PSI wdroży system do planowania oraz rozliczania przesyłu ropy naftowej w PERN „Przyjaźń” SA

19 maja 2015 PSI Polska Sp. z o.o. podpisało umowę o wdrożenie systemu PSIcarlos z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” SA. System wesprze planowanie i rozliczanie procesów tłoczenia i magazynowania ropy naftowej, a w przyszłości również produktów ropopochodnych i chemikaliów.

Spółka PERN „Przyjaźń” jest operatorem sieci rurociągów surowcowych oraz liderem polskiego rynku logistyki naftowej. Rurociągiem „Przyjaźń” transportowana jest rosyjska ropa naftowa do największych rafinerii w Polsce oraz we wschodnich Niemczech, a Rurociągiem Pomorskim – ropa pochodząca z dostaw morskich rozładowywanych w naftoporcie Gdańsku. Skrupulatne zaplanowanie przesyłu i magazynowania surowca gwarantuje ciągłość dostaw, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju.

System planowania i rozliczania PSIcarlos z wbudowanym modułem optymalizującym będzie narzędziem wspomagającym dyspozytorów w eksploatowaniu rurociągów, a także w zarządzaniu parkami zbiornikowymi i naftoportem w Gdańsku. Jego główne funkcje zapewnią zbieranie nominacji (zapotrzebowań) klienckich, planowanie przesyłu i magazynowania, redukcję ryzyka kontaminacji, optymalizację przesyłu, precyzyjne raportowanie i rozliczanie ilościowe. W efekcie nowy system pozwoli na optymalizację kosztów transportu ropy i jej produktów. PSIcarlos jest oprogramowaniem od wielu lat wspomagającym operatorów rurociągów i naftoportów w Niemczech.

Wdrożenie systemu potrwa 24 miesiące. Projekt jest realizowany w ramach Planu Inwestycyjnego „Rozbudowa Środowiska Informatycznego” PERN.

PSI Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu PSI AG, który dostarcza i integruje, w oparciu o własne produkty, kompletne rozwiązania informatyczne dla energetyki (sieci elektroenergetyczne oraz rurociągi gazowe i paliwowe), produkcji (branża metalowa, motoryzacyjna i budowy maszyn), logistyki oraz transportu publicznego. Koncern PSI powstał w 1969 roku i zatrudnia obecnie ponad 1.700 osób na całym świecie. Polski oddział z siedzibą w Poznaniu jest centrum wdrożeniowym realizującym projekty dla polskich klientów, a prócz tego rozwija oprogramowanie dla potrzeb całego koncernu.