Aquanet S.A. wybiera PSI Polska na dostawcę systemu SCADA

Poznańska firma Aquanet S.A., należąca do czołówki przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną w Polsce zleciła PSI Polska wdrożenie systemu SCADA - Komputerowego Systemu Nadzoru Technologicznego KSNT dla Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego.


PSI Polska wdroży w Aquanet S.A. Komputerowy System Nadzoru Technologicznego (KSNT) – SCADA, bazujący na platformie technologicznej PSI oferującej wysoką konfigurowalność i elastyczność m.in. z wykorzystaniem technologii PSI Click Design. Do zadań PSI będzie należało opracowanie projektu wdrożenia systemu, dostawa, montaż i uruchomienie oprogramowania i sprzętu w obiektach Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej i Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach oraz w kolejnym etapie uruchomienie w poszczególnych obiektach Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego (PSK).

Inwestycja w system KSNT jest jednym z elementów strategii Aquanet polegającej na zbudowaniu nowoczesnej, zcentralizowanej platformy technologicznej wspierającej zdalny nadzór, sterowanie i zarządzanie w trybie online posiadaną infrastrukturą: przepompowniami, tłoczniami, komorami rozdziału ścieków, punktami pomiarowymi, deszczomierzami, komorami przelewów burzowych, syfonami i stacjami zlewnymi PSK.

Wybór PSI Polska poprzedził przetarg nieograniczony, a cechami szczególnymi rozwiązania informatycznego zaproponowanego przez PSI jest wysoka konfigurowalność i elastyczność, wynikająca m.in. z wykorzystania innowacyjnej technologii PSI Click Design.

System będzie nadzorował infrastrukturę, z której na co dzień korzystają mieszkańcy Poznania oraz okolicznych gmin. Umowa zakłada uruchomienie nowego systemu w terminie 25 miesięcy.

Aquanet S.A. należy do ścisłej czołówki firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. To największa w Wielkopolsce firma zajmująca się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem zimnej wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, a także świadczeniem usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.