Szwedzki operator systemu przesyłowego Svenska kraftnät stawia na PSIcontrol

Szwedzki operator sieci przesyłowej Svenska kraftnät powierza firmie PSI Software AG dostawę systemu sterowania PSIcontrol 4.9. Oprócz regulatora mocy i częstotliwości (Load Frequency Controller, LFC), dostawa obejmuje również opcjonalny moduł sterowania przesyłem energii elektrycznej w liniach wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC). Rozwiązanie to posłuży do wprowadzenia w Szwecji rynku aFRR w perspektywie najbliższych kilku lat, zgodnie z europejskimi wytycznymi dotyczącymi bilansowania energii elektrycznej (European Electricity Balancing Guideline, EB-GL).

 
W związku z wprowadzeniem rynku aFRR (rezerw aktywacji automatycznej regulacji wtórnej), Svenska kraftnät potrzebuje regulatora mocy i częstotliwości, aby zapewnić bilansowanie systemu w każdym z czterech obszarów rynkowych obsługiwanych przez szwedzkiego operatora. Pomiędzy regulatorem LFC a ENTSO-E (Europejską Siecią Operatorów Systemów Przesyłowych) wraz z platformą PICASSO (Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation – platforma międzynarodowej koordynacji aktywacji automatycznej regulacji wtórnej oraz stabilizacji działania systemu) zostanie utworzony interfejs działający w czasie rzeczywistym w celu aktywacji mocy regulacyjnej na podstawie ogólnoeuropejskiej wspólnej listy rankingowej (Merit Order). Wdrożenie tych rozwiązań również powierzono firmie PSI.
 
Ponadto wdrożenie obejmie opcjonalny moduł sterowania HVDC w celu elastycznego wykorzystania linii wysokiego napięcia prądu stałego w przyszłości, zwłaszcza na potrzeby usług systemowych. Jest to szczególnie istotne, ponieważ systemy HVDC odgrywają główną rolę w zapewnianiu niezakłóconego przesyłu energii elektrycznej na duże odległości z miejsca jej wytwarzania do odbiorcy.
 
Projekt będzie wdrażany w ścisłej współpracy ze szwedzkim oddziałem PSI Scandinavia z siedzibą w Karlstad.  Realizacja całego projektu, w tym jego wdrożenie i uruchomienie w Szwecji, zajmie planowo 12 miesięcy.
 
Svenska kraftnät obsługuje szwedzką sieć przesyłową energii elektrycznej wysokiego napięcia. Dzięki temu zamówieniu PSI dodaje do swojego portfela nowego, ważnego klienta w Skandynawii w obszarze zarządzania sieciami przesyłowymi.