LGI Logistics stawia na system PSIwms do zarządzania magazynem

LGI Logistics Group International GmbH

Źródło: LGI Logistics Group International GmbH

PSIwms zastępuje starsze systemy u dostawcy logistyki kontraktowej

Operator logistyczny LGI Logistics Group International GmbH zlecił firmie PSI Logistics GmbH dostawę systemu zarządzania magazynem PSIwms 2023. Po pierwszych wdrożeniach w dwóch lokalizacjach ma-gazynowych, zdecydowano się na roll-out systemu w kolejnych cen-trach logistycznych. Zamówienie zostało złożone za pośrednictwem PSI App Store.

LGI Logistics Group International GmbH, Herrenberg, wiodąca firma z branży logistyki kontraktowej wybrała system zarządzania magazynem PSIwms do zarządzania i kontroli procesów intra logistycznych. Szeroki zakres funkcjonalny, dodatkowe moduły oraz skalowalność systemu PSIwms spełniają wszystkie wymagania różnych obszarów działalności LGI.

Umowa została podpisana we wrześniu 2022 roku po szczegółowym procesie analiz. Następnie uruchomiono dwa projekty w dedykowanych magazynach w Niemczech obsługujących branżę elektroniki i technologii medycznej.

Po uruchomieniu systemu w magazynach, w drugim i trzecim kwartale 2023 roku, planowany jest rollout w kolejnych centrach logistycznych (magazyny dedykowane i obsługujące wielu klientów). W tych lokalizacjach PSIwms będzie wykorzystywany do obsługi nowych klientów, a później także do migracji istniejących systemów WMS. Zespoły PSI Logistics na miejscu będą początkowo szkolić i doradzać około 30 użytkownikom w każdej lokalizacji. W późniejszych fazach operacyjnych w Hünxe z PSIwms będzie pracować nawet 170 użytkowników.

LGI Logistics Group International GmbH, założona w 1995 roku z siedzibą w Herrenberg, jest grupą logistyczną zatrudniającą około 5.000 pracowników. Firma posiada około 740.000 metrów kwadratowych powierzchni logistycznej w ponad 45 lokalizacjach na całym świecie.