Firma KAN wdroży rozwiązania klasy APS, MES i SCADA na platformie PSIasm

PSI Polska informuje, że Grupa KAN, wiodący w Polsce i w Europie producent systemów instalacyjnych grzewczych i sanitarnych, zdecydowała się na wdrożenie platformy  PSIasm do harmonogramowania, monitorowania i kontroli procesu produkcyjnego.

Grupa KAN z centralą w Białymstoku jest uznanym w Polsce i Europie dostawcą nowoczesnych systemów instalacyjnych KAN-therm. Firma zatrudnia ponad 800 osób, posiada sieć oddziałów w Polsce i placówki w Niemczech, Rosji, Ukrainie, na Białorusi oraz na Węgrzech. Produkty KAN-therm eksportowane są do ok. 60 krajów na całym świecie.

W zakładach produkcyjnych KAN wytwarzane są wysokiej jakości rury z polietylenu i polipropylenu, złączki z tworzyw sztucznych PPSU i PP-R oraz z mosiądzu, metalowe rozdzielacze i armatura, izolacje termiczne do ogrzewań podłogowych, a także szeroka gama wyrobów z blachy, w tym szafek instalacyjnych. W wysoko zautomatyzowanych procesach, pod nadzorem systemu zarządzania jakością ISO 9001, wykorzystuje się nowoczesne technologie, które minimalizują zużycie energii i są przyjazne dla środowiska.

W związku z rozwojem firmy, konieczne stało się usprawnienie procesów biznesowych, obejmujących swoim zakresem harmonogramowanie produkcji oraz kontrolę terminów realizacji zleceń produkcyjnych, poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu zarządzania produkcją. Po analizie dostępnych na rynku rozwiązań  wybrano oprogramowanie  PSIasm, które zapewnia obsługę trzech kluczowych elementów zarządzania produkcją: APS - harmonogramowanie produkcji, MES - monitorowanie produkcji i system SCADA odpowiedzialny za kontrolę procesu produkcyjnego.

Celem wdrożenia rozwiązania PSIasm jest usprawnienie zarządzania procesem planowania i sterowania produkcją. Dzięki wykorzystaniu systemu PSIasm, firma KAN zdobędzie dostęp do kluczowych informacji związanych z obszarem produkcji, w tym do danych prezentujących zarówno efektywność wykorzystania posiadanych mocy produkcyjnych, jak i nieplanowanych przestojów i awarii. Umożliwi to szybszą reakcję na zdarzenia, a w konsekwencji usprawni podejmowanie właściwych decyzji. Realizacja tego projektu pozwoli firmie KAN na automatyzację procesu produkcyjnego i rozwój w kierunku Przemysłu 4.0.