Zarządzanie zajezdnią (DMS)

Znaczące zwiększenie efektywności inwestycji infrastrukturalnych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich obsługi. Zarządzanie zajezdnią poprzez nasz system DMS przynosi realne korzyści.

System PSItraffic/DMS jest nowoczesnym rozwiązaniem zarządzającym zajezdniami szynowymi i autobusowymi. Jego funkcjonalność obejmuje całość procesów w zajezdni związanych z zarządzaniem pojazdami, infrastrukturą, ruchem i pracownikami.

Śledzenie położenia pojazdów w zajezdni dostarcza niezbędnych danych dla optymalnego zarządzania wieloma procesami m.in. wyznaczaniem miejsc postojowych i kolejności wyjazdu z zajezdni. Wykorzystanie technologii RFID pozwala na automatyczną lokalizację pojazdów od wejścia, przez miejsce postojowe, po wyjazd z zajezdni.

Zarządzanie zajezdnią poprzez system PSItraffic/DMS:

  • pełna konfigurowalność i skalowalność
  • optymalne zarządzanie wieloma procesami
  • możliwość wykorzystania różnych sposobów śledzenia i lokalizacji pojazdów
  • automatyczna lokalizacja pojazdów

Powyższe funkcje przekładają się na rzeczywiste oszczędności zarówno czasu jak i kosztów, dzięki maksymalnemu wykorzystaniu każdego z pojazdów, którymi dysponuje przedsiębiorstwo komunikacyjne.