PSI zrealizuje dostawę systemu zarządzania zajezdnią autobusów elektrycznych dla Stadtwerke München

PSIebus wspiera eksploatację autobusów elektrycznych. Źródło: Stadtwerke München GmbH

Miejska spółka autobusowa z Monachium (Stadtwerke München GmbH, SWM) zleciła PSI dostawę systemu zarządzania zajezdnią dla autobusów elektrycznych. System o nazwie PSIebus zapewni digitalizację obsługi procesów w zajezdniach SWM w Moosach i Ost. To ma być wyraźne wsparcie dla SWM w realizacji długofalowego celu, jakim jest zaoferowanie bezemisyjnej lokalnej komunikacji autobusowej najpóźniej do 2030 r.

Dostawa obejmuje moduły do dysponowania pojazdów do zadań przewozowych, utrzymania pojazdów i zarządzania informacją dla kierowców. Różne podsystemy, takie jak system zarządzania ładowaniem obecny w SWM, system ITS czy zewnętrzny system lokalizacji pojazdów zostaną podłączone do systemu zarządzania zajezdnią poprzez odpowiednie interfejsy. Dzięki automatycznej dyspozycji pojazdów do zadań przewozowych, PSIebus zoptymalizuje operacje w zajezdniach, tak aby eliminować ryzyko niezrealizowania kursów. Interwały tankowania i czyszczenia pojazdów są w systemie planowane i monitorowane, a czasy przestojów pojazdów są minimalizowane.

Nowy system wspiera proces przechodzenia z klasycznych autobusów spalinowych na na autobusy elektryczne. Niezbędne procesy ładowania są kontrolowane poprzez interfejs do zewnętrznego zarządzania ładowaniem, a zmienne zużycie energii jest brane pod uwagę na etapie przygotowania planu ładowania z wyprzedzeniem na siedem kolejnych dni.

PSIebus zwiększy przejrzystość procesów, a także zapewni odpowiedni dostęp do informacji na temat aktualnego stanu pojazdu dla wszystkich zainteresowanych. Pozwoli również na identyfikację i minimalizację ryzyk, zwłaszcza dotyczących wad i usterek pojazdów, podczas etapu dyspozycji pojazdów do zadań. To pozwoli na obniżenie kosztów operacyjnych i następstw awarii oraz zapewni wydajność, niezawodność i ekonomiczność całej floty.

Stadtwerke München GmbH to przedsiębiorstwo komunalne i usługowe działające na terenie Monachium i regionu.