PSI dostarczy system SCADA do Polskiej Spółki Gazownictwa

Największy operator systemu dystrybucyjnego gazu, Polska Spółka Gazownictwa w wyniku kompleksowej procedury przetargowej zleciła PSI Polska wdrożenie i utrzymanie systemu SCADA.


Zadaniem PSI będzie zastąpienie kilku dotychczas użytkowanych rozwiązań, pochodzących od różnych dostawców - jednolitym systemem SCADA,  pokrywającym swoim zasięgiem wszystkie oddziały PSG zlokalizowane na terenie całego kraju. Wdrożony system SCADA będzie pracował w układzie redundantnym, obejmującym dwa, rozproszone geograficznie, ośrodki przetwarzania danych.

Polska Spółka Gazownictwa należąca do Grupy Kapitałowej PGNIG jest największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu. PSG realizuje bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych, dokonuje także pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu.

Kontrakt został zawarty 6 marca 2020 r. i przewiduje wdrożenie systemu SCADA w perspektywie 36 m-cy. Po tym okresie nastąpi 5-letnia faza utrzymania systemu.