania po stronie PSI specjalistów z różnych dziedzin – programistów, testerów, matematyków i analityków danych – komentuje Arkadiusz Niemira, Prezes Zarządu PSI Polska Sp. z o.o.