Magazyn FOCUS w ramach inicjatywy For Our Planet ponownie nagradza PSI za najlepsze zaangażowanie w sprawy klimatu

Magazyn Focus For Our Planet Nagradza PSI

Źródło: FOCUS/For Our Planet

Po raz kolejny magazyn FOCUS i inicjatywa zrównoważonego rozwoju For Our Planet w przeprowadzonym badaniu wyróżniły Grupę PSI, jako jedno z niemieckich przedsiębiorstw o najwyższym zaangażowaniu klimatycznym. Podobnie jak w roku ubiegłym, wyboru dokonano wspólnie z partnerem badawczym FactField, Klimaschutz-Unternehmen e.V. oraz prof. dr Stefanem Schalteggerem z Centrum Zrównoważonego Zarządzania (CSM) Uniwersytetu Leuphana w Lüneburgu. 

Łącznie uhonorowano 216 firm za ich najwyższe zaangażowanie w sprawy klimatu, w tym 14 firm z branży EDP i IT. Spośród nich PSI jest jedną z dwóch firm, które uzyskały ocenę "doskonałą" we wszystkich czterech wymiarach. 

W badanym okresie, 200.000 przedsiębiorstw z siedzibą w Niemczech zostało zaproszonych do złożenia sprawozdania w obszernej ankiecie online na temat ich wcześniejszych zobowiązań, jak również zarządzania klimatem w przedsiębiorstwie i osiągniętej poprawy. Ponadto przeanalizowano publiczne źródła danych w celu zapewnienia jakości. Na tej podstawie zbadano i oceniono status zaangażowania na rzecz klimatu oraz główne oddziaływania produktów i usług na klimat. Na koniec każde przedsiębiorstwo otrzymało wartość punktową w czterech wymiarach: dotychczasowe zaangażowanie, operacyjne zarządzanie klimatem, energia odnawialna/produkty przyjazne dla klimatu oraz przyszłe zaangażowanie. 

Dla Grupy PSI od momentu powstania firmy w 1969 roku, odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój w projektach klientów i własnych procesach mają szczególne znaczenie. PSI wspiera cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych i od 2011 r. raportuje dane dotyczące emisji do Carbon Disclosure Project (CDP). 

Więcej informacji nt. publikacji FOCUS/For Our Planet: focus-klimaschutz.de