Zarządzanie ruchem pojazdów

Zarządzanie ruchem pojazdów

Na czas, w pełni poinformowany i zadowolony. To pasażer przedsiębiorstwa transportu publicznego, które korzysta z systemu zarządzania ruchem pojazdów PSItraffic/ITCS.

W trosce o klienta przedsiębiorstwa transportu publicznego są coraz bardziej zorientowane na podnoszenie jakości świadczonych usług, ustalając wysokie standardy jakości swoich sieci przewozowych.

Odwołując się do tych potrzeb PSI dostarcza System Automatycznego Zarządzania Pojazdami (PSItraffic/ITCS).

Zarządzanie ruchem pojazdów z systemem PSItraffic/ITCS sprawia, że pasażerowie otrzymują aktualną informację na temat zmian za pomocą wyświetlaczy w pojazdach, na przystankach lub za pomocą urządzeń przenośnych. Podnosi to poziom satysfakcji klientów i zwiększa efektywność operacyjną przyczyniając się tym samym do wzrostu atrakcyjności transportu publicznego.

Zarządzanie ruchem pojazdów PSItraffic/ITCS:

  • skuteczne planowanie i wykorzystanie pojazdów
  • efektywne planowanie i dyspozycja pojazdów
  • nadzór nad operacjami w czasie rzeczywistym - możliwość natychmiastowej reakcji w wypadku wystąpienia problemów np. przerw w ruchu pojazdów lub zmian w rozkładzie.

PSItraffic/ITCS jest systemem skalowalnym, który został zaprojektowany pod kątem potrzeb średnich i dużych  przedsiębiorstw komunikacji miejskiej i regionalnej, wspierając zarządzanie autobusami, tramwajami, pociągami, czy metrem.