ELTEN GmbH optymalizuje swoje centrum logistyczne dzięki PSIwms

Firma ELTEN GmbH, producent obuwia ochronnego i roboczego, uruchomiła w swoim centrum logistycznym system zarządzania magazynem PSIwms. Oprogramowanie stanowić będzie podstawę dla dalszych automatyzacji procesów logistycznych.

Aby zwiększyć pojemność magazynu centralnego, firma ELTEN rozbudowała swoje centrum logistyczne w siedzibie głównej w Uedem nad Dolnym Renem. W celu zapewnienia efektywnego zarządzania magazynem i skoordynowanego sterowania procesami, firma postawiła na system zarządzania magazynem PSIwms.

W centrum logistycznym i magazynie zewnętrznym składowanych jest 20.000 różnych artykułów w 6.700 miejscach magazynowych w magazynie paletowym, 15.500 miejscach w magazynie kartonowym i 10.300 miejscach w magazynie półkowym. Rocznie z magazynu centralnego wysyłanych jest około trzech milionów par obuwia ochronnego.
 
Spółka dokonała reorganizacji przepływów materiałowych oraz wdrożyła i uruchomiła PSIwms jako główny system zarządzania magazynem. System ten zarządza przyjęciami wyrobów gotowych, półproduktów, towarów i materiałów eksploatacyjnych zarówno z produkcji własnej, jak i z zewnątrz przez rampy magazynowe. Kompletacja odbywa się obecnie ręcznie zgodnie z zasadą person-to-goods („pracownik do towaru”). Aby zapewnić skoordynowaną sekwencję procesów, z systemem PSIwms zintegrowane są np. system kompletacji głosowej pick-by-voice, system pozycjonowania wózków widłowych oraz system wysyłkowy. Rozbudowa magazynu stanowi również podstawę dla przyszłych projektów automatyzacji, takich jak instalacja automatycznego magazynu drobnych części (system automatycznego magazynowania i pobierania - AS/RS).
 
Firma ELTEN GmbH została założona w Uedem w 1910 roku i obecnie jest jednym z wiodących europejskich producentów wysokiej jakości obuwia ochronnego i roboczego, zatrudniającym około 370 osób.