PSI przejmuje NEPLAN AG, szwajcarskiego producenta oprogramowania planowania sieci elektroenergetycznych

Wraz z przejęciem szwajcarskiej spółki NEPLAN AG Grupa PSI umacnia swoją pozycję w dziedzinie zaawansowanego oprogramowania dedykowanego dla sieci elektroenergetycznych.

Założona w 1988 roku firma NEPLAN zdobyła uznanie jako dostawca wiodącego pod względem technologicznym i funkcjonalnym oprogramowania do planowania, analizy, symulacji, optymalizacji technicznej i planowania rozbudowy infrastruktury sieciowej związanej z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, jak i gazu, wody oraz ciepła. Oprogramowanie NEPLAN dostępne w chmurze obliczeniowej jest wykorzystywane w procesie planowania infrastruktury i zarządzania majątkiem sieciowym u ponad 500 klientów w 110 krajach na całym świecie. PSI spodziewa się rosnącego zapotrzebowania na usługi i funkcje oferowane przez oprogramowanie NEPLAN między innymi w związku z koniecznością rozbudowy sieci elektroenergetycznych w celu  integracji odnawialnych źródeł energii, elektromobilnością oraz łączeniem różnych branż gospodarczych.

PSI wzbogaci oferowane funkcjonalności obliczeń sieciowych (Network Applications) wykonywane w czasie rzeczywistym w systemach sterowania i nadzoru SCADA o dodatkowe algorytmy obliczeniowe wbudowane w oprogramowanie planistyczne NEPLAN. Analogicznie zostaną rozwinięte funkcjonalności systemu do symulacji sieci gazowych PSIganesi. W przyszłości nowe algorytmy będą opracowywane wspólnie i wprowadzane na rynek poprzez trzy linie produktów (systemy sterowania i nadzoru przesyłu i dystrybucji energii elektryczną, systemy SCADA dla sieci gazowych oraz systemy do planowania infrastruktury sieciowej). Dzięki integracji systemów do planowania sieci (PSIneplan), zarządzania zespołami utrzymania sieci (PSIcommand - klasy work/field force management) oraz sterowania i nadzoru SCADA (PSIcontrol) umożliwiającej planowanie w wydłużonym horyzoncie czasowym z wykorzystaniem precyzyjnych modeli predykcyjnych związanych np. ze starzeniem się elementów infrastruktury technicznej możliwe będzie obniżenie kosztów utrzymania sieci do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, przy jednoczesnej,  wyraźnej poprawie wskaźników jej dostępności (SAIDI, SAIFI). Natomiast wbudowana w systemy PSI sztuczna inteligencja oraz wielokryterialna optymalizacja Deep Qualicision zapewnia skuteczną realizację celów regulacyjnych obowiązujących w danym kraju, przy jednoczesnej ochronie interesów pracowników.

Efekty ekonomiczne, związane przejęciem NEPLAN AG, dalece wykraczają poza uwzględnienie tej spółki wyłącznie poprzez pryzmat  jej przychodów i zysków, które należy postrzegać w dłuższym kilkuletnim okresie. Wraz z przejęciem NEPLAN, zważywszy na zalecenia DNV GL związane z dekarbonizacją gazu, PSI opracuje również rozwiązania dedykowane klientom sektora górnictwa zajmującego się wydobyciem paliw kopalnych, którzy oczekują zewnętrznych narzędzi do przeprowadzania symulacji i obliczeń off-line. PSI zamierza włączyć wysoko wykwalifikowany zespół NEPLAN oraz dotychczasową siedzibę firmy zlokalizowana w pobliżu Zurychu we własne struktury, celem wsparcia m.in. licznych i o dużej skali projektów realizowanych przez PSI na terenie Szwajcarii.