Rekordowe wyniki PSI Software AG za 2021 r.

•    248,4 mln euro przychodów ze sprzedaży, wzrost o 14% 
•    EBIT wzrósł o prawie 60% do 23,8 mln euro
•    Operacyjne przepływy pieniężne wzrosły do 38,8 mln euro

 

Wskaźniki finansowe
(w tys. EUR)
1 sty – 31 gru 2021r.1 sty – 31 gru 2020r.Zmiana
Przychody ze sprzedaży248 389217 795

 +14,0%

Zysk EBIT23 80914 948

 +59,3%

Zysk netto Grupy15 83710 280

 +54,1%

Zysk na akcję (EUR)1,01

0,66

 +53,0%

 

Wyniki ekonomiczne

Grupa PSI ogłosiła wyniki finansowe za 2021r.: odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 14% w roku obrotowym 2021, do rekordowego poziomu 248,4 mln euro. Zysk operacyjny EBIT wzrósł o niemal 60%, do 23,8 mln euro, przy prognozach na 2021 rok na poziomie 20 mln euro. Zysk netto Grupy wzrósł o 54% do 15,8 mln euro, a wskaźnik zysku na akcję  wzrósł odpowiednio do 1,01 euro. Rekordowa wartość nowych zamówień wyniosła 266 mln euro, o 16,2% więcej niż w roku poprzednim (31 grudnia 2020 r.: 229 mln euro), natomiast wartość portfela zamówień ogółem na koniec roku wzrosła o 7,4% do 160 mln euro (31 grudnia 2020 r.: 149 mln euro).

Wzrost przychodów

Segment zarządzania energią (sieci energetyczne, obrót energią, transport publiczny) odnotował wzrost sprzedaży o 16,2% do 139,4 mln euro (31 grudnia 2020 r.: 120,0 mln euro), a zysk operacyjny EBIT segmentu wzrósł do 8,3 mln euro (31 grudnia 2020 r.: 6,0 mln euro). Dział sieci elektroenergetycznych otrzymał liczne zamówienia na wdrożenie mechanizmu „Redispatch 2.0”, zgodnie z unijnym rozporządzeniem włączającym sieci rozdziału energii elektrycznej w system bilansowania elektrowni wiatrowych i słonecznych. Zgodnie z oczekiwaniami, szwajcarska spółka PSI Neplan wypracowała 4,1 mln euro przychodów ze sprzedaży przy marży EBIT na poziomie 11% po uwzględnieniu amortyzacji. Segment sieci gazowych i rurociągów z powodzeniem przekonał niemieckich klientów do usługi UaaS (Upgrade-as-a-Service). Segment transportu publicznego również zanotował kolejne sukcesy dzięki wiodącemu na rynku oprogramowaniu dla zajezdni eksploatujących rosnącą liczbę autobusów elektrycznych.

Przychody ze sprzedaży w segmencie zarządzania produkcją (metale, produkcja przemysłowa, rozwiązania dla magazynów i sieci logistycznych) wzrosły o 11,5% do 109,0 mln euro (31 grudnia 2020 r.: 97,8 mln euro), a zysk operacyjny EBIT zanotował wzrost do 16,7 mln euro, dzięki lepszym wynikom zaraportowanym przez wszystkie główne działy (31 grudnia 2020 r.: 11,8 mln euro).

Zatrudnienie, przepływy i dywidenda

Zatrudnienie w Grupie na dzień 31 grudnia 2021 r. wzrosło do 2 223 osób (więcej o 167 osób porównując rok do roku), dzięki zwiększeniu liczby pracowników w Niemczech, Polsce i USA. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej zwiększyły się do 38,8 mln euro (31 grudnia 2020 r.: 24,8 mln euro). Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku wzrosły do 67,5 mln euro, pomimo wypłacenia akcjonariuszom wyższej dywidendy (31 grudnia 2020 r.:  40,5 mln euro). W porozumieniu z Radą Nadzorczą, Zarząd zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,40 euro (2020 r.: 0,30 euro).

Wzrost nakładów na prace rozwojowe

Po raz kolejny PSI zwiększyło nakłady na projekty badawczo-rozwojowe do poziomu 32,3 mln euro.  W 2021r. uruchomiono m.in. sklep z aplikacjami dla przemysłu, z którego standardowe produkty oparte na platformie PSI są dostarczane do klienta lub do chmury PSI, ale także do chmur prywatnych klientów naszej Grupy. Po uruchomieniu i odpowiednim dopasowaniu, oprogramowanie jest dostosowywane do działalności operacyjnej klienta w czasie rzeczywistym przy użyciu technologii wspomagającej przepływ pracy (workflow), rozwiązaniu PSI Click Design oraz konfiguracji interfejsu przez klienta, partnerów integracyjnych i konsultantów PSI, a następnie aktualizowane w ramach kolejnych aktualizacji. Po wygenerowaniu 2 mln euro ze sprzedaży w ramach projektów pilotażowych w 2021 r., w kolejnym roku firma planuje regularną sprzedaż swoich produktów tą drogą na poziomie ponad 5 mln euro. Produkty te będą sprzedawane i dostarczane automatycznie za pośrednictwem sklepu z aplikacjami PSI.

 Optymistyczne plany na 2022r.

Oprogramowanie PSI znacząco przyczynia się do integracji infrastruktury energii odnawialnej z sieciami elektroenergetycznymi, dekarbonizacji sektora grzewczego i transportowego, a także do przechodzenia na bardziej przyjazne dla klimatu, wydajne i elastyczne procesy produkcyjne i logistyczne. Zarząd firmy spodziewa się zatem, że w 2022 r. popyt na inteligentne systemy PSI będzie nadal rósł.

 W kontekście wzrostu stóp procentowych, kosztów surowców oraz wynagrodzeń, a także rządowych programów na rzecz ochrony środowiska, Grupa PSI przewiduje również kilkunastoprocentowy wzrost liczby nowych zamówień oraz poziomu sprzedaży do nieco poniżej 20% w wyniku operacyjnym w 2022 r., zgodnie z długofalowym trendem.

„To był również rekordowy rok dla PSI Polska. Po raz pierwszy w historii nasze przychody przekroczyły 100 milionów złotych. Kontynuujemy realizację naszej strategii rozwoju opartego o silne własne produkty oprogramowania do optymalizacji przepływu energii i towarów: systemy klasy SCADA, WMS, APS i MES.” – skomentował wyniki Prezes PSI Polska, Arkadiusz Niemira.