PSI otrzymuje Nagrodę za Innowacyjność od Niemieckiego Przemysłu Gazowego 2022

PSI otrzymuje Nagrodę za Innowacyjność od Niemieckiego Przemysłu Gazowego 2022

PSI podczas ceremonii wręczenia nagród w Berlinie. Źródło: Zukunft Gas / Claudius Pflug

Greengas bezpiecznie monitoruje i kontroluje złożone sieci gazowe.

PSI Software AG otrzymało w Berlinie nagrodę „Innovation Award” od Niemieckiego Przemysłu Gazowego 2022 w kategorii "Inteligentna Infrastruktura" za oprogramowanie PSIcontrol/Greengas.

Oparty na PSIcontrol w wersji 8, PSIcontrol/Greengas niezawodnie monitoruje i efektywnie kontroluje złożone sieci gazowe o różnym składzie gazu. Operatorzy sieci otrzymują optymalne wsparcie przy dostosowaniu swoich sieci gazowych do transportu gazów ze źródeł odnawialnych. Specyfikacje kontrolne dla dostaw gazu równoważnych energetycznie można obliczyć w wymaganej jakości gazu. Huby wodorowe, dostawy biometanu i LNG mogą zatem zostać włączone do systemu energetycznego przez operatorów sieci za pośrednictwem dobrze rozwiniętej sieci gazowej. W przypadku infrastruktury sieciowej wizualizowane są wymagania dotyczące kompatybilności wodoru oraz jego stany kompatybilności. Można także symulować wprowadzanie wodoru, biometanu lub LNG.

Sponsorami tegorocznej nagrody były stowarzyszenia branżowe Bundesverband der Energie - und Wasserwirtschaft (BDEW), Deutscher Verein des Gas - und Wasserfaches (DVGW) oraz Zukunft Gas. Partnerem kompetencyjnym „Innovation Award” było stowarzyszenie Association for the Economical and Environmentally Friendly Use of Energy (ASUE) a partnerem wspierającym Wintershall Dea.